Reklama:

Simponi

Substancja czynna: Golimumabum 45 mg
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 45 mg/0,45 ml