Reklama:

Sarclisa

Substancja czynna: Isatuximabum 20 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji , 20 mg/ml