Reklama:

Feldene

Substancja czynna: Piroxicamum 20 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 20 mg/ml