Reklama:

Insulin aspart Sanofi

Substancja czynna: Insulinum aspartum 100 j./ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 100 j./ml