Reklama:

Trepulmix

Substancja czynna: Treprostinilum 2.5 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do infuzji , 2,5 mg/ml