Reklama:

Liprolog Junior KwikPen

Substancja czynna: Insulinum lisprum 100 j.m./ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu , 100 j.m./ml