Reklama:

Xifaxan

Substancja czynna: Rifaximinum 200 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 200 mg