Reklama:

Fevarin

Substancja czynna: Fluvoxamini maleas 100 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 100 mg