Reklama:

Tamsulosin Medreg

Substancja czynna: Tamsulosini hydrochloridum 0.4 mg
Nazwa Produktu Leczniczego występuje w postaci: Kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu twarde
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Tamsulosin Medreg, 0,4 mg, kapsułki o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde

Tamsulosini hydrochloridum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

 1. Co to jest lek Tamsulosin Medreg i w jakim celu się go stosuje

 2. Tamsulosyna jest antagonistą receptorów alfa1A-adrenergicznych. Rozluźnia mięśnie gruczołu krokowego i dróg moczowych.

  Tamsulosyna jest przepisywana w celu złagodzenia objawów ze strony układu moczowego spowodowanych powiększeniem gruczołu krokowego (łagodny rozrost gruczołu krokowego). Poprzez rozluźnienie mięśni umożliwia łatwiejsze oddawanie moczu i pomaga w oddawaniu moczu.

 3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Tamsulosin Medreg Kiedy nie stosować leku Tamsulosin Medreg:

 4. Jak stosować lek Tamsulosin Medreg

 5. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Zazwyczaj stosowana dawka to jedna kapsułka na dobę, przyjmowana po śniadaniu lub po pierwszym posiłku danego dnia.

  Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody, w pozycji stojącej lub siedzącej (nie w pozycji leżącej). Ważne jest, aby nie łamać ani nie kruszyć kapsułki, ponieważ może to wpłynąć na działanie tamsulosyny.

  Jeśli u pacjenta występuje łagodna do umiarkowanej choroba nerek lub wątroby, pacjent może przyjmować tamsulosynę w zwykłej dawce.

  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Tamsulosin Medreg

  W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Tamsulosin Medreg może wystąpić nagłe obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Mogą wystąpić zawroty głowy, osłabienie i omdlenia, wymioty i biegunka. Należy położyć się, aby zminimalizować skutki niskiego ciśnienia krwi, a następnie skontaktować się z lekarzem. Lekarz może przepisać leki przywracające ciśnienie krwi i poziom płynów oraz monitorować funkcjonowanie organizmu. W razie potrzeby lekarz może opróżnić żołądek i podać środek przeczyszczający w celu usunięcia z organizmu tamsulosyny, która nie została jeszcze wchłonięta z ciała do krwi.

  Pominięcie zastosowania leku Tamsulosin Medreg

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

  Przerwanie stosowania leku Tamsulosin Medreg

  W przypadku przerwania leczenia tamsulosyną za wcześnie, pierwotne objawy choroby mogą powrócić. Dlatego należy stosować tamsulosynę tak długo, jak zalecił lekarz, nawet jeśli objawy choroby ustąpiły. Należy skonsultować się z lekarzem jeśli pacjent rozważa zaprzestanie leczenia.

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 6. Możliwe działania niepożądane

 7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy przerwać przyjmowanie leku Tamsulosin Medreg i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z poniższych objawów:

 8. Jak przechowywać lek Tamsulosin Medreg

 9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze lub

  pojemniku po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

  Przechowywać blistry w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Tamsulosin Medreg

Zawartość kapsułki: celuloza mikrokrystaliczna, kwasu metakrylowego i etylu akrylanu kopolimer (1:1) dyspersja 30%, polisorbat 80, sodu laurylosiarczan, trietylu cytrynian, talk Otoczka kapsułki: żelatyna, indygokarmin (E 132), tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172), żelaza tlenek czerwony (E 172), żelaza tlenek czarny (E 172)

Jak wygląda lek Tamsulosin Medreg i co zawiera opakowanie

Pomarańczowo-oliwkowo-zielona kapsułka o zmodyfikowanym uwalnianiu. Kapsułki zawierają białe lub prawie białe peletki.

Dostarczane są w blistrach lub pojemnikach zawierających 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 lub 200 kapsułek o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Medreg s.r.o.

Na Florenci 2116/15 Nové Město

110 00 Praga 1 Republika Czeska

tel.: (+420) 225 574 973

Wytwórca:

Medis International a.s. Výrobní závod Bolatice Průmyslová 961/16 747 23 Bolatice Republika Czeska

Synthon Hispania, S.L.

C/ Castelló 1, Polígono Las Salinas 08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona Hiszpania

Synthon B.V. Microweg 22

6545 CM, Nijmegen Holandia

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Finlandia: Tamsupli 0,4 mg säädellysti vapauttava kapseli, kova

Niemcy: TADIN 0,4 mg Hartkapseln mit veränderter Wirkstofffreisetzung Republika Czeska: Tamsulosin Medreg

Słowacja: Tamsulosin Medreg

Polska: Tamsulosin Medreg

Rumunia: Tamsulosin Medreg 0,4 mg capsule cu eliberare prelungită

Hiszpania: ZUANTRIP 0.4 mg (Tamsulosina DCI clorhidrato) Cápsulas duras de liberación modificada

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 10/2022

Reklama: