Reklama:

Lacosamide Accord

Substancja czynna: Lacosamidum 200 mg
Postać farmaceutyczna: Roztwór do infuzji , 10 mg/ml