Reklama:

Sitagliptin Accord

Substancja czynna: Sitagliptinum 25 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 25 mg