Reklama:

Inhixa

Substancja czynna: Enoxaparinum natricum 4000 j.m. (40 mg)
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 4000 j.m. (40 mg)