Reklama:

Xermelo

Substancja czynna: Telotristati etipratun 250 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 250 mg