Reklama:

Ustawa dotycząca koronawirusa – ważne tematy dla pracownika, pracodawcy, rodzica

Ten tekst przeczytasz w 3 min.

Ustawa dotycząca koronawirusa – ważne tematy dla pracownika, pracodawcy, rodzica

shutterstock

Sejm

Senat poparł bez poprawek ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Co to oznacza dla obywateli, wyjaśniamy w artykule.  

Reklama:

Ustawa określa zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia, zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania tej choroby, uprawnienia i obowiązki świadczeniobiorców, świadczeniodawców oraz osób przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasady pokrywania kosztów realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID-19, w szczególności tryb finansowania świadczeń opieki zdrowotnej dla osób z podejrzeniem zakażenia lub zakażeniem tą chorobą w celu zapewnienia tym osobom właściwego dostępu do diagnostyki i leczenia – wskazano w uzasadnieniu.

  • W projekcie wprowadzono zasadę, że w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków wobec pracodawcy, w określonym czasie w domu – praca zdalna.
  • W projekcie jest także mowa o tym, że pracodawca musi zadbać o właściwe warunki pracy, musi też zastosować się do poleceń służb sanitarnych.
  • Wprowadzono regulacje zapewniające prawo otrzymania dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców zwolnionych od wykonywania pracy z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem, za okres nie dłuższy niż 14 dni, w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko.

Koronawirus – praca zdalna

W przypadku, gdy zaistnieje zagrożenie zakażeniem koronawirusem, pracodawca będzie mógł zlecić pracownikowi wykonywanie przez jakiś czas pracy zdalnej (np. z domu). Pracownik nie będzie mógł odmówić. W przypadku, gdyby to zrobił, jego przełożony może wyciągnąć konsekwencje. W skrajnych przypadkach może rozwiązać umowę o pracę.
Pracodawca, jeżeli uzna, że jest taka konieczność, może polecić wszystkim pracownikom, by pracowali w domu.

fot. panthermedia

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola bądź szkoły rodzice będą zmuszeni pozostawić dzieci w domu i nimi się zaopiekować. W takiej sytuacji nie jest możliwe wykonywanie obowiązków służbowych. Rodzic, który zostanie zwolniony z wykonywania pracy, będzie miał prawo do dodatkowego zasiłku za maksymalnie 14 dni, które nie zostaną wliczone do rocznego limitu zasiłku.

POWIĄZANE DYSKUSJE NA FORUM Z KATEGORII Zdrowie

gość
EBK korekcja laserowa
Hej, Ostatnio dużo słyszałam o korekcji laserowej metodą EBK, czy może ktoś mi powiedzieć czym się różni ta metoda, że tyle ludzi ją chwali ?
Reklama:
Reklama: