Reklama:

ACC optima Hot

Substancja czynna: Acetylcysteinum 600 mg
Postać farmaceutyczna: Proszek do sporządzania roztworu doustnego , 600 mg/3 g
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ACC optima Hot, 600 mg/3 g, proszek do sporządzania roztworu doustnego

Acetylcysteinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 4 do 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek ACC optima Hot i w jakim celu się go stosuje

  2. Lek ACC optima Hot zawiera substancję czynną acetylocysteinę. Acetylocysteina zmniejsza lepkość

   wydzieliny oskrzelowej i ułatwia jej odkrztuszanie.

   ACC optima Hot stosuje się jako lek rozrzedzający wydzielinę dróg oddechowych i ułatwiający jej odkrztuszanie u pacjentów z zapaleniem oskrzeli związanym z przeziębieniem.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku ACC optima Hot

  4. Kiedy nie stosować leku ACC optima Hot

   • jeśli pacjent ma uczulenie na acetylocysteinę lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

    Objawami uczulenia mogą być: świąd, pokrzywka, wysypka, skurcz oskrzeli (duszność), przyspieszone bicie serca i obniżone ciśnienie tętnicze krwi. Jeśli wystąpi którykolwiek

    z wymienionych objawów, należy natychmiast przerwać stosowanie leku ACC optima Hot i skontaktować się z lekarzem.

   • jeśli pacjent ma czynną chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy.

   • jeśli pacjent ma ostry stan astmatyczny (zaostrzenie astmy oskrzelowej lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc).

   • jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję fruktozy (patrz punkt „Lek ACC optima Hot zawiera

    sacharozę i sód”).

    Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

    Ostrzeżenia i środki ostrożności

    Przed zastosowaniem leku ACC optima Hot należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

   • pacjent chorował lub choruje przewlekle na astmę oskrzelową, gdyż lek może spowodować

    u niego skurcz oskrzeli i duszność;

   • u pacjenta stwierdzono w przeszłości chorobę wrzodową;

   • pacjent ma obecnie lub miał w przeszłości niewydolność oddechową;

   • pacjent ma problem z odkrztuszaniem (może być konieczne zastosowanie tzw. fizykoterapii

    oddechowej - lekarz udzieli informacji, na czym ona polega);

   • u pacjenta stwierdzono nietolerancję histaminy (długotrwałe stosowanie leku może spowodować wystąpienie objawów nietolerancji, takich jak ból głowy, wydzielina z nosa, świąd);

   • pacjent jest w podeszłym wieku (powyżej 65 lat).

    Jeśli w trakcie stosowania leku wystąpią u pacjenta zmiany na skórze lub błonach śluzowych, należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie zwrócić się do lekarza (patrz punkt 4.).

    ACC optima Hot a inne leki

    Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

   • Nie należy stosować leku ACC optima Hot jednocześnie z lekami przeciwkaszlowymi, gdyż osłabiają one odruch kaszlowy i mogą utrudnić odkrztuszanie wydzieliny rozrzedzonej przez lek ACC optima Hot.

   • Acetylocysteina (substancja czynna leku ACC optima Hot) może osłabiać działanie niektórych antybiotyków (zwłaszcza półsyntetycznych penicylin, tetracyklin, cefalosporyn

    i aminoglikozydów). Aby temu zapobiec, lek ACC optima Hot należy przyjmować po 2 godzinach od zażycia antybiotyku. Nie dotyczy to takich antybiotyków, jak cefiksym, lorakarbef, amoksycylina, doksycyklina, erytromycyna, tiamfenikol i cefuroksym. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza.

   • ACC optima Hot może nasilić działanie nitrogliceryny i innych azotanów (leków stosowanych w chorobach układu krążenia i w chorobie niedokrwiennej serca). Podczas jednoczesnego stosowania tych leków lekarz będzie kontrolował, czy u pacjenta nie rozwija się niedociśnienie tętnicze. Możliwe jest wystąpienie bólu głowy. Jeśli pacjent przyjmuje nitroglicerynę lub inny podobnie działający lek z grupy azotanów, powinien zasięgnąć porady lekarza przed zażyciem leku ACC optima Hot.

   • Duże ilości węgla aktywnego mogą zmniejszyć skuteczność leku ACC optima Hot.

   • Nie zaleca się rozpuszczania leku ACC optima Hot w roztworach zawierających inne leki.

   Wpływ ACC optima Hot na badania laboratoryjne

   Jeśli pacjent ma mieć wykonane oznaczenie salicylanów we krwi lub moczu albo ciał ketonowych

   w moczu, należy poinformować lekarza i personel medyczny o przyjmowaniu leku ACC optima Hot.

   Lek ACC optima Hot z jedzeniem i piciem

   Lek należy przyjmować po posiłku. Podczas leczenia należy wypijać odpowiednio dużą ilość płynów

   (co najmniej 1,5 l dziennie).

   Ciąża i karmienie piersią

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku

   Lek ACC optima Hot można stosować w czasie ciąży i karmienia piersią tylko wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Nie jest znany wpływ leku ACC optima Hot na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania

   maszyn.

   Lek ACC optima Hot zawiera sacharozę i sód

   Lek ACC optima Hot zawiera sacharozę, w skład której wchodzi fruktoza i glukoza. Jeżeli wcześniej

   stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się

   z lekarzem przed przyjęciem leku.

   Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w saszetce, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”. Informacja dla chorych na cukrzycę:

   3 g proszku (1 saszetka) zawierają 0,17 WW (wymiennika węglowodanowego).

  5. Jak stosować lek ACC optima Hot

  6. Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Dorośli i młodzież w wieku powyżej 14 lat

   Zawartość 1 saszetki ACC optima Hot raz na dobę (co odpowiada 600 mg acetylocysteiny na dobę). Leku ACC optima Hot nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

   Bez zalecenia lekarza nie należy stosować leku ACC optima Hot dłużej niż 4 do 5 dni.

   Sposób podawania:

   Lek należy przyjmować po posiłku (patrz „Lek ACC optima Hot z jedzeniem i piciem”). Zawartość saszetki należy wsypać do szklanki gorącej wody, dokładnie wymieszać i wypić ciepły płyn.

   Zawartości saszetki nie rozpuszczać w roztworach zawierających inne leki.

   Nie stosować przed snem ze względu na utrudnione odkrztuszanie rozrzedzonej wydzieliny podczas

   snu. Ostatnią dawkę leku ACC optima Hot należy przyjąć najpóźniej 4 godziny przed snem.

   Należy unikać dłuższego kontaktu przygotowanego roztworu doustnego z metalami i gumą.

   Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku ACC optima Hot

   W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy zwrócić się po poradę do lekarza lub farmaceuty. Możliwe jest wystąpienie objawów żołądkowo-jelitowych, takich jak nudności, wymioty i biegunka.

   Pominięcie przyjęcia leku ACC optima Hot

   Jeśli lek jest przyjmowany regularnie, a od momentu, w którym powinna zostać przyjęta pominięta dawka upłynęło niewiele czasu, należy ją przyjąć możliwie szybko. Jeśli zbliża się już czas przyjęcia następnej dawki, należy zażyć ją o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  7. Możliwe działania niepożądane

  8. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy przerwać stosowanie leku

   ACC optima Hot i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną:

   • reakcja anafilaktyczna lub przypominająca reakcję anafilaktyczną (rodzaj nagłej reakcji

    alergicznej) z takimi objawami, jak nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu lub

    zawroty głowy, obrzęk powiek, twarzy, warg lub gardła, pokrzywka, świąd;

   • obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna) z obrzękiem skóry i (lub) błon śluzowych

    np. w obrębie twarzy, kończyn, stawów;

   • powstawanie zmian w obrębie skóry i błon śluzowych, może przebiegać z gorączką i bólem

    stawów;

   • skurcz oskrzeli (nagła duszność).

    Niezbyt częste działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób):

   • reakcje nadwrażliwości (reakcje alergiczne)

   • ból głowy

   • szumy uszne

   • przyspieszone bicie serca (tachykardia)

   • obniżone ciśnienie tętnicze krwi

   • nudności, wymioty, biegunka, ból brzucha, zapalenie jamy ustnej

   • pokrzywka, wysypka, świąd, obrzęk naczynioruchowy

   • gorączka

    Rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

   • niestrawność

   • duszność, skurcz oskrzeli

    Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

   • reakcja anafilaktyczna lub przypominająca reakcję anafilaktyczną, aż do wstrząsu anafilaktycznego (patrz wyżej)

   • ciężka reakcja dotycząca skóry i błon śluzowych, która może wskazywać na zespół Stevensa- Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka (patrz wyżej)

   • krwotok

    Działania niepożądane występujące z nieznaną częstością (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

   • obrzęk twarzy

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  9. Jak przechowywać lek ACC optima Hot

  10. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Brak specjalnych wymagań dotyczących przechowywania.

   Tego leku nie należy stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  11. Zawartość opakowania i inne informacje

  Co zawiera lek ACC optima Hot

 • Substancją czynną leku jest acetylocysteina. 1 saszetka (3 g proszku) zawiera 600 mg acetylocysteiny.

 • Pozostałe składniki leku to: sacharoza, kwas askorbowy, sacharyna sodowa, aromat cytrynowy (Permaseal Nr 10964-51), aromat miodowy (Permaseal Nr 73425-31).

Jak wygląda lek ACC optima Hot i co zawiera opakowanie

ACC optima Hot ma postać białego do żółtawego proszku z częściową aglomeracją. Tekturowe pudełko zawiera 10 saszetek po 3 g.

Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl, Austria

Wytwórca

Salutas Pharma GmbH Otto-von-Guericke-Allee 1

39179 Barleben, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

tel. 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

Reklama: