Reklama:

Polpril

Substancja czynna: Ramiprilum 10 mg
Postać farmaceutyczna: Kapsułki twarde , 10 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Polpril

2,5 mg, 5 mg, 10 mg, kapsułki twarde

Ramiprilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Polpril i w jakim celu się go stosuje

  2. Lek Polpril zawiera ramipryl. Należy on do grupy leków nazywanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę).

   Lek Polpril działa poprzez:

   • Zmniejszanie wytwarzania substancji mogących podwyższać ciśnienie tętnicze w organizmie

   • Zmniejszanie napięcia i rozszerzanie naczyń krwionośnych

   • Ułatwianie sercu pompowania krwi do całego ciała.

    Lek Polpril może być stosowany do:

   • Leczenia wysokiego ciśnienia krwi (nadciśnienia tętniczego)

   • Obniżenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu

   • Obniżenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia problemów z nerkami (niezależnie od tego czy pacjent choruje na cukrzycę)

   • Leczenia serca, gdy nie pompuje ono wystarczającej ilości krwi do reszty ciała (niewydolność serca)

   • Leczenia po zawale serca powikłanym niewydolnością serca.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Polpril Kiedy nie stosować leku Polpril:

   • jeśli pacjent ma uczulenie na ramipryl, inny lek z grupy inhibitorów ACE lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Objawami reakcji

    uczuleniowej (alergicznej) mogą być: wysypka, trudności w połykaniu lub oddychaniu, obrzęk ust, twarzy, gardła lub języka.

   • jeśli u pacjenta wystąpiła kiedykolwiek ciężka reakcja alergiczna nazywana „obrzękiem naczynioruchowym”. Do jej objawów należą: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na dłoniach, stopach i gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęki w okolicy oczu i ust, trudności w oddychaniu i połykaniu.

   • jeśli u pacjenta wykonywano dializę lub inny typ filtracji krwi. W zależności od rodzaju używanego aparatu, lek Polpril może nie być odpowiednim lekiem.

   • jeśli u pacjenta stwierdzono choroby nerek związane ze zmniejszonym dopływem krwi do nerek (zwężenie tętnicy nerkowej).

   • jeśli pacjentka jest w ciąży powyżej trzeciego miesiąca (najlepiej jest unikać stosowania leku Polpril we wczesnej ciąży – patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

   • jeśli ciśnienie tętnicze jest bardzo niskie lub niestabilne. Lekarz powinien dokonać oceny ciśnienia.

   • jeśli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

   • jeśli pacjent przyjął lub obecnie stosuje sakubitryl z walsartanem, lek stosowany w leczeniu pewnego rodzaju długotrwałej (przewlekłej) niewydolności serca u dorosłych, ponieważ zwiększa się ryzyko obrzęku naczynioruchowego (szybkiego obrzęku tkanek znajdujących się pod skórą w miejscach takich, jak gardło).

    Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji, nie należy stosować leku Polpril. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem przed rozpoczęciem przyjmowania leku Polpril.

    Ostrzeżenia i środki ostrożności

    Przed rozpoczęciem stosowania leku Polpril należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

   • jeśli u pacjenta występują choroby serca, wątroby lub nerek

   • jeśli u pacjenta niedawno nastąpiła utrata znacznej ilości elektrolitów lub płynów (poprzez wymioty, biegunkę, większą niż zwykle potliwość, stosowanie diety zawierającej mało soli, przyjmowanie diuretyków (leków moczopędnych) przez dłuższy czas lub dializy)

   • jeśli pacjent ma być poddany leczeniu zmniejszającemu reakcje alergiczne na jad pszczół lub os (odczulanie)

   • jeśli pacjent ma otrzymać leki stosowane w znieczuleniu. Mogą być one stosowane w czasie zabiegów operacyjnych lub stomatologicznych. Konieczne może być zaprzestanie leczenia lekiem Polpril na dzień przed zabiegiem, w razie wątpliwości należy skontaktować się

    z lekarzem.

   • jeśli u pacjenta stwierdzono wysokie stężenie potasu we krwi (w wynikach badań krwi).

   • jeśli u pacjenta stwierdzono kolagenozę, taką jak twardzina lub toczeń rumieniowaty układowy.

   • jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

    • antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane również jako sartany – na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą;

    • aliskiren;

   • pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków, ryzyko obrzęku naczynioruchowego może się zwiększyć:

    • racekadotryl, lek stosowany w leczeniu biegunki;

    • leki stosowane w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu oraz w leczeniu raka (np. temsyrolimus, syrolimus, ewerolimus);

    • wildagliptynę, lek stosowany w leczeniu cukrzycy.

     Kobiety muszą powiedzieć lekarzowi jeśli podejrzewają, że są (lub mogą być) w ciąży. Nie zaleca się stosowania leku Polpril we wczesnej ciąży. Nie wolno stosować leku po trzecim miesiącu ciąży, gdyż

     stosowanie w tym okresie może spowodować poważne wady u dziecka (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

     Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

     Patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Polpril”.

     Dzieci i młodzież

     Nie zaleca się stosowania leku Polpril u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność u dzieci i młodzieży nie zostały jeszcze ustalone.

     Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji (lub istnieją co do tego wątpliwości), przed rozpoczęciem przyjmowania leku Polpril należy skontaktować się z lekarzem.

     Lek Polpril a inne leki

     Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lek Polpril może wpływać na działanie innych leków, a inne leki mogą wpływać na działanie leku Polpril.

     Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu poniższych leków. Mogą one zmniejszyć efekt działania leku Polpril:

   • leki stosowane przeciwbólowo i przeciwzapalnie (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ] takie jak ibuprofen lub indometacyna i kwas acetylosalicylowy).

   • leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina. Konieczne będzie sprawdzenie ciśnienia tętniczego przez lekarza.

    Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu poniższych leków. Mogą one zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych w przypadku stosowania razem z lekiem Polpril:

   • sakubitryl w skojarzeniu z walsartanem - stosowane w leczeniu długotrwałej (przewlekłej) niewydolności serca u dorosłych (patrz punkt 2 „Kiedy nie stosować leku Polpril”)

   • leki stosowane przeciwbólowo i przeciwzapalnie (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne [NLPZ], takie jak ibuprofen lub indometacyna i kwas acetylosalicylowy)

   • diuretyki (leki moczopędne), takie jak furosemid

   • suplementy potasu (w tym substytuty soli), leki moczopędne oszczędzające potas (takie jak spironolakton, triamteren, amiloryd) i inne leki zwiększające stężenie potasu we krwi (np. trimetoprym i ko-trimoksazol, stosowane w zakażeniach wywołanych przez bakterie; cyklosporyna, lek immunosupresyjny stosowany w zapobieganiu odrzucenia przeszczepionego narządu oraz heparyna, lek stosowany w celu rozrzedzenia krwi, aby zapobiec zakrzepom)

   • steroidowe leki przeciwzapalne, takie jak prednizolon

   • allopurynol (stosowany do obniżenia stężenia kwasu moczowego we krwi)

   • prokainamid (stosowany w zaburzeniach rytmu serca)

   • temsyrolimus (stosowany w leczeniu raka);

   • syrolimus, ewerolimus oraz inne leki z grupy inhibitorów mTOR (stosowane w zapobieganiu odrzucenia przeszczepu);

   • wildagliptyna (stosowana w leczeniu cukrzycy typu 2);

   • racekadotryl (stosowany w leczeniu biegunki).

    Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu poniższych leków. Ich działanie może być zmienione podczas stosowania leku Polpril:

   • leki przeciwcukrzycowe, takie jak doustne leki obniżające stężenie glukozy i insulina. Polpril może obniżać stężenie glukozy we krwi. W czasie stosowania leku Polpril należy regularnie kontrolować stężenie glukozy we krwi.

   • lit (stosowany w chorobach psychicznych). Lek Polpril może zwiększać stężenie litu we krwi. Należy ściśle kontrolować stężenie litu we krwi.

    Jeżeli zachodzi którakolwiek z powyższych sytuacji (lub istnieją co do tego wątpliwości), przed rozpoczęciem przyjmowania leku Polpril należy skontaktować się z lekarzem.

    Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności:

    Jeśli pacjent przyjmuje antagonistę receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (patrz także informacje pod nagłówkiem „Kiedy nie stosować leku Polpril” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).

    Polpril z jedzeniem i alkoholem

   • Picie alkoholu w czasie przyjmowania leku Polpril może wywoływać zawroty głowy i uczucie oszołomienia. W razie wątpliwości dotyczących ilości alkoholu dozwolonych podczas przyjmowania leku Polpril należy porozmawiać z lekarzem na temat możliwości sumowania się działania leków obniżających ciśnienie krwi i alkoholu.

   • Polpril może być przyjmowany podczas lub niezależnie od posiłków.

    Ciąża i karmienie piersią

    Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

    Ciąża

    Kobiety muszą powiedzieć lekarzowi jeśli podejrzewają, że są (lub mogą być) w ciąży. Lekarz zaleci zaprzestanie przyjmowania leku Polpril przed zajściem w ciążę lub tak szybko jak to możliwe po zajściu w ciążę i zamiast niego zaleci stosowanie innego leku. Nie zaleca się stosowania leku Polpril we wczesnej ciąży. Nie wolno stosować leku po trzecim miesiącu ciąży, gdyż stosowanie w tym okresie może spowodować poważne wady u dziecka.

    Karmienie piersią

    Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka karmi piersią lub zaczyna karmić piersią. Nie zaleca się stosowania leku Polpril w okresie karmienia piersią. Lekarz może zalecić stosowanie innych leków przeciwnadciśnieniowych, jeśli pacjentka zdecyduje się karmić piersią, szczególnie jeśli dziecko jest noworodkiem lub wcześniakiem.

    Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

    Podczas stosowania leku Polpril mogą występować zawroty głowy. Ryzyko wystąpienia zawrotów głowy jest wyższe na początku przyjmowania leku Polpril oraz po zwiększeniu dawki. Jeżeli występują zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów mechanicznych ani używać narzędzi

    i obsługiwać maszyn.

  4. Jak stosować lek Polpril

  5. Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Przyjmowanie leku

   • Lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze.

   • Należy przyjmować kapsułki w całości popijając płynem.

   • Nie należy rozkruszać ani rozgryzać kapsułek.

    Dawkowanie

    Leczenie nadciśnienia tętniczego

   • Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

   • Na podstawie kontroli ciśnienia tętniczego lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.

   • Dawka maksymalna wynosi 10 mg raz na dobę.

   • W przypadku stosowania diuretyków (leków moczopędnych), lekarz może odstawić bądź zmniejszyć dawkę stosowanego leku moczopędnego przed włączeniem leku Polpril do leczenia.

    Zapobieganie wystąpieniu zawału serca lub udaru mózgu

   • Dawka początkowa wynosi zwykle 2,5 mg raz na dobę.

   • Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki.

   • Zwykle stosowana jest dawka 10 mg raz na dobę.

    Zmniejszanie bądź opóźnianie pogorszenia czynności nerek

   • Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę.

   • Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.

   • Zwykle stosowana jest dawka 5 mg lub 10 mg raz na dobę.

    Leczenie niewydolności serca

   • Dawka początkowa wynosi zwykle 1,25 mg raz na dobę.

   • Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.

   • Dawka maksymalna wynosi 10 mg na dobę. Preferowane jest podawanie leku w dwóch dawkach podzielonych.

    Leczenie po zawale serca

   • Dawka początkowa wynosi zwykle od 1,25 mg do 2,5 mg raz ma dobę.

   • Lekarz może zmodyfikować dawkowanie leku.

   • Zwykle stosowana jest dawka 10 mg na dobę. Preferowane jest podawanie leku w dwóch dawkach podzielonych.

    Pacjenci w podeszłym wieku

    Dawka początkowa powinna być niższa, a zwiększanie dawkowania bardziej stopniowe.

    Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Polpril

    Należy skontaktować się z lekarzem lub poprosić o natychmiastowe przewiezienie do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Nie wolno samemu prowadzić pojazdu, należy poprosić kogoś

    o zawiezienie do szpitala lub wezwać karetkę. Należy zabrać ze sobą opakowanie po leku, aby lekarz wiedział jaki lek został przyjęty.

    Pominięcie zastosowania leku Polpril

   • W razie pominięcia dawki należy przyjąć kolejną planowaną dawkę.

   • Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

    W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  6. Możliwe działania niepożądane

  7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   W razie zauważenia któregokolwiek z następujących poważnych działań niepożądanych, należy przerwać leczenie lekiem Polpril i natychmiast skontaktować się z lekarzem – szybkie leczenie może być niezbędne:

   • obrzęk twarzy, ust lub gardła utrudniający połykanie lub oddychanie oraz świąd i wysypka. Mogą one stanowić objaw ciężkiej reakcji nadwrażliwości na lek Polpril.

   • ciężkie zmiany skórne, w tym wysypki, owrzodzenia jamy ustnej, pogorszenie wcześniej istniejących chorób skóry, zaczerwienienie, pęcherze bądź odwarstwienie skóry (takie jak zespół Stevensa–Johnsona, toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka lub rumień wielopostaciowy).

    W razie wystąpienia poniższych zmian należy szybko poinformować lekarza:

   • przyspieszona czynność serca, nierówne lub silniejsze bicie serca (kołatania), ból w klatce piersiowej, gniecenie w klatce piersiowej lub cięższe choroby, w tym zawał serca lub udar mózgu

   • duszność lub kaszel. Mogą one wskazywać na choroby płuc.

   • łatwe powstawanie siniaków, dłuższy niż zwykle czas krwawienia, jakiekolwiek objawy krwawienia (np. krwawienie z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze infekcje, ból gardła i gorączka, zmęczenie, osłabienie, zawroty głowy lub bladość skóry. Mogą one wskazywać na choroby krwi lub szpiku kostnego.

   • silny ból brzucha, który może promieniować do pleców. Może on być objawem zapalenia trzustki.

   • gorączka, dreszcze, osłabienie, utrata apetytu, ból brzucha, nudności, zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka). Mogą być objawem chorób wątroby takich jak zapalenie lub uszkodzenie wątroby.

    Inne działania niepożądane

    Należy poinformować lekarza, jeśli któryś z poniższych objawów znacznie się nasili lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni.

    Częste (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

   • ból głowy lub uczucie zmęczenia

   • zawroty głowy. Ryzyko wystąpienia jest wyższe na początku stosowania leku Polpril oraz po zwiększeniu dawki.

   • zasłabnięcia, hipotonia (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), zwłaszcza jeśli występuje w pozycji stojącej lub po szybkiej zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub stojącą

   • suchy, męczący kaszel, zapalenie zatok lub oskrzeli, duszność

   • bóle brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty

   • wysypka z lub bez uwypuklenia zmian

   • ból w klatce piersiowej

   • skurcze lub bóle mięśni

   • stwierdzenie wyższego niż zwykle stężenia potasu we krwi w badaniach laboratoryjnych.

    Niezbyt częste (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

   • zaburzenia równowagi (zawroty głowy)

   • świąd skóry i zaburzenia czucia takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub uczucie pełzania po skórze (parestezje)

   • utrata lub zaburzenia czucia smaku

   • zaburzenia snu

   • depresja, lęk, nerwowość lub niepokój

   • uczucie zatkania nosa, trudności w oddychaniu lub pogorszenie astmy

   • obrzęk jelit nazywany „obrzękiem naczynioruchowym jelit”, którego objawami są bóle brzucha, wymioty i biegunka

   • zgaga, zaparcia lub suchość w ustach

   • większe niż zwykle wydalanie moczu w ciągu dnia

   • nasilone poty

   • utrata bądź zmniejszenie apetytu (jadłowstręt)

   • przyspieszone bądź nieregularne bicie serca

   • obrzęki rąk i nóg. Mogą być objawem zatrzymywania większych niż zwykle ilości wody.

   • uderzenia gorąca

   • niewyraźne widzenie

   • bóle stawów

   • gorączka

   • impotencja, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet

   • zwiększona liczba określonych białych krwinek (eozynofilia) w badaniach krwi

   • wyniki badań krwi wskazujące na zmiany w wątrobie, trzustce lub nerkach.

    Rzadkie (występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

   • uczucie niepewności, rozkojarzenia, zagubienia

   • czerwony, obrzęknięty język

   • ciężkie łuszczenie się skóry, swędząca grudkowa wysypka

   • choroby paznokci (np. rozluźnienie lub oddzielenie paznokcia od łożyska)

   • wysypka lub siniaczenie skóry

   • plamy na skórze i zimne kończyny

   • zaczerwienienie, świąd, obrzęk i łzawienie oczu

   • zaburzenia słuchu i dzwonienie w uszach

   • osłabienie

   • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, białych krwinek lub płytek krwi albo stężenia hemoglobiny w badaniach krwi.

    Bardzo rzadkie (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

   • nadwrażliwość na światło słoneczne.

    Inne zgłaszane działania niepożądane:

    Należy poinformować lekarza, jeśli któryś z poniższych objawów znacznie się nasili lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni.

   • trudności w koncentracji

   • obrzęk ust

   • stwierdzenie zbyt małej liczby krwinek w badaniach krwi

   • stwierdzenie niższego niż zwykle stężenia sodu w badaniach krwi

   • stężony mocz (o ciemnym zabarwieniu), nudności lub wymioty, kurcze mięśni, uczucie splątania i napady drgawkowe, które mogą być wynikiem nieprawidłowego wydzielania hormonu antydiuretycznego (ADH, wazopresyna). Jeśli powyższe objawy wystąpią, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

   • zmiana koloru palców po wychłodzeniu oraz uczucie mrowienia lub ból po rozgrzaniu (objaw Raynauda)

   • powiększenie piersi u mężczyzn

   • spowolnione lub upośledzone reakcje

   • uczucie pieczenia

   • zaburzenia węchu

   • wypadanie włosów.

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

   Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

   Tel.: + 48 22 49 21 301

   Faks: + 48 22 49 21 309

   Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  8. Jak przechowywać lek Polpril

  9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

   Nie stosować tego leku, po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Zapis na blistrze po skrócie EXP oznacza termin ważności, a po skrócie Lot/LOT oznacza numer serii.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Polpril

 • Substancją czynną leku jest ramipryl. Każda kapsułka zawiera 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg ramiprylu.

 • Innym składnikiem zawartym wewnątrz kapsułki jest skrobia żelowana, kukurydziana.

 • Kapsułka składa się z żelatyny i wody. Zawiera również: żelaza tlenek czarny (E172), żelaza tlenek żółty (E172), tytanu dwutlenek (E171) i indygokarmin (E132).

Tusz zawiera: szelak, żelaza tlenek czarny (E172), glikol propylenowy, amonu wodorotlenek.

Jak wygląda Polpril i co zawiera opakowanie

Polpril jest pakowany w blistry zawierające 28 kapsułek.

2,5 mg: Kapsułki w kolorze jasnozielono (ze znakiem ‘R’) - jasnoszarym (ze znakiem ‘2,5’). Kapsułki zawierają biały lub białawy proszek.

5 mg: Kapsułki w kolorze zielono (ze znakiem ‘R’) - jasnoszarym (ze znakiem ‘5’). Kapsułki zawierają biały lub białawy proszek.

10 mg: Kapsułki w kolorze ciemnozielono (ze znakiem ‘R’) - jasnoszarym (ze znakiem ‘10’). Kapsułki zawierają biały lub białawy proszek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański

tel. + 48 22 364 61 01

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: