Reklama:

Ivipril

Substancja czynna: Ramiprilum 10 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki , 10 mg
Reklama:

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Ivipril, 2,5 mg, tabletki Ivipril, 5 mg, tabletki Ivipril, 10 mg, tabletki

Ramiprilum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie lub pielęgniarce (patrz punkt 4).

Spis treści:

 1. Co to jest lek Ivipril i w jakim celu się go stosuje

 2. Lek Ivipril zawiera substancję nazywaną ramiprylem. Należy on do grupy leków zwanych inhibitorami ACE (inhibitorami enzymu konwertującego angiotensynę).

  Ivipril działa przez:

  • zmniejszenie wytwarzania przez organizm substancji, które mogą zwiększać ciśnienie tętnicze

  • rozluźnienie i rozszerzenie naczyń krwionośnych

  • ułatwienie sercu pompowania krwi do całego ciała.

   Ivipril może być stosowany:

  • w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego (nadciśnienia)

  • w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu

  • w celu zmniejszenia ryzyka lub opóźnienia pogorszenia czynności nerek (zarówno u pacjentów z cukrzycą, jak i bez cukrzycy)

  • w leczeniu choroby serca, w przypadku której serce nie jest w stanie pompować krwi w ilości wystarczającej na potrzeby organizmu (niewydolność serca)

  • po przebytym zawale serca powikłanym niewydolnością serca.

 3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ivipril Kiedy nie stosować leku Ivipril

  • Jeżeli stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ramipryl, jakikolwiek inny inhibitor ACE lub którykolwiek z pozostałych składników leku Ivipril, wymienionych w punkcie 6. Objawami reakcji uczuleniowej mogą być: wysypka, trudności w oddychaniu i przełykaniu,

   obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka.

  • Jeżeli kiedykolwiek u pacjenta wystąpiła ciężka reakcja alergiczna nazywana „obrzękiem naczynioruchowym”. Objawy to: świąd, pokrzywka, czerwone plamy na rękach, stopach i gardle, obrzęk gardła i języka, obrzęk wokół oczu i warg, trudności w oddychaniu

   i przełykaniu.

  • Jeżeli pacjent jest poddawany dializoterapii lub innemu rodzajowi filtracji krwi. W zależności od użytego urządzenia, lek Ivipril może nie być odpowiednim lekiem dla pacjenta.

  • Jeżeli stwierdzono chorobę nerek spowodowaną zmniejszonym dopływem krwi do nerek (zwężenie tętnicy nerkowej).

  • W czasie ostatnich 6 miesięcy ciąży (patrz punkt poniżej „Ciąża i karmienie piersią”).

  • Jeżeli ciśnienie tętnicze jest bardzo niskie lub niestabilne. Lekarz zleci wykonanie odpowiednich badań.

  • Jeżeli pacjent ma cukrzycę lub zaburzenia czynności nerek i jest leczony lekiem obniżającym ciśnienie krwi zawierającym aliskiren.

   Nie należy przyjmować leku Ivipril, jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem przed zażyciem leku Ivipril.

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Sample Image

   Przed rozpoczęciem stosowania leku Ivipril należy omówić to z lekarzem: jeżeli stwierdzono zaburzenia dotyczące serca, wątroby lub nerek,

   Sample ImageSample Image

   w przypadku znacznej utraty soli lub płynów (z powodu wymiotów, biegunki, nadmiernego pocenia się, stosowania diety z ograniczeniem soli, przyjmowania leków moczopędnych przez dłuższy czas lub dializoterapii),

   jeżeli planowane jest leczenie odczulające na jad pszczół lub os,

   jeżeli planowane jest podanie leków znieczulających podczas zabiegów operacyjnych lub stomatologicznych. Może być konieczne przerwanie stosowania leku Ivipril jeden dzień wcześniej; należy skonsultować się z lekarzem,jeżeli w badaniach krwi stwierdzono duże stężenie potasu,

   Sample Imagejeśli pacjent przyjmuje leki lub występują u niego stany, które mogą obniżać stężenie sodu we krwi. Lekarz może zlecić regularne badania krwi, w szczególności w celu sprawdzenia stężenia sodu we krwi, zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.

   Sample Image

   Sample Imagejeśli pacjent przyjmuje leki określane jako inhibitory mTOR (np. temsyrolimus, ewerolimus, sirolimus) lub wildagliptynę, ponieważ zwiększają one ryzyko wystąpienia obrzęku naczynioruchowego (ciężkiej reakcji alergicznej).

   jeżeli stwierdzono kolagenozę naczyń, taką jak twardzina skóry lub toczeń rumieniowaty układowy, należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka sądzi, że jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę.

   Nie zaleca się stosowania leku Ivipril w pierwszych 3 miesiącach ciąży. Nie stosować go powyżej 3 miesiąca ciąży, ponieważ może poważnie zaszkodzić dziecku (patrz punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

   • jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, stosowanych w leczeniu wysokiego ciśnienia krwi:

    • antagonistę receptora angiotensyny II (ang. Angiotensin Receptor Blockers, ARB) (znane również jako sartany – na przykład walsartan, telmisartan, irbesartan), zwłaszcza jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek związane z cukrzycą,

    • aliskiren.

   Lekarz prowadzący może monitorować czynność nerek, ciśnienie krwi oraz stężenie elektrolitów (np. potasu) we krwi w regularnych odstępach czasu.

   (patrz także informacje w punkcie „Kiedy nie stosować leku Ivipril”).

   Dzieci i młodzież

   Nie zaleca się stosowania leku Ivipril u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ponieważ bezpieczeństwo i skuteczność leku Ivipril nie zostały dotychczas ustalone.

   Jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta (lub pacjent ma jakiekolwiek wątpliwości), przed przyjęciem leku Ivipril należy skonsultować się z lekarzem.

   Lek Ivipril a inne leki

   Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

   Lek Ivipril może wpłynąć na działanie innych leków, jak również inne leki mogą wpłynąć na działanie leku Ivipril.

   Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniżej wymienionych leków. Mogą one osłabić działanie leku Ivipril:

   Sample Image leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub indometacyna oraz kwas acetylosalicylowy)

   Sample Image leki stosowane w leczeniu niskiego ciśnienia tętniczego, wstrząsu, niewydolności serca, astmy lub alergii, takie jak efedryna, noradrenalina lub adrenalina. W takiej sytuacji należy kontrolować ciśnienie tętnicze.

   Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniższych leków. Mogą one zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych podczas stosowania leku Ivipril:

   Sample Image

   Sample Image leki przeciwbólowe i przeciwzapalne (np. niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen lub indometacyna oraz kwas acetylosalicylowy)

   leki przeciwnowotworowe (stosowane w chemioterapii)

   leki stosowane w celu zapobiegania odrzuceniu przeszczepionych narządów, takie jak cyklosporyna

   Sample Image leki moczopędne (diuretyki), takie jak furosemid

   Sample Image

   - leki, które mogą zwiększyć stężenie potasu we krwi, takie jak spironolakton, triamteren, amiloryd, sole potasu, trimetoprim oraz jego połączenia z sufametoksazolem w preparatach złożonych (stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych) i heparyna (leki rozrzedzające krew) leki steroidowe stosowane w leczeniu stanu zapalnego, takie jak prednizolon

   allopurynol (stosowany w celu zmniejszenia stężenia kwasu moczowego we krwi) prokainamid (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca)

   temsyrolimus (stosowany w leczeniu raka)

   sirolimus, ewerolimus (stosowane w zapobieganiu odrzucenia przeszczepu) wildagliptyna (stosowana w leczeniu cukrzycy typu 2.)

   Lekarz prowadzący być może będzie musiał zmienić dawkę i (lub) zastosować inne środki ostrożności, jeśli pacjent przyjmuje lek z grupy antagonistów receptora angiotensyny II (ARB) lub aliskiren (także należy zapoznać się z informacją zamieszczoną w punktach „Kiedy nie stosować leku Ivipril” oraz „Ostrzeżenia i środki ostrożności”).”

   Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu któregokolwiek z poniżej wymienionych leków. Lek Ivipril może wpływać na ich działanie:

   Sample Image leki przeciwcukrzycowe (leki doustne oraz insulina). Lek Ivipril może zmniejszać stężenie cukru we krwi. Należy dokładnie kontrolować stężenie cukru we krwi w czasie stosowania leku Ivipril.

   Sample Image lit (stosowany w leczeniu zaburzeń psychicznych). Lek Ivipril może zwiększać stężenie litu we krwi. Należy ściśle kontrolować stężenie litu w czasie stosowania leku Ivipril.

   Jeżeli którykolwiek z powyższych stanów dotyczy pacjenta (lub pacjent ma jakiekolwiek wątpliwości), należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Ivipril.

   Ivipril z jedzeniem i alkoholem

   Sample Image

   Sample Image Spożywanie alkoholu wraz z lekiem Ivipril może spowodować zawroty głowy lub uczucie omdlewania. W razie wątpliwości dotyczących ilości alkoholu dozwolonych podczas przyjmowania leku Ivipril, należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ alkohol może wzmacniać działanie leków zmniejszających ciśnienie.

   Lek Ivipril może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku.

   Ciąża i karmienie piersią

   Ciąża

   Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjentka sądzi, że jest w ciąży lub planuje zajść w ciążę.

   Nie należy stosować leku Ivipril w czasie pierwszych 12 tygodni ciąży i nie wolno stosować tego leku po 13 tygodniu ciąży, ponieważ stosowany podczas ciąży może wyrządzić znaczną szkodę dziecku.

   Jeśli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie stosowania leku Ivipril, należy natychmiast poinformować lekarza.

   Przed zajściem w ciążę zaleca się zmianę leczenia na inny, odpowiedni do stosowania podczas ciąży lek .

   Karmienie piersią

   Nie należy stosować leku Ivipril u matek karmiących piersią.

   Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Podczas stosowania leku Ivipril mogą wystąpić zawroty głowy. Ryzyko wystąpienia zawrotów głowy jest wyższe na początku leczenia lub podczas zwiększenia dawki. Jeżeli występują zawroty głowy nie należy prowadzić pojazdów, używać narzędzi ani obsługiwać maszyn.

   Lek Ivipril zawiera laktozę jednowodną.

   Jeżeli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

 4. Jak stosować lek Ivipril

 5. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Dawkowanie

  Sample Image

  Leczenie wysokiego ciśnienia tętniczego

  Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę. Lekarz będzie zwiększał dawkę, aż do uzyskania kontroli ciśnienia tętniczego.

  Dawka maksymalna wynosi 10 mg raz na dobę.

  Jeżeli pacjent przyjmuje leki moczopędne, lekarz może zalecić przerwanie ich stosowania lub zmniejszenie dawki przed rozpoczęciem podawania leku Ivipril.

  Sample Image

  Zmniejszenie ryzyka wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu

  Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 2,5 mg raz na dobę. Lekarz może następnie zalecić zwiększenie dawki leku.

  Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 10 mg raz na dobę.

  Sample Image

  Leczenie mające na celu spowolnienie lub opóźnienie pogarszania się czynności nerek

  Leczenie może być rozpoczęte od dawki 1,25 mg lub 2,5 mg raz na dobę. Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki.

  Zazwyczaj stosowana dawka wynosi 5 mg lub 10 mg raz na dobę.

  Sample Image

  Leczenie niewydolności serca

  Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę. Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki.

  Zazwyczaj stosowana dawka leku wynosi 10 mg raz na dobę. Zaleca się jej podawanie w dwóch dawkach podzielonych.

  Leczenie po przebytym zawale serca

  Sample Image

  Sample Image Zazwyczaj stosowana dawka początkowa wynosi 1,25 mg raz na dobę do 2,5 mg dwa razy na dobę.

  Lekarz może zadecydować o zwiększeniu dawki.

  Zazwyczaj stosowana dawka leku wynosi 10 mg raz na dobę. Zaleca się jej podawanie w dwóch dawkach podzielonych.

  Pacjenci w podeszłym wieku

  Dawka początkowa powinna być niższa, a zwiększanie dawkowania powinno następować wolniej.

  Sample Image

  Stosowanie leku

  Lek należy przyjmować doustnie, codziennie o tej samej porze. Tabletki należy połykać popijając płynem.

  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ivipril

  Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się na oddział ratunkowy najbliższego szpitala. Nie wolno samemu prowadzić samochodu, należy poprosić kogoś o zawiezienie do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku, aby lekarz wiedział jaki lek został przyjęty.

  Sample Image

  Pominięcie zastosowania leku Ivipril

  W razie pominięcia dawki leku należy przyjąć następną dawkę o ustalonej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 6. Możliwe działania niepożądane

 7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących ciężkich działań niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku Ivipril i natychmiast skonsultować się z lekarzem – konieczna może być pilna pomoc medyczna

  Sample Image Obrzęk twarzy, warg lub gardła, który utrudnia przełykanie lub oddychanie oraz świąd

  i wysypka. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej spowodowanej stosowaniem leku Ivipril.

  Sample Image Ciężkie reakcje skórne, w tym: wysypka, owrzodzenia jamy ustnej, nasilenie wcześniej istniejącej choroby skóry, zaczerwienienie, powstawanie pęcherzy lub złuszczanie się skóry (jak w zespole Stevensa-Johnsona, toksyczno-martwiczym oddzielaniu się naskórka lub rumieniu wielopostaciowym).

  Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią

  Sample Image przyspieszona akcja serca, nierówne lub silniejsze bicie serca (kołatanie serca), ból w klatce piersiowej, ucisk w klatce piersiowej lub poważniejsze zaburzenia, w tym zawał serca i udar mózgu

  Sample Image

  duszność lub kaszel; mogą to być objawy zaburzeń dotyczących płuc

  łatwe powstawanie siniaków, wydłużony czas krwawienia, wystąpienie jakiegokolwiek

  Sample Image

  krwawienia (np. krwawienia z dziąseł), purpurowe plamki na skórze lub częstsze niż zazwyczaj zakażenia, ból gardła i gorączka, uczucie zmęczenia, omdlenie, zawroty głowy lub bladość skóry; mogą to być objawy zaburzeń krwi lub szpiku kostnego

  silny ból żołądka mogący promieniować do pleców; może on być objawem zapalenia trzustki gorączka, dreszcze, zmęczenie, utrata apetytu, ból żołądka, nudności, zażółcenie skóry lub białkówek oczu (żółtaczka); mogą to być objawy zaburzeń dotyczących wątroby, takich jak zapalenie lub uszkodzenie wątroby.

  Inne działania niepożądane

  Należy poinformować lekarza, jeśli którykolwiek z poniższych objawów znacznie się nasili lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni.

  Sample Image

  Często (może dotyczyć mniej niż 1 na 10 pacjentów) ból głowy lub uczucie zmęczenia

  zawroty głowy; ich wystąpienie jest bardziej prawdopodobne na początku przyjmowania leku Ivipril lub po zwiększeniu dawki

  Sample Image

  Sample Image omdlenie, niedociśnienie (nieprawidłowo niskie ciśnienie tętnicze), zwłaszcza po szybkiej zmianie pozycji z leżącej na siedzącą lub stojącą

  suchy męczący kaszel, zapalenie zatok lub zapalenie oskrzeli, duszność bóle brzucha, biegunka, niestrawność, nudności lub wymioty

  wysypka skórna

  ból w klatce piersiowej kurcze lub ból mięśni

  zbyt duże stężenie potasu we krwi.

  Sample Image

  Niezbyt często (może dotyczyć mniej niż 1 na 100 pacjentów) zaburzenia równowagi (zawroty głowy)

  Sample Image

  świąd skóry i zaburzenia czucia, takie jak drętwienie, mrowienie, kłucie, pieczenie lub cierpnięcie skóry (parestezje)

  utrata lub zmiana odczuwania smaku zaburzenia snu

  uczucie przygnębienia, lęk, nerwowość lub niepokój

  niedrożność nosa, trudności w oddychaniu lub nasilenie astmy

  Sample Image

  obrzęk jelit, nazywany „obrzękiem naczynioruchowym jelit”, objawiający się bólem brzucha, wymiotami i biegunką

  zgaga, zaparcie lub suchość błony śluzowej jamy ustnej oddawanie większej niż zwykle ilości moczu w ciągu dnia zwiększona potliwość

  utrata lub zmniejszenie apetytu (jadłowstręt) przyspieszona lub nieregularna czynność serca

  obrzęk rąk i nóg; może to być objawem nadmiaru wody w organizmie nagłe zaczerwienienie twarzy

  niewyraźne widzenie ból stawów

  gorączka

  impotencja u mężczyzn, zmniejszenie popędu płciowego u mężczyzn i kobiet zwiększenie liczby niektórych krwinek białych (eozynofilia) w badaniach krwi zaburzenia czynności wątroby, trzustki lub nerek stwierdzone w badaniach krwi.

  Sample Image

  Rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 na 1000 pacjentów) uczucie drżenia lub dezorientacji

  Sample Image

  zaczerwienienie i obrzęk języka

  nasilone łuszczenie się skóry, swędząca, grudkowa wysypka

  zaburzenia dotyczące paznokci (np. utrata lub oddzielanie się paznokcia od łożyska) wysypka skórna lub powstawanie siniaków

  plamy na skórze i ziębnięcie kończyn

  zaczerwienienie, swędzenie, obrzęk lub łzawienie oczu zaburzenia słuchu i dzwonienie w uszach

  uczucie osłabienia

  zmniejszenie liczby krwinek czerwonych, krwinek białych lub płytek krwi, bądź stężenia hemoglobiny w badaniach krwi.

  Bardzo rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) Sample Image nadwrażliwość na światło słoneczne.

  Inne zgłaszane działania niepożądane

  Sample ImageSample Image

  Należy skontaktować się z lekarzem, jeżeli nasili się lub utrzymuje się dłużej niż kilka dni, którekolwiek z następujących działań niepożądanych:

  trudności w koncentracji obrzęk ust

  zbyt mała ilość krwinek stwierdzona w badaniach krwi zbyt niskie stężenie sodu we krwi

  zagęszczenie moczu (ciemny kolor), nudności, kurcze mięśni, dezorientacja; objawy te mogą być spowodowane niewłaściwym wydzielaniem hormonu antydiuretycznego (ADH).W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

  Sample Image

  Sample Image zmiana koloru palców rąk i stóp pod wpływem zimna oraz mrowienie lub ból po ich rozgrzaniu (zespół Raynauda)

  powiększenie piersi u mężczyzn spowolnione lub zaburzone reakcje uczucie pieczenia

  zmiana odczuwania zapachów utrata włosów.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

  Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

  e-mail: ndl@urpl.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również do podmiotu odpowiedzialnego.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 8. Jak przechowywać lek Ivipril

 9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po

  wyrażeniu „Termin ważności” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca. Zapis na opakowaniu po skrócie "Lot" oznacza numer serii.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  Sample Image

 10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Ivipril

Substancją czynną jest ramipryl. Każda tabletka zawiera 2,5 mg, 5 mg lub 10 mg ramiprylu. Pozostałe składniki leku (substancje pomocnicze) to: sodu wodorowęglan, laktoza jednowodna, kroskarmeloza sodowa, skrobia żelowana, kukurydziana, sodu stearylofumaran, żelaza tlenek żółty (E 172) (wyłącznie tabletki 2,5 i 5 mg), żelaza tlenek czerwony (E 172) (wyłącznie tabletki 5 mg).

Jak wygląda lek Ivipril i co zawiera opakowanie

Ivipril, 2,5 mg

Żółte, płaskie, niepowlekane tabletki w kształcie kapsułki, o wymiarach 10,0 x 5,0 mm, z linią podziału na jednej stronie i ścianach bocznych, oznakowane symbolem R2.

Tabletkę można podzielić na połowy.

Ivipril, 5 mg

Różowe, płaskie, niepowlekane tabletki w kształcie kapsułki, o wymiarach 8,8 x 4,4 mm, z liną podziału na jednej stronie i ścianach bocznych, oznakowane symbolem R3.

Tabletkę można podzielić na połowy.

Ivipril, 10 mg

Białe lub prawie białe, płaskie, niepowlekane tabletki w kształcie kapsułki, o wymiarach

11,0 x 5,0 mm, z linią podziału na jednej stronie i ścianach bocznych, oznakowane symbolem R4. Tabletkę można podzielić na połowy.

Opakowania

Lek Ivipril pakowany jest w blistry umieszczone w tekturowym pudełku. Wielkości opakowań: 28, 30 lub 50 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

BIOTON S.A.

02-516 Warszawa

ul. Starościńska 5

Wytwórca

Actavis hf. Reykjavíkurvegur 76-78 IS-220 Hafnarfjörður Islandia

Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000

Malta

W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

BIOTON S.A.

02-516 Warszawa

ul. Starościńska 5

Tel: +48 22 721 40 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 2016-09-02

Reklama: