Reklama:

Everolimus Teva

Substancja czynna: Everolimusum 10 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki , 10 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Everolimus Teva, 2,5mg, tabletki Everolimus Teva, 5 mg, tabletki Everolimus Teva, 7,5 mg, tabletki Everolimus Teva, 10mg, tabletki

Everolimusum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt4.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest Everolimus Teva i w jakim celu się go stosuje

  2. Everolimus Teva to lek przeciwnowotworowy zawierający substancję czynną ewerolimus. Ewerolimus zmniejsza dopływ krwi do guza oraz spowalnia wzrost i rozprzestrzenianie się komórek rakowych.

   Everolimus Teva jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z:

   • zaawansowanym rakiem piersi z ekspresją receptorów hormonalnych u kobiet po menopauzie, u których inne leki(tzw. „niesteroidowe inhibitory aromatazy”)przestały utrzymywać chorobę pod kontrolą. Ten lek jest podawany razem z eksemestanem, lekiem zwanym steroidowym inhibitorem aromatazy, stosowanym w hormonalnym leczeniu przeciwnowotworowym.

   • zaawansowanymi nowotworami nazywanymi nowotworami neuroendokrynnymi, które pochodzą z żołądka, jelit, płuca. Ten lek jest podawany, jeśli guzy są nieoperacyjne i nie wydzielają nadmiernych ilości specyficznych hormonów lub innych powiązanych z nimi naturalnych substancji.

   • zaawansowanym rakiem nerki (zaawansowany rak nerkowokomórkowy) w sytuacji, gdy inne leki (zwane terapią anty-VEGF) okazały się nieskuteczne.

  3. Informacje ważne przed przyjęciem leku Everolimus Teva

  4. Everolimus Teva może być przepisywany wyłącznie przez lekarza doświadczonego w leczeniu nowotworów.

   Należy przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza. Mogą one różnić się od informacji ogólnych zawartych w tej ulotce. Gdy potrzebne są dodatkowe informacje o leku Everolimus Teva i wyjaśnienie dlaczego

   właśnie ten lek został wybrany, należy skontaktować się z lekarzem.

   Kiedy nie przyjmować leku Everolimus Teva:

   • jeśli pacjent ma uczulenie na ewerolimus, substancje podobne takie jak syrolimus lub temsyrolimus, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

    W przypadku podejrzenia uczulenia należy zapytać lekarza o radę.

    Ostrzeżenia i środki ostrożności

    Przed rozpoczęciem stosowania leku Everolimus Teva należy omówić z lekarzem:

   • jeśli u pacjenta występują problemy z wątrobą lub choroby, które mogły wpłynąć na stan wątroby. W takim przypadku lekarz może zmienić dawkę leku Everolimus Teva.

   • jeśli u pacjenta występuje cukrzyca (za dużo cukru we krwi). Everolimus Teva może zwiększać stężenie cukru we krwi i nasilać cukrzycę. Taki stan może wymagać podawania insuliny i (lub) doustnych leków przeciwcukrzycowych. Należy powiadomić lekarza, jeśli pacjent odczuwa nadmierne pragnienie lub występuje częstsze oddawanie moczu.

   • jeśli u pacjenta występuje konieczność przyjęcia szczepionek w czasie leczenia lekiem Everolimus Teva.

   • jeśli u pacjenta występuje duże stężenie cholesterolu. Everolimus Teva może zwiększać stężenie cholesterolu i (lub) innych tłuszczów obecnych we krwi.

   • jeśli pacjent przebył ostatnio poważną operację lub ma niezagojone rany, będące wynikiem operacji. Everolimus Teva może utrudniać gojenie się ran.

   • jeśli u pacjenta występuje zakażenie. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Everolimus Teva może być konieczne wyleczenie istniejącego zakażenia.

   • jeśli pacjent przebył wcześniej zapalenie wątroby typu B, ponieważ może wystąpić reaktywacja choroby podczas leczenia lekiem Everolimus Teva (patrz punkt 4 „Możliwe działania

    niepożądane”).

   • jeśli pacjent otrzymał lub ma otrzymać radioterapię.

    Everolimus Teva może również:

   • osłabiać układ odpornościowy. Dlatego pacjent może podlegać ryzyku zakażenia podczas przyjmowania leku Everolimus Teva. Jeśli u pacjenta wystąpi gorączka lub inne objawy

    zakażenia, należy skonsultować się z lekarzem. Niektóre zakażenia mogą być ciężkie i mogą mieć śmiertelne skutki.

   • wpływać na czynność nerek. Dlatego podczas stosowania leku Everolimus Teva lekarz będzie kontrolował czynność nerek.

   • wywoływać duszności, kaszel i gorączkę.

   • powodować rozwój wrzodów jamy ustnej i owrzodzeń. Lekarz może przerwać lub zaprzestać leczenie lekiem Everolimus Teva. Pacjent może potrzebować leczenia za pomocą płynów do płukania jamy ustnej, żelu lub innych produktów. Niektóre płyny do płukania jamy ustnej i żele moga nasilać wrzody, dlatego nie należy próbować niczego bez konsultacji z lekarzem. Lekarz może rozpocząć leczenie lekiem Everolimus Teva w tej samej lub niższej dawce.

    powodować powikłania radioterapii. Ciężkie reakcje popromienne (takie jak duszności, nudności, biegunka, wysypka skórna oraz ból jamy ustnej, dziąseł i gardła), w tym przypadki śmiertelne, obserwowano u niektórych pacjentów przyjmujących ewerolimus w tym samym czasie, co

    radioterapię lub przyjmujących ewerolimus niedługo po radioterapii. Ponadto u pacjentów poddawanych radioterapii w przeszłości zgłaszano tak zwany zespół popromienny (obejmujący zaczerwienienie skóry lub zapalenie płuc w miejscu wcześniejszej radioterapii). Należy poinformować lekarza o planowanej radioterapii w najbliższej przyszłości lub o wcześniej odbytej radioterapii.

    Należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią te objawy.

    W czasie leczenia pacjent będzie poddawany regularnym badaniom krwi, w celu kontrolowania liczby

    komórek krwi (białych krwinek, czerwonych krwinek i płytek krwi) i sprawdzenia, czy Everolimus Teva nie ma negatywnego wpływu na komórki krwi. Badania krwi będą również wykonywane, aby kontrolować czynność nerek(stężenie kreatyniny), czynność wątroby(aktywność transaminaz)oraz stężenie cukru i cholesterolu we krwi, ponieważ Everolimus Teva może na nie wpływać.

    Dzieci i młodzież

    Leku Everolimus Teva nie podaje się dzieciom i młodzieży (w wieku poniżej18 lat).

    Everolimus Teva a inne leki

    Everolimus Teva może wpływać na działanie innych leków. Jeżeli pacjent przyjmuje inne leki jednocześnie z lekiem Everolimus Teva, lekarz może zmienić dawkę leku Everolimus Teva lub innych leków.

    Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

    Niżej wymienione leki przyjmowane z lekiem Everolimus Teva mogą zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych:

   • ketokonazol, itrakonazol, worykonazol lub flukonazol i inne leki przeciwgrzybicze stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych.

   • klarytromycyna, telitromycyna lub erytromycyna, antybiotyki stosowane w leczeniu zakażeń bakteryjnych.

   • rytonawir i inne leki stosowane wleczeniu zakażenia HIV/AIDS.

   • werapamil lub diltiazem stosowane wleczeniu chorób serca lub nadciśnienia.

   • dronedaron, lek, który pomaga przywrócić regularny rytm serca.

   • cyklosporyna, lek stosowany w zapobieganiu odrzucenia przeszczepu przez organizm.

   • imatynib, który hamuje wzrost nieprawidłowych komórek.

   • inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE) (takie jak ramipryl) stosowane w leczeniu nadciśnienia lub innych problemów kardiologicznych.

   • nefazodon, stosowany w leczeniu depresji.

    Niżej wymienione leki mogą zmniejszać skuteczność leku Everolimus Teva:

   • ryfampicyna stosowana wleczeniu gruźlicy.

   • efawirenz lub newirapina, stosowane w leczeniu zakażenia HIV/AIDS.

   • dziurawiec zwyczajny(Hypericumperforatum), produkt ziołowy stosowany w leczeniu depresji i innych zaburzeń.

   • deksametazon, kortykosteroid stosowany w leczeniu różnych chorób, m.in. stanów zapalnych lub zaburzeń immunologicznych.

   • fenytoina, karbamazepina lub fenobarbital i inne leki przeciwpadaczkowe stosowane w powstrzymywaniu różnego rodzaju drgawek.

    Należy unikać przyjmowania tych leków w okresie leczenia lekiem Everolimus Teva. Jeżeli pacjent przyjmuje którykolwiek z powyższych leków, lekarz może zamienić ten lek na inny lub zmienić wielkość dawki leku Everolimus Teva.

    Stosowanie leku Everolimus Teva z jedzeniem i piciem

    Należy unikać jedzenia grejpfrutów i picia soku grejpfrutowego w okresie leczenia lekiem Everolimus Teva. Może to zwiększyć ilość ewerolimusu we krwi, potencjalnie do szkodliwego poziomu.

    Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

    Ciąża

    Everolimus Teva może zaszkodzić nienarodzonemu dziecku. NIE zaleca się przyjmowania leku Everolimus Teva w czasie ciąży. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub uważa, że może być w ciąży. Lekarz poinformuje pacjentkę czy może ona przyjmować ten lek w czasie ciąży.

    Kobiety, które mogą zajść w ciążę w okresie leczenia, powinny stosować wysoce skuteczne metody antykoncepcji i przez 8 tygodni po zakończeniu leczenia. Jeżeli, pomimo tych środków, pacjentka podejrzewa, że mogła zajść w ciążę, należy skontaktować się z lekarzem przed zażyciem leku Everolimus Teva.

    Karmienie piersią

    Everolimus Teva może zaszkodzić karmionemu piersią dziecku. NIE należy karmić piersią

    w okresie leczenia i przez 2 tygodnie od przyjęcia ostatniej dawki leku Everolimus Teva. Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią.

    Płodność kobiet

    U niektórych pacjentek przyjmujących Everolimus Teva obserwowano brak okresów menstruacyjnych (miesiączek).

    Everolimus Teva może wpływać na płodność kobiet. Należy porozmawiać z lekarzem, jeśli pacjentka chce mieć dzieci.

    Płodność mężczyzn

    Everolimus Teva może wpływać na płodność mężczyzn. Należy powiedzieć lekarzowi o zamiarze zostania ojcem.

    Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

    W przypadku odczuwania zmęczenia o niewyjaśnionej przyczynie (zmęczenie jest bardzo częstym działaniem niepożądanym), należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

    Everolimus Teva zawiera laktozę

    Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

  5. Jak przyjmować lek Everolimus Teva

  6. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Zalecana dawka to 10 mg, przyjmowana raz na dobę. Lekarz ustali, ile tabletek należy przyjmować. W przypadku problemów z wątrobą lekarz może rozpocząć leczenie od niższej dawki leku Everolimus Teva (2,5 mg, 5 mg lub 7,5 mg na dobę).

   W przypadku wystąpienia pewnych działań niepożądanych w okresie stosowania leku Everolimus Teva (patrz punkt 4), lekarz może zmniejszyć dawkę leku lub przerwać leczenie, na krótki czas lub

   na stałe.

   Lek Everolimus Teva należy przyjmować raz na dobę, o tej samej porze dnia, zawsze jednakowo z jedzeniem lub bez.

   Tabletkę(i) Everolimus Teva należy połykać w całości, popijając szklanką wody. Tabletek nie wolno żuć ani rozgryzać.

   Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Everolimus Teva

   • W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Everolimus Teva lub jeżeli inna osoba

    przypadkowo zażyje tabletki, należy natychmiast udać się do lekarza lub do szpitala. Konieczna może być pilna interwencja medyczna.

   • Należy pokazać lekarzowi kartonowe opakowanie leku i niniejszą ulotkę, aby można było stwierdzić, który lek został przedawkowany.

   Pominięcie zastosowania leku Everolimus Teva

   W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć kolejną zaplanowaną dawkę. NIE należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

   Przerwanie stosowania leku Everolimus Teva

   NIE należy przerywać przyjmowania leku Everolimus Teva bez polecenia lekarza.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  7. Możliwe działania niepożądane

  8. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Należy ZAPRZESTAĆ stosowania leku Everolimus Teva i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek z niżej wymienionych objawów reakcji alergicznej:

   • Trudności w oddychaniu lub połykaniu

   • Obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła

   • Nasilające się swędzenie skóry, z czerwoną wysypką i pojawiającymi się guzkami

    Do ciężkich działań niepożądanych leku Everolimus Teva należą:

    Bardzo częste (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

   • Podwyższona temperatura, dreszcze (objawy zakażenia)

   • Gorączka, kaszel, trudności w oddychaniu, sapanie(objawy zapalenia płuc)

    Częste (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

   • Wzmożone pragnienie, oddawanie dużej ilości moczu, zwiększenie apetytu z utratą masy ciała, zmęczenie (objawy cukrzycy)

   • Krwawienie (krwotok) np. w ścianie jelita

   • Poważne zmniejszenie ilości oddawanego moczu (objaw niewydolności nerek)

    Niezbyt częste (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

   • Gorączka, wysypka skórna, ból i zapalenie stawów, jak również zmęczenie, utrata apetytu, mdłości, żółtaczka (zażółcenie skóry), ból w górnej prawej części brzucha, blade stolce, ciemne zabarwienie moczu (mogą to być objawy reaktywacji zapalenia wątroby typu B)

   • Brak tchu, trudności w oddychaniu w pozycji leżącej, obrzęk stóp lub nóg (objawy niewydolności serca)

   • Obrzęk i (lub) ból w jednej z nóg, zazwyczaj w łydce, zaczerwienienie lub ocieplenie skóry w obszarze dotkniętym chorobą (objawy niedrożności naczynia krwionośnego (żyły) nóg, spowodowanego krzepnięciem krwi)

   • Duszność o nagłym początku, ból w klatce piersiowej lub odkrztuszanie krwi (potencjalne objawy zatorowości płucnej, która pojawia się, kiedy jedna lub więcej tętnic w płucach ulega zablokowaniu)

   • Znaczące zmniejszenie ilości oddawanego moczu, obrzęk nóg, uczucie dezorientacji, ból w plecach (objawy nagłej niewydolności nerek)

   • Wysypka, swędzenie, pokrzywka, trudności w oddychaniu lub połykaniu, zawroty głowy (objawy ciężkiej reakcji alergicznej, znanej także jako nadwrażliwość)

    Rzadkie (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

   • Zadyszka lub szybki oddech (objawy zespołu ostrej niewydolności oddechowej)

    Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek z wymienionych działań niepożądanych, ponieważ mogą one spowodować konsekwencje zagrażające życiu.

    Do innych możliwych działań niepożądanych leku Everolimus Teva należą: Bardzo częste (mogą wystąpić częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

   • Duże stężenie cukru we krwi (hiperglikemia)

   • Utrata apetytu

   • Zaburzenie smaku

   • Ból głowy

   • Krwawienie z nosa (krwotok)

   • Kaszel

   • Owrzodzenie ust

   • Rozstrój żołądka, w tym mdłości (nudności) i biegunka

   • Wysypka skórna

   • Swędzenie (świąd)

   • Uczucie słabości lub zmęczenia

   • Zmęczenie, zadyszka, zawroty głowy, bladość skóry, objawy małej liczby czerwonych komórek krwi (niedokrwistość)

   • Obrzęk ramion, dłoni, stóp, kostek i innych części ciała (objawy obrzęku)

   • Utrata masy ciała

   • Duże stężenie lipidów (tłuszczów) we krwi (hipercholesterolemia)

    Częste (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów)

   • Pojawienie się nagłego krwawienia lub siniaków(objawy małej liczby płytek krwi, znanej także jako małopłytkowość)

   • Zadyszka (duszność)

   • Uczucie pragnienia, mała ilość oddawanego moczu, ciemne zabarwienie moczu, sucha zaczerwieniona skóra, drażliwość (objawy odwodnienia)

   • Problemy ze snem (bezsenność)

   • Bóle głowy, zawroty głowy(objawy wysokiego ciśnienia krwi, znanego także jako nadciśnienie)

   • Gorączka, ból gardła, owrzodzenie ust wywołane zakażeniem (objawy małego stężenia białych komórek krwi, leukopenii, limfopenii i (lub) neutropenii)

   • Gorączka

   • Zapalenia tkanki wyściełającej jamę ustną, żołądek, jelito

   • Suchość jamy ustnej

   • Zgaga (niestrawność)

   • Wymioty

   • Trudności w połykaniu (dysfagia)

   • Ból brzucha

   • Trądzik

   • Wysypka i ból wewnętrznych części dłoni i spodnich części stóp (zespół ręka-stopa)

   • Zaczerwienienie skóry (rumień)

   • Ból stawów

   • Ból w jamie ustnej

   • Zaburzenia miesiączkowania, takie jak nieregularne krwawienia miesiączkowe

   • Duże stężenie lipidów (tłuszczów) we krwi (hiperlipidemia, zwiększenie stężenia triglicerydów)

   • Małe stężenie potasu we krwi (hipokaliemia)

   • Małe stężenie fosforanu we krwi (hipofosfatemia)

   • Małe stężenie wapnia we krwi (hipokalcemia)

   • Suchość skóry, złuszczanie się skóry, zmiany chorobowe skóry

   • Zaburzenia paznokci, łamliwość paznokci

   • Utrata włosów o umiarkowanym natężeniu

   • Nieprawidłowe wyniki krwi badań czynności wątroby (zwiększona aktywność aminotransferazy alaninowej i aminotransferazy asparaginianowej)

   • Nieprawidłowe wyniki krwi badań czynności nerek (zwiększenie stężenia kreatyniny)

   • Obrzęk powiek

   • Obecność białka w moczu

    Niezbyt częste (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów)

   • Osłabienie, nieoczekiwane krwawienie lub siniaki i częste zakażenia, z takimi objawami jak gorączka, dreszcze, ból gardła lub owrzodzenie ust (objawy małej liczby krwinek, znanego także jako pancytopenia)

   • Utrata zmysłu smaku (brak smaku)

   • Odkrztuszanie z krwią (krwioplucie)

   • Zaburzenia miesiączkowania, takie jak brak miesiączki

   • Częstsze oddawanie moczu w ciągu dnia

   • Ból w klatce piersiowej

   • Problemy z gojeniem się ran

   • Uderzenia gorąca

   • Wydzielina z oka, której towarzyszy swędzenie i zaczerwienienie, różowe oko lub czerwone oko (zapalenie spojówek)

    Rzadkie (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 1000 pacjentów)

   • Zmęczenie, duszność, zawroty głowy, bladość skóry (objawy małej liczby czerwonych komórek krwi, prawdopodobnie spowodowane anemią zwaną wybiórczą aplazją czerwonokrwinkową)

   • Obrzęk twarzy, wokół oczu, ust, wewnątrz jamy ustnej i (lub) gardła, jak również języka oraz trudności w oddychaniu i połykaniu (znany także jako obrzęk), mogą być objawami reakcji alergicznej

    Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

    • Reakcja w miejscu wcześniejszej radioterapii, np. zaczerwienienie skóry lub zapalenie płuc (tzw. zespół przypominający radioterapię)

    • Nasilenie skutków ubocznych radioterapii

   Jeśli wyżej wymienione działania niepożądane nasilą się, należy poinformować lekarza lub farmaceutę. Większość działań niepożądanych ma nasilenie lekkie lub umiarkowane, i powinny ustąpić po przerwaniu leczenia na klika dni.

   Zgłaszaniedziałań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

   bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  9. Jak przechowywać lek Everolimus Teva

  10. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku lub blistrze po „Termin ważności (EXP)” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Numer serii na opakowaniu znajduje się po skrócie „Lot” lub „Nr serii (Lot):”

   Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem. Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku.

   Blister należy otworzyć bezpośrednio przed przyjęciem tabletki. Nie stosować tego leku, jeśli widoczne są oznaki uszkodzenia lub prób otwarcia.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  11. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Everolimus Teva

  Substancją czynną leku jest ewerolimus.

 • Każda tabletka leku Everolimus Teva 2,5 mg zawiera 2,5 mg ewerolimusu.

 • Każda tabletka leku Everolimus Teva 5mg zawiera 5mg ewerolimusu.

 • Każda tabletka leku Everolimus Teva 7,5 mg zawiera 7,5 mg ewerolimusu.

 • Każda tabletka leku Everolimus Teva 10 mg zawiera 10 mg ewerolimusu.

 • Pozostałe składniki to: butylohydroksytoluen (E321), hypromeloza 3cPs, laktoza jednowodna, laktoza, krospowidon (typ A) i magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Everolimus Teva i co zawiera opakowanie

Everolimus Teva 2,5 mg to białe, podłużne, płaskie ze skośnymi krawędziami tabletki, o długości około 10 mm i szerokości około 4 mm, z wytłoczonym napisem “EV” na jednej stronie i“2,5”

na drugiej.

Everolimus Teva 5 mg to białe, podłużne, płaskie, ze skośnymi krawędziami tabletki, o długości około 12 mm i szerokości około 5 mm, z wytłoczonym napisem “EV” na jednej stronie i „5” na drugiej.

Everolimus Teva 7,5 mg to białe, podłużne, płaskie, ze skośnymi krawędziami tabletki, o długości około 14 mm i szerokości około 5,5 mm, z wytłoczonym napisem “EV” na jednej stronie i „7,5” na drugiej.

Everolimus Teva 10 mg to białe, podłużne, płaskie, ze skośnymi krawędziami tabletki, o długości około 15 mm i szerokości około 6 mm, z wytłoczonym napisem “EV” z jednej strony i „10” z drugiej strony.

Everolimus Teva jest dostępny w opakowaniach zawierających 10, 30, 30 x 1, 50x1, 60 lub 90 tabletek. Nie wszystkie rodzaje opakowań i dawki muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o. ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

Tel.(22) 345 93 00

Wytwórca

TEVA Gyógyszergyár Zrt. Pallagi út 13

Debrecen 4042 Węgry

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Mogilska 80

31-546 Kraków Polska

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3,Blaubeuren Baden-Wuerttemberg 89143

Niemcy

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.) Prilaz baruna Filipovića 25

10000 Zagreb Chorwacja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o. o., ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, Polska Tel.(22) 345 93 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: maj 2022 r.

Reklama: