Reklama:

Tracrium

Substancja czynna: Atracurii besilas 10 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań lub infuzji , 10 mg/ml