Reklama:

Atracurium Kalceks

Substancja czynna: Atracurii besilas 10 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań / do infuzji , 10 mg/ml