Reklama:

Erelzi

Substancja czynna: Etanerceptum 25 mg
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 25 mg