Reklama:

Enbrel

Substancja czynna: Etanerceptum 25 mg
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu , 25 mg