Reklama:

SmofKabiven Low Osmo Peripheral

Substancja czynna: Treoninum 4,4 g + potasu chlorek 4,48 g + Histidinum 3,0 g + Natrii acetas trihydratas 5,62 g + olej rybi 30 g + Taurinum 1,0 g + Glicyna 11,0 g + Arginina 12,0 g + Valine 6,2 g + Methioninum 4,3 g + Glucosum monohydricum 130 g + izoleucyna 5,0 g + Leucine 7,4 g + Serine 6,5 g + Tryptophanum 2,0 g + fenyloalanina 5,1 g + Sodu glicerynofosforan uwodniony 4,18 g + Alaninum 14,0 g + Zinci sulphas heptahydricus 0,023 g + Olivae oleum raffinatum 50 g + Tyrosine 0,40 g + prolina 11,2 g + Magnezu siarczan siedmiowodny 2,47 g + Triglicerydy nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha 60 g + Lysini acetas 9,3 g + Oleum sojae purificatum 60 g + wapnia chlorek dwuwodny 0,74 g
Postać farmaceutyczna: Emulsja do infuzji
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

SmofKabiven Low Osmo Peripheral, emulsja do infuzji

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

  niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek SmofKabiven Low Osmo Peripheral i w jakim celu się go stosuje

  2. SmofKabiven Low Osmo Peripheral jest emulsją do infuzji, podawaną pacjentowi w kroplówce (infuzja dożylna). Opakowanie leku stanowi worek plastikowy, który zawiera aminokwasy (składniki niezbędne do tworzenia białek), glukozę (węglowodany), tłuszcze (lipidy) i sole (elektrolity). Lek może być stosowany u dorosłych i dzieci w wieku 2 lat i powyżej.

   Wyspecjalizowany personel medyczny podaje lek SmofKabiven Low Osmo Peripheral, jeśli inne sposoby żywienia są niewystarczające, niemożliwe lub przeciwwskazane.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku SmofKabiven Low Osmo Peripheral Nie stosować leku SmofKabiven Low Osmo Peripheral, jeśli u pacjenta występuje:

   • uczulenie na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

   • alergia na białko ryb lub jaja;

   • alergia na orzeszki ziemne lub soję, SmofKabiven Low Osmo Peripheral zawiera olej sojowy;

   • zbyt wysokie stężenie tłuszczów we krwi (hiperlipidemia);

   • ciężkie zaburzenie czynności wątroby;

   • ciężkie zaburzenie krzepliwości krwi (zaburzenia krzepnięcia);

   • wada metabolizmu aminokwasów;

   • ciężka choroba nerek, bez możliwości przeprowadzenia dializy;

   • ostry wstrząs;

   • nieskutecznie leczone zwiększone stężenie glukozy we krwi (hiperglikemia);

   • zwiększone stężenie we krwi (surowicy) któregokolwiek z elektrolitów zawartych w leku SmofKabiven Low Osmo Peripheral;

   • płyn w płucach (ostry obrzęk płuc);

   • zbyt dużo płynu w organizmie (przewodnienie);

   • nieleczona niewydolność serca;

   • zaburzenie krzepliwości krwi (zespół hemofagocytarny);

 • niestabilny stan ogólny, np. ciężki stan pourazowy, niewyrównana cukrzyca, ostry zawał serca, udar, zakrzep, kwasica metaboliczna (zaburzenie polegające na zbyt dużej ilości substancji

  o charakterze kwaśnym we krwi), ciężkie zakażenie (ciężka ogólnoustrojowa reakcja zapalna), śpiączka, niedobór płynów (odwodnienie hipotoniczne);

 • nie należy stosować u noworodków i dzieci w wieku poniżej 2 lat.

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed użyciem leku SmofKabiven Low Osmo Peripheral należy poinformować lekarza, jeśli u pacjenta występuje:

 • choroba nerek;

 • cukrzyca;

 • zapalenie trzustki;

 • choroba wątroby;

 • niedoczynność tarczycy (zaburzenia tarczycy);

 • sepsa (ciężkie zakażenie).

Jeśli podczas infuzji wystąpi gorączka, wysypka, obrzęk, trudności w oddychaniu, dreszcze, pocenie się, nudności lub wymioty, należy niezwłocznie powiadomić o tym lekarza lub pielęgniarkę, gdyż objawy te mogą być spowodowane reakcją alergiczną lub podaniem zbyt dużej dawki leku.

Lekarz może zalecić regularne badanie krwi w celu oznaczenia prób czynnościowych wątroby i innych wartości.

Dzieci i młodzież

SmofKabiven Low Osmo Peripheral nie jest przeznaczony do podawania noworodkom lub dzieciom w wieku poniżej 2 lat. Lek SmofKabiven Low Osmo Peripheral można podawać dzieciom i młodzieży w wieku od 2 do 18 lat.

SmofKabiven Low Osmo Peripheral a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak jest danych dotyczących stosowania leku SmofKabiven Low Osmo Peripheral w okresie ciąży.

SmofKabiven Low Osmo Peripheral podaje się kobietom w okresie ciąży lub podczas karmienia

piersią jedynie wtedy, gdy lekarz uzna to za konieczne. Lek SmofKabiven Low Osmo Peripheral może być podawany w okresie ciąży na zlecenie lekarza.

Brak jest danych dotyczących stosowania leku SmofKabiven Low Osmo Peripheral podczas karmienia piersią.

Składniki i metabolity leków do żywienia pozajelitowego, takich jak SmofKabiven Low Osmo Peripheral, przenikają do mleka ludzkiego. Żywienie pozajelitowe może okazać się konieczne

w okresie laktacji. SmofKabiven Low Osmo Peripheral należy podawać kobietom karmiącym piersią wyłącznie po rozważeniu potencjalnego ryzyka i korzyści.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie dotyczy, ponieważ lek ten stosowany jest w szpitalu.

 1. Jak stosować lek SmofKabiven Low Osmo Peripheral

 2. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

  Lekarz dobiera indywidualną dawkę w zależności od masy ciała i stanu klinicznego pacjenta. SmofKabiven Low Osmo Peripheral jest podawany tylko przez wyspecjalizowany personel medyczny.

  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku SmofKabiven Low Osmo Peripheral

  Jest mało prawdopodobne, aby pacjent otrzymał zbyt dużą dawkę leku SmofKabiven Low Osmo Peripheral, ponieważ lek ten jest podawany przez wyspecjalizowany personel medyczny.

 3. Możliwe działania niepożądane

 4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Często występujące działania niepożądane (mogą występować nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów): nieznaczne podwyższenie temperatury ciała, zapalenie powierzchniowych żył obwodowych w miejscu wstrzyknięcia.

  Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą występować nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów): wysoka aktywność enzymów wątrobowych we krwi, brak apetytu, nudności, wymioty, dreszcze, zawroty i bóle głowy.

  Rzadko występujące działania niepożądane (mogą występować nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów): niskie lub wysokie ciśnienie krwi, trudności w oddychaniu, przyspieszony rytm serca (tachykardia). Reakcje nadwrażliwości (które powodują występowanie objawów takich jak obrzęk, gorączka, spadek ciśnienia krwi, wysypka skórna, bąble (wypukłe, czerwone miejsca),

  zaczerwienienie, ból głowy). Uczucie gorąca i zimna. Bladość. Lekkie zasinienie ust i skóry (związane z niedotlenieniem krwi). Bóle szyi, pleców, kości, klatki piersiowej i lędźwi.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

  Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309

  e-mail: ndl@urpl.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 5. Jak przechowywać lek SmofKabiven Low Osmo Peripheral

 6. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Przechowywać w worku zewnętrznym. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Nie zamrażać.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na worku i tekturowym pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

 7. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek SmofKabiven Low Osmo Peripheral

Substancjami czynnymi leku są:

g na 1000 ml

Glukoza

(w postaci związku jednowodnego) Alanina

68

3,5

Arginina

3,0

Glicyna

2,8

Histydyna

0,75

Izoleucyna

1,3

Leucyna

1,9

Lizyna

(w postaci octanu)

1,7

Metionina

1,1

Fenyloalanina

1,3

Prolina

2,8

Seryna

1,6

Tauryna

0,25

Treonina

1,1

Tryptofan

0,50

Tyrozyna

0,10

Walina

1,6

Wapnia chlorek

(w postaci związku dwuwodnego)

0,14

Sodu glicerofosforan

(w postaci związku uwodnionego)

1,0

Magnezu siarczan

(w postaci związku siedmiowodnego)

0,30

Potasu chlorek

1,1

Sodu octan

(w postaci związku trójwodnego)

0,85

Cynku siarczan

(w postaci związku siedmiowodnego)

0,0032

Olej sojowy, oczyszczony

11

Triglicerydy nasyconych kwasów

tłuszczowych o średniej długości łańcucha

11

Olej z oliwek oczyszczony

8,8

Olej rybi bogaty w omega-3 kwasy

5,3

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: glicerol, oczyszczone fosfolipidy z jaja kurzego, all-rac-α-tokoferol, sodu wodorotlenek (do ustalenia pH), sodu oleinian, kwas octowy lodowaty (do ustalenia pH) i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda SmofKabiven Low Osmo Peripheral i co zawiera opakowanie

Roztwory glukozy i aminokwasów są przezroczyste, bezbarwne do lekko żółtych, pozbawione cząstek stałych. Emulsja tłuszczowa jest biała i jednorodna.

Wielkości opakowań:

1 x 850 ml, 5 x 850 ml

1 x 1400 ml, 4 x 1400 ml

1 x 1950 ml, 4 x 1950 ml

1 x 2500 ml, 3 x 2500 ml

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Fresenius Kabi AB SE-751 74 Uppsala Szwecja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 134

02-305 Warszawa

tel.: +48 22 345 67 89

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

SmofKabiven Low Osmo peripher Emulsion zur Infusion

Belgia

SmofKabiven Low Osmo Perifeer

Smofkabiven Low Osmo Périphérique SmofKabiven Low Osmo Peripher

Bułgaria

СмофКабивен Лоу Осмо Периферал инфузионна емулсия

Chorwacja

SmofKabiven Low Osmo Peripheral

Cypr

SmofKabiven Low Osmo Peripheral

Czechy

SmofKabiven Low Osmo Peripheral

Dania

SmofKabiven Low Osmo Peripheral

Estonia

SmofKabiven Low Osmo Peripheral

Finlandia

SmofKabiven Low Osmo Peripheral

Grecja

SmofKabiven Low Osmo Peripheral

Hiszpania

SmofKabiven Low Osmo Periférico

Holandia

SmofKabiven Low Osmo Perifeer

Irlandia

SmofKabiven Low Osmo Peripheral

Islandia

SmofKabiven Low Osmo Peripheral

Litwa

SmofKabiven Low Osmo Peripheral

Łotwa

SmofKabiven Low Osmo Peripheral

Luksemburg

SmofKabiven Low Osmo peripher Emulsion zur Infusion

Niemcy

SmofKabiven Low Osmo peripher Emulsion zur Infusion

Norwegia

SmofKabiven Low Osmo Peripheral

Polska

SmofKabiven Low Osmo Peripheral

Portugalia

SmofKabiven Low Osmo Peripheral

Rumunia

SmofKabiven Low Osmo Peripheral emulsie perfuzabilă

Słowacja

SmofKabiven Low Osmo Peripheral

Słowenia

SmofKabiven Peripheral Low Osmo emulzija za infundiranje

Szwecja

SmofKabiven Low Osmo Peripheral

Węgry

SmofKabiven Low Osmo Peripheral

Wielka Brytania

SmofKabiven Low Osmo Peripheral

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W celu uniknięcia zagrożeń związanych z infuzją o szybkości większej niż zalecana, zaleca się prowadzenie infuzji w sposób ciągły i odpowiednio kontrolowany, w miarę możliwości z użyciem pompy objętościowej.

Ponieważ wykorzystanie żyły obwodowej do infuzji wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zakażenia, podczas zakładania i obsługi cewnika zalecane jest dokładne przestrzeganie zasad postępowania

aseptycznego, aby uniknąć jakiegokolwiek zakażenia.

Zaleca się również kontrolowanie stężenia glukozy i elektrolitów w surowicy, osmolarności oraz bilansu płynowego i równowagi kwasowo-zasadowej oraz badanie enzymów wątrobowych.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek oznak lub objawów reakcji anafilaktycznej (jak gorączka, dreszcze, wysypka lub duszność), należy natychmiast przerwać infuzję.

Nie należy podawać leku SmofKabiven Low Osmo Peripheral jednocześnie z krwią w tym samym zestawie infuzyjnym, ze względu na ryzyko wystąpienia pseudoaglutynacji.

Jeśli do infuzji używa się żył obwodowych, może wystąpić zakrzepowe zapalenie żył. Miejsce wprowadzenia cewnika należy codziennie sprawdzać w celu wykrycia miejscowych objawów zakrzepowego zapalenia żył.

Sposób podawania

Podanie dożylne, infuzja do żyły obwodowej lub centralnej.

W celu zapewnienia pełnego żywienia pozajelitowego należy dodawać do leku SmofKabiven Low Osmo Peripheral mikroelementy, witaminy i ewentualnie elektrolity (uwzględniając elektrolity już zawarte w leku SmofKabiven Low Osmo Peripheral), odpowiednio do potrzeb pacjenta.

Dawkowanie

Dorośli pacjenci Zalecana dawka

Zakres dawki wynosi 20 do 40 ml leku SmofKabiven Low Osmo Peripheral/kg mc./dobę, co dostarcza

0,08 do 0,16 g azotu/kg mc./dobę (0,5 do 1,0 g aminokwasów/kg mc./dobę) i 14 do 29 kcal/ kg mc./dobę energii całkowitej (12 do 25 kcal/kg mc./dobę energii pozabiałkowej).

Szybkość infuzji

Maksymalna szybkość infuzji glukozy wynosi 0,25 g/kg mc./godz., aminokwasów 0,1 g/kg mc./godz., a tłuszczów 0,15 g/kg mc./godz.

Szybkość infuzji nie powinna być większa niż 3,7 ml/kg mc./godz. (co odpowiada 0,25 g glukozy, 0,09 g aminokwasów i 0,13 g tłuszczów/kg mc./godz.). Zalecany czas trwania infuzji wynosi od 12 do 24 godzin.

Maksymalna dawka dobowa

Maksymalna dawka dobowa zależy od stanu klinicznego pacjenta i może się zmieniać nawet z dnia na dzień. Zalecana, maksymalna dawka dobowa wynosi 40 ml/kg mc./dobę.

Dzieci i młodzież Dzieci w wieku 2-11 lat

Zalecana dawka

Dawka do 40 ml/kg mc./dobę powinna być regularnie dostosowywana do wymagań pacjenta w wieku dziecięcym, które zmieniają się znacznie bardziej niż u dorosłych.

Szybkość infuzji

Zalecana maksymalna szybkość infuzji wynosi 4,0 ml/kg mc./godzinę (co odpowiada 0,10 g aminokwasów/kg mc./godz. 0,27 g glukozy/kg mc./godz. i 0,14 g tłuszczów/kg mc./godz.).

Poza szczególnymi sytuacjami, które wymagają starannego monitorowania, w przypadku zastosowania zalecanej maksymalnej szybkości infuzji, czas trwania infuzji nie powinien przekraczać 10 godzin.

Zalecany czas trwania infuzji wynosi 12-24 godziny.

Maksymalna dawka dobowa

Maksymalna dawka dobowa jest zmienna w zależności od stanu klinicznego pacjenta i może ulegać zmianie nawet z dnia na dzień. Maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 40 ml/kg mc./godz.

Młodzież w wieku 12-18 lat

U młodzieży lek SmofKabiven Low Osmo Peripheral można dawkować jak u dorosłych. Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania Nie stosować, gdy opakowanie jest uszkodzone.

Stosować wyłącznie wtedy, gdy roztwory aminokwasów i glukozy są przezroczyste, bezbarwne do lekko żółtych, a emulsja tłuszczowa jest biała i jednorodna. Zawartość trzech oddzielnych komór należy zmieszać przed użyciem, a także przed ewentualnym dodaniem innych substancji przez przeznaczony do tego celu port.

Po usunięciu zabezpieczeń należy kilkakrotnie odwracać worek tak, aby dokładnie wymieszać wszystkie składniki leku i otrzymać jednorodną mieszaninę, w której nie mogą być widoczne oznaki rozwarstwienia faz.

Wyłącznie do jednorazowego użycia. Pozostałą po infuzji resztę leku należy zniszczyć.

Zgodność

Dane dotyczące zgodności dostępne są dla wymienionych leków firmy: Dipeptiven, Supliven, Vitalipid N Adult i Soluvit N (liofilizowany), Addiphos i Glycophos w określonych ilościach, oraz generycznych produktów sodu lub potasu o określonych stężeniach. Podczas dodawania sodu, potasu lub fosforanów należy uwzględnić ich ilości już obecne w worku, by zaspokoić potrzeby kliniczne pacjenta. Potwierdzono zgodność produktu z poszczególnymi dodatkami zgodnie z tabelą poniżej:

Objętość

SmofKabiven Low Osmo Peripheral

850 ml, 1400 ml, 1950 ml i 2500 ml

Produkt dodawany

Dipeptiven

0 - 300 ml

Supliven

0 - 10 ml

Soluvit N (liofilizowany)

0 - 1 fiolki

Vitalipid N Adult

0 - 10 ml

Stężenie elektrolitów*

Sód

≤ 150 mmol/l

Potas

≤ 150 mmol/l

Fosforany (Addiphos lub Glycophos)

≤ 15 mmol/l

* Uwzględniając ilości zawarte w worku

Uwaga: Niniejsza tabela ma na celu wykazanie zgodności. Nie jest to wskazanie dawkowania. Wszelkie dodatki należy łączyć z lekiem w warunkach aseptycznych.

Okres ważności po zmieszaniu

Wykazano stabilność fizyczną i chemiczną zmieszanych zawartości worka trójkomorowego przez 36 godzin w temperaturze 25C. Z mikrobiologicznego punktu widzenia lek należy zużyć natychmiast. W przeciwnym razie, za okres przechowywania podczas użytkowania i za warunki przechowywania przed zastosowaniem odpowiada użytkownik. Okres ten nie powinien zasadniczo przekraczać 24 godzin w temperaturze 2-8C.

Okres ważności po zmieszaniu z dodatkowymi substancjami

Z mikrobiologicznego punktu widzenia lek należy zużyć natychmiast po dodaniu innych składników. W przeciwnym razie, za okres przechowywania podczas użytkowania i za warunki przechowywania przed zastosowaniem odpowiada użytkownik. Okres ten nie powinien zasadniczo przekraczać

24 godzin w temperaturze 2-8C.

Instrukcja użycia produktu SmofKabiven Low Osmo Peripheral

Worek

850 ml, 1400 ml, 1950 ml , 2500ml

Sample Image

 1. Usuwanie worka zewnętrznego

 2. Sample Image

  • Aby usunąć worek zewnętrzny, należy ułożyć go poziomo i zaczynając od nacięcia znajdującego się blisko portów rozrywać wzdłuż górnego brzegu (A).

  • Następnie rozerwać worek zewnętrzny wzdłuż długiego brzegu, zdjąć go i wyrzucić razem z pochłaniaczem tlenu (B).

 3. Mieszanie

 4. Sample Image

  Sample Image

  Sample Image

  • Ułożyć worek na płaskiej powierzchni.

  • Zaczynając od strony uchwytu mocno zrolować worek w kierunku portów, najpierw prawą ręką, a następnie wywierając stały ucisk lewą, aż do pęknięcia zgrzewów pionowych. Otwierają się one pod działaniem ciśnienia płynu. Zgrzewy można również otworzyć przed usunięciem worka zewnętrznego.

   Uwaga: płyn miesza się łatwo, mimo że zgrzew poziomy pozostaje nienaruszony.

   Sample Image

  • Wymieszać zawartość trzech komór odwracając trzykrotnie worek, co powinno zapewnić dokładne wymieszanie składników.

 5. Końcowe czynności przygotowawcze

 6. Sample Image

  • Ponownie umieścić worek na płaskiej, równej powierzchni. Tuż przed podaniem dodatkowych substancji oderwać oznakowaną strzałką zatyczkę jednorazowego użytku zabezpieczającą biały port do podawania dodatkowych substancji (A).

   Uwaga: membrana portu służącego do podawania dodatkowych substancji jest jałowa.

  • Przytrzymać podstawę portu służącego do podawania dodatkowych substancji.

   Wprowadzić igłę, wstrzyknąć dodatkowe substancje (o znanej zgodności) przez środek miejsca do wstrzykiwań (B).

  • Wymieszać dokładnie zawartość worka po dodaniu każdego składnika obracając trzykrotnie worek po każdym dodaniu. Stosować strzykawki z igłami o wymiarze 18 do 23 G i o długości maksymalnej 40 mm.

   Sample Image

  • Tuż przed podłączeniem zestawu do infuzji oderwać zatyczkę jednorazowego użytku zabezpieczającą niebieski port infuzyjny (A).

   Uwaga: membrana portu infuzyjnego jest jałowa.

  • Stosować zestawy infuzyjne bez odpowietrznika lub zamknąć odpowietrznik.

  • Przytrzymać podstawę portu infuzyjnego.

  • Wkłuć ostrze aparatu do infuzji do portu infuzyjnego. Aby zapewnić dobre umocowanie ostrza, należy wkłuć całą jego długość.

  Uwaga: Wewnętrzna powierzchnia portu infuzyjnego jest jałowa.

  Sample Image

 7. Zawieszanie worka

 • Zawiesić worek wykorzystując otwór znajdujący się poniżej uchwytu.

Reklama: