Reklama:

Lecrolyn

Substancja czynna: Natrii cromoglicas 40 mg/ml
Nazwa Produktu Leczniczego występuje w postaci: Krople do oczu roztwór
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla użytkownika

Lecrolyn, 40 mg/ml, krople do oczu, roztwór

Sodu kromoglikan

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

  niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie dwóch dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Lecrolyn i w jakim celu się go stosuje

 2. Lek Lecrolyn zawiera substancję czynną leku o nazwie sodu kromoglikan. Należy on do grupy leków zwanych lekami przeciwalergicznymi.

  Lecrolyn jest stosowany w leczeniu objawów alergii w obrębie oczu. Jego działanie polega na hamowaniu uwalniania w oczach naturalnych substancji, takich jak histamina, które mogą wywołać reakcję alergiczną. Objawy reakcji alergicznej obejmują swędzenie, łzawienie, zaczerwienie lub stan zapalny oczu oraz opuchnięte powieki. Objawy zwykle występują w obu oczach.

  Objawy takie najczęściej pojawiają się wiosną lub latem, gdy pyłki traw lub drzew docierają do oczu osób, które są na nie wrażliwe.

  Jeśli po upływie dwóch dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

 3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lecrolyn Kiedy nie stosować leku Lecrolyn:

 4. - jeśli pacjent ma uczulenie na sodu kromoglikan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Należy porozmawiać z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Lecrolyn, jeśli pacjent ma objawy tylko w jednym oku, bowiem reakcja alergiczna zwykle obejmuje oba oczy.

  Lek Lecrolyn a inne leki

  W razie jednoczesnego stosowania innych kropli do oczu, należy zachować co najmniej 15 minut przerwy między podaniem do oka różnych rodzajów kropli.

  Ciąża i karmienie piersią

  Nie zaobserwowano żadnych niepożądanych działań na płód. Produkt Lecrolyn może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Tak jak w przypadku innych kropli do oczu, lek Lecrolyn może spowodować przejściowe nieostre widzenie. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, dopóki nie nastąpi poprawa widzenia.

  Soczewki kontaktowe

  Lek Lecrolyn nie zawiera żadnych środków konserwujących. W związku z tym może być stosowany podczas noszenia soczewek kontaktowych.

 5. Jak stosować lek Lecrolyn

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka dla dzieci i dorosłych to 1-2 krople do każdego oka dwa razy na dobę.

Jeśli nasilenie objawów wymaga częstszego podawania, nie należy stosować częściej niż 4 razy na dobę.

Przed podaniem kropli do oczu:

 • umyć ręce przed otwarciem buteleczki,

 • otwierając buteleczkę po raz pierwszy, odrzucić pierwszą kroplę leku,

 • wybrać pozycję najwygodniejszą dla pacjenta do zakroplenia leku (można usiąść, położyć się lub stanąć przed lustrem).

Zakroplenie leku:

 1. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Lecrolyn

 2. Nie ma znanych działań spowodowanych przedawkowaniem leku Lecrolyn.

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  1. Możliwe działania niepożądane

  2. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Zgłaszano występowanie reakcji alergicznych (nadwrażliwości). Jednakże nie wiadomo jak często one występują.

   Jeżeli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak wysypka, problemy z przełykaniem czy oddychaniem, obrzęk ust, twarzy, gardła lub języka oraz nasilenie zaczerwienienia, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

   Częste działanie niepożądane (mogące wystąpić u maksymalnie 1 na 10 osób) to miejscowe pieczenie podczas zakraplania leku.

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

   Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

   Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

   Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, PL-02 222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

   Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  3. Jak przechowywać lek Lecrolyn

  4. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie zamrażać.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po

   „Termin ważności/EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 8 tygodni. Butelkę należy przechowywać szczelnie zamkniętą.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  5. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Lecrolyn

   • Substancją czynną leku jest sodu kromoglikan. Jeden ml roztworu zawiera 40 mg sodu kromoglikanu.

   • Pozostałe składniki to: disodu edetynian, glicerol, alkohol poliwinylowy i woda do wstrzykiwań.

  Jak wygląda lek Lecrolyn i co zawiera opakowanie

  Lecrolyn to przezroczysty, bezbarwny do lekko żółtego roztwór, dostępny w białej plastikowej butelce z białym kroplomierzem z niebieską końcówką oraz białą plastikową zakrętką.

  Wielkości opakowań: 1 x 5 ml, 2 x 5 ml, 3 x 5 ml i 1 x 10 ml

  Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie

  Podmiot odpowiedzialny

  Santen Oy Niittyhaankatu 20

  33720 Tampere Finlandia

  Wytwórca

  Santen Oy Kelloportinkatu 1

  33100 Tampere Finlandia

  Data ostatniej aktualizacji ulotki: 04/2021

Reklama: