Reklama:

BioThrax

Substancja czynna: Antygen wąglika
Postać farmaceutyczna: Zawiesina do wstrzykiwań , 1 dawka (0,5 ml)
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

BioThrax zawiesina do wstrzykiwań

Szczepionka przeciwko wąglikowi, adsorbowana (oczyszczony przesącz bezkomórkowy)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pracownika ochrony

  zdrowia.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pracownikowi ochrony zdrowia. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. CO TO JEST BIOTHRAX I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

 2. Co to jest BioThrax?

  BioThrax to szczepionka stosowana w zapobieganiu zakażeniom bakterią Bacillus anthracis.

  W jakim celu się ją stosuje?

  Szczepionka jest stosowana u osób dorosłych w celu zapobiegania wystąpieniu wąglika.

  Wąglik jest zakaźną chorobą bakteryjną wywołaną zakażeniem Bacillus anthracis i reakcją organizmu na tę infekcję. Szczepienie za pomocą BioThrax przygotowuje organizm do walki z infekcją, blokując toksyny wytwarzane podczas zakażenia.

 3. INFORMACJE WAŻNE PRZED OTRZYMANIEM BIOTHRAX WE

  WSTRZYKNIĘCIU

  Kiedy nie stosować szczepionki BioThrax:

  - jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

  Stosując szczepionkę BioThrax należy zachować szczególną ostrożność

  Należy poinformować lekarza, jeśli:

  1. u pacjenta występuje zaburzona odpowiedź immunologiczna z powodu wrodzonego lub nabytego niedoboru odporności lub

  2. pacjent otrzymuje leczenie immunosupresyjne;

  3. u pacjenta wystąpiła reakcja alergiczna po wcześniejszej dawce szczepionki BioThrax lub dowolnego z jej składników;

  4. u pacjenta występuje alergia lub nadwrażliwość na lateks, ponieważ korek do fiolki zawiera suchą mieszankę naturalnej gumy, która może zawierać śladowe ilości białek lateksowych.

Dzieci

Bezpieczeństwo i skuteczność szczepionki BioThrax u dzieci nie zostały ustalone.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności szczepionki BioThrax u osób w wieku powyżej

65 lat.

BioThrax a inne leki

Należy poinformować lekarza lub fachowy personel medyczny o leczeniu immunosupresyjnym lub leczeniu kortykosteroidami w dużych dawkach lub stosowaniu leku cytotoksycznego (np. chemioterapia).

Stosowanie BioThrax z jedzeniem i piciem

Podczas przyjmowania dawek szczepionki BioThrax nie są wymagane żadne specjalne ograniczenia ani środki ostrożności.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub pracownika opieki zdrowotnej przed zastosowaniem jakiejkolwiek szczepionki lub leku. Ze względów ostrożności kobiety w ciąży lub karmiące piersią nie powinny być rutynowo szczepione szczepionką przeciw wąglikowi.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Szczepionka BioThrax nie wywiera lub wywiera niewielki wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Jednak niektóre działania niepożądane wymienione w punkcie 4 mogą tymczasowo wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

 1. JAK STOSOWAĆ BIOTHRAX

  Szczepionka została przepisana określonemu pacjentowi i będzie podawana przez lekarza lub fachowy personel medyczny. Do podania należy użyć małej sterylnej igły i strzykawki, pobrać dawkę 0,5 ml szczepionki BioThrax z fiolki wielodawkowej. Dawka będzie podawana we wstrzyknięciu domięśniowym (im.) w górną część ramienia.

  Zalecany schemat szczepienia

  Dla zapewnienia ochrony zalecany jest początkowy schemat szczepienia 0,5 ml domięśniowo (im.) w miesiącach 0, 1 i 6, następnie dawki przypominające co 3 lata.

  Pominięcie wstrzyknięcia

  Należy skontaktować się z lekarzem lub fachowym personelem medycznym, aby ustalić najlepszy sposób postępowania. W większości przypadków kontynuacja harmonogramu z dostosowaniem do terminów wstrzyknięć wystarczy do utrzymania odporności.

  Przerwanie przyjmowania wstrzyknięć

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego produktu

  należy zwrócić się do lekarza lub fachowego personelu medycznego.

 2. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

  Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one

  wystąpią.

  Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub fachowemu personelowi medycznemu. Należy przekazać im informacje dotyczące objawów, czasu i daty wystąpienia działań niepożądanych oraz daty szczepienia. Następnie mogą oni wykorzystać te informacje celem prowadzenia leczenia pacjenta oraz zgłoszenia incydentu zgodnie z wymogami prawa.

  Bardzo często (więcej niż 1 na 10)

  Bolesność, ból, zaczerwienienie, zasinienie, swędzenie, obrzęk lub ciepło w miejscu

  wstrzyknięcia

  Ograniczenie ruchomości w ostrzykniętym ramieniu

  Zgrubienie w miejscu podania szczepionki

  Uczucie pieczenia może nastąpić natychmiast po podaniu szczepionki i może trwać około minuty

  Bóle mięśni, zmęczenie lub bóle głowy

  Często (mniej niż 1 na 10, lub większe lub równe 1 na 100)

  Dyskomfort w okolicy pachy (węzeł chłonny pachowy)

  Dreszcze, gorączka, zawroty głowy, bezsenność, nudności lub niestrawność (dyspepsja) Kaszel, zakażenie jamy nosowej/zatok lub dróg oddechowych na innym poziomie Wysypka, świąd

  Bóle stawów, pleców lub szyi

  Niezbyt często (mniej niż 1 na 100, lub większe lub równe 1 na 1000)

  Drętwienie/mrowienie w miejscu wstrzyknięcia

  Choroba grypopodobna, przekrwienie dróg oddechowych, duszność, kichanie, półpasiec

  (herpes zoster)

  Złe samopoczucie

  Wysoka częstotliwość rytmu serca

  Sztywność stawów lub mięśni, ból kończyn (ramienia)

  Alergia w obrębie oczu Zaczerwienienie skóry (w tym wypieki) Omdlenie

  Ból w nadbrzuszu, wymioty, skurcze miesiączkowe (bolesne miesiączkowanie)

  Rzadko (mniej niż 1 na 1000, lub większe lub równe 1 na 10000)

  Poważna reakcja alergiczna. Oznaki ciężkiej reakcji alergicznej obejmują trudności w oddychaniu, osłabienie, chrypkę lub świszczący oddech, szybkie bicie serca, pokrzywkę, zawroty głowy, bladość lub obrzęk gardła, warg lub twarzy).

  Rak przewodowy piersi

  Zwiększone ciśnienie wewnątrzczaszkowe (guz rzekomy mózgu)

  Zwężenie kanału prowadzące do zwiększonej ilości płynu w mózgu (zwężenie wodociągu mózgu)

  Uszkodzenie pierścienia rotatorów Zimne poty

  Bardzo rzadko (mniej niż 1 na 10000)

  Ciężka, potencjalnie zagrażająca życiu reakcja alergiczna (reakcje anafilaktyczne)

  Do działań niepożądanych zgłaszanych po wprowadzania do obrotu należą:

  1. Zespół Guillain-Barrego (zaburzenie, w którym układ odpornościowy

   atakuje nerwy), drgawki, zapalenie nerwu ramiennego, senność

  2. Rabdomioliza (stan, w którym dochodzi do rozpadu komórek

   mięśniowych)

  3. Obrzęk głębokich warstw skóry (obrzęk naczynioruchowy), wypadanie

   włosów (łysienie), egzema, suchość skóry

  4. Mała częstotliwość rytmu serca, kołatania serca

  5. Trudności w mówieniu (dysfonia)

  6. Biegunka, uczucie ściśniętego gardła (dysfagia)

  7. Powiększony węzeł chłonny pachowy

  8. Pokrzywka w miejscu wstrzyknięcia

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek nietypowe objawy, takie jak trudności w oddychaniu, osłabienie, chrypka lub świszczący oddech, szybkie bicie serca, pokrzywka, zawroty głowy, bladość lub obrzęk gardła, warg lub twarzy w ciągu kilku minut po podaniu szczepionki lub w ciągu kilku minut do godziny po wstrzyknięciu, natychmiast powiadom swojego lekarza lub personel medyczny, ponieważ może to być oznaką ciężkiej reakcji.

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309,

   Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat

   bezpieczeństwa stosowania leku.

 3. JAK PRZECHOWYWAĆ BIOTHRAX

  Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie. Nie należy używać dłużej niż 28 dni po pierwszym otwarciu.

  Przechowywać w lodówce (2ºC -8ºC). Nie zamrażać.

  Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

 4. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE

Co zawiera BioThrax

Jedna dawka (0,5 ml) zawiera:

 • Antygen wąglika z przesączu: 50 mikrogramów

 • Adsorbowana na wodorotlenku glinu, uwodnionym (0,6 mg glinu na dawkę)

 • Chlorek benzetoniowy

 • Formaldehyd

 • Sodu chlorek

 • Woda do wstrzykiwań

Produkt jest jałowy i nie zawiera żadnych żywych ani martwych bakterii.

Pojemnik tego produktu leczniczego zawiera gumę lateksową. Może ona powodować ciężkie

reakcje alergiczne.

Jak wygląda BioThrax i co zawiera opakowanie

BioThrax to mleczno-biała zawiesina (po zmieszaniu) zawarta w przezroczystej szklanej fiolce. Fiolka jest zamknięta korkiem (chlorobutyl) i uszczelniona aluminiowym kapslem. Produkt jest jałowy, a jedna fiolka zawiera ilość szczepionki wystarczającą na 10 wstrzyknięć po 0,5 ml.

Podmiot odpowiedzialny

Emergent Sales and Marketing Germany GmbH Vichystraße 14

76646 Bruchsal, Niemcy

Telefon: 0049 7251 32197031

Facsimile: 0049 7251 32197010

e-mail:medicalinformation@ebsi.com

Wytwórca

Emergent Sales and Marketing Germany GmbH

Vichystr. 14

76646 Bruchsal, Niemcy

Telefon: 0049 7251 32197031

Facsimile: 0049 7251 32197010

e-mail: medicalinformation@ebsi.com

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do miejscowego przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

W sprawie jakości lub bezpieczeństwa produktów prosimy o kontakt: Emergent BioSolutions, Inc

Telefon: 0049 7251 32197031

Facsimile: 0049 7251 32197010

E-Mail: medicalinformation@ebsi.com

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz w Wielkiej Brytanii (Irlandia Północna) zatwierdzony pod następującą nazwą:

Niemcy, Holandia, Wielkiej Brytanii (Irlandia Północna), Polska, Włochy: BioThrax Francja: BaciThrax

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: