Reklama:

Claritine Allergy

Substancja czynna: Loratadinum 10 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki , 10 mg