Reklama:

Ephedrini hydrochloridum Sintetica

Substancja czynna: Ephedrini hydrochloridum 10 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 10 mg/ml