Reklama:

Ephedrini hydrochloridum Sintetica

Substancja czynna: Ephedrini hydrochloridum 50 mg/ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań , 50 mg/ml