Reklama:

Idacio

Substancja czynna: Adalimumabum 40 mg/0,8 ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce , 40 mg/0,8 ml