Reklama:

Idacio

Substancja czynna: Adalimumabum 40 mg/0,8 ml
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu , 40 mg/0,8 ml