Reklama:

Nucala

Substancja czynna: Mepolizumabum 100 mg
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu , 100 mg