Reklama:

Nucala

Substancja czynna: Mepolizumabum 100 mg
Postać farmaceutyczna: Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce , 100 mg