Reklama:

Recreol

Substancja czynna: Dexpanthenolum 50 mg/g
Postać farmaceutyczna: Krem , 50 mg/g
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla użytkownika

RECREOL, 50 mg/g, krem

Dexpanthenolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Recreol i w jakim celu się go stosuje

  2. Krem Recreol zawiera substancję czynną deksopantenol, należącą do grupy leków stosowanych w

   leczeniu ran i owrzodzeń. Deksopantenol jest przekształcany w tkankach w kwas pantotenowy. Kwas pantotenowy przywraca skórze elastyczność i sprzyja gojeniu się rany.

   Krem Recreol stosuje się w:

   Leczeniu wspomagającym powierzchownych zmian skórnych, różnego pochodzenia. Pomaga on nawilżyć zewnętrzną warstwę skóry i wspomaga gojenie, a następnie działa przeciwzapalnie oraz przeciw swędzeniu.

   Krem Recreol może być stosowany u dzieci, młodzieży i dorosłych.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Recreol

  4. Kiedy nie stosować kremu Recreol

   • jeśli pacjent ma uczulenie na deksopantenol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

   • na rany u pacjentów z hemofilią z powodu ryzyka ciężkiego krwawienia.

    Ostrzeżenia i środki ostrożności

    Należy przerwać stosowanie kremu Recreol w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej. Należy unikać kontaktu leku Recreol z oczami.

    Lek Recreol a inne leki

    Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

    Brak danych dotyczących występowania interakcji leku Recreol z innymi lekami.

    Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

    Krem Recreol może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią po zaleceniu przez lekarza. Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu deksopantenolu na płodność u ludzi.

    Należy unikać miejscowego stosowania na piersi, aby zapobiec kontaktowi leku z jamą ustną dziecka.

    Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

    Krem Recreol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

    Krem Recreol zawiera alkohol cetylowy, alkohol stearylowy, lanolinę i glikol propylenowy Alkohol cetylowy, alkohol stearylowy i lanolina mogą powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry). Ten lek zawiera glikol propylenowy, który może powodować

    podrażnienie skóry.

  5. Jak stosować lek Recreol

  6. Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

   O ile lekarz nie zaleci inaczej, u dorosłych oraz u dzieci, cienką warstwę kremu należy nakładać na zmienioną powierzchnię skóry raz lub kilka razy na dobę, w zależności od potrzeb.

   Czas trwania leczenia zależy od rodzaju i przebiegu choroby. Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

   Stosowanie u dzieci

   Deksopantenol może być stosowany u dzieci.

   W przypadku wrażenia, że działanie kremu Recreol jest zbyt mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  7. Możliwe działania niepożądane

  8. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): reakcje alergiczne, reakcje nadwrażliwości (np. zapalenie skóry/alergia reakcje skórne wynikające z podrażnienia).

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

   Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

   Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

   Tel: +48 22 49 21 301

   Faks: +48 22 49 21 309

   strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  9. Jak przechowywać lek Recreol

  10. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Ten produkt leczniczy nie wymaga specjalnych warunków podczas przechowywania. Nie zamrażać.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po "Termin ważności (EXP)". Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  11. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera krem Recreol

 • Substancją czynną leku jest deksopantenol. 1 g kremu zawiera 50 mg deksopantenolu.

 • Pozostałe składniki to:

  • DL-pantolakton,

  • fenoksyetanol,

  • potasu cetylofosforan,

  • lanolina,

  • glikol propylenowy,

  • alkohol stearylowy,

  • alkohol cetylowy,

  • izopropylu mirystynian,

  • woda oczyszczona.

Jak wygląda krem Recreol i co zawiera opakowanie

Biały lub żółtawy krem o jednolitej konsystencji i specyficznym zapachu.

Tuba aluminiowa zawierająca 30 g lub 50 g kremu, zamknięta aluminiową membraną i wyposażona w białą zakrętkę oraz umieszczona w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

AS GRINDEKS

Krustpils iela 53 Rīga, LV-1057

Łotwa

Tel.: +371 67083205

Fax: +371 67083505

E-mail: grindeks@grindeks.lv

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Estonia RECREOL

Łotwa RECREOL 50 mg/g krēms

Litwa RECREOL 50 mg/g kremas

Czechy RECREOL

Słowacja RECREOL 50 mg/g krém

Węgry RECREOL 50 mg/g krém

Finlandia Recreol 50 mg/g kerma

Polska Recreol

Rumunia Recreol 50 mg/g cremă

Portugalia Recreol 50 mg/g creme

Słowenia Recreol 50 mg/g krema

Austria Recreol 50 mg/g Creme

Niemcy Dexpanthenol Grindeks 50 mg/g Creme

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: