Reklama:

Recreol

Substancja czynna: Dexpanthenolum 50 mg/g
Postać farmaceutyczna: Maść , 50 mg/g
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: Informacja dla użytkownika

RECREOL, 50 mg/g, maść

Dexpanthenolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

  niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Recreol i w jakim celu się go stosuje

 2. Maść Recreol zawiera substancję czynną deksopantenol, należącą do grupy leków stosowanych w

  leczeniu ran i owrzodzeń. Deksopantenol jest przekształcany w tkankach w kwas pantotenowy. Kwas pantotenowy przywraca skórze elastyczność i sprzyja gojeniu się rany.

  Maść Recreol stosuje się w:

  Leczeniu wspomagającym powierzchownych zmian skórnych, różnego pochodzenia. Pomaga on nawilżyć zewnętrzną warstwę skóry i wspomaga gojenie, a następnie działa przeciwzapalnie oraz przeciw swędzeniu.

  Maść Recreol może być stosowana u dzieci, młodzieży i dorosłych.

 3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Recreol Kiedy nie stosować maści Recreol

  • jeśli pacjent ma uczulenie na deksopantenol lub którykolwiek z pozostałych składników tego

   leku (wymienionych w punkcie 6);

  • na rany u pacjentów z hemofilią z powodu ryzyka ciężkiego krwawienia.

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Należy przerwać stosowanie maści Recreol w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej. Należy unikać kontaktu maści Recreol z oczami.

   Stosowanie maści Recreol w okolicy odbytowo-płciowej może wpłynąć na wytrzymałość prezerwatyw.

   Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku Recreol

   Podczas stosowania maści Recreol nie wolno palić ani zbliżać się do otwartego ognia ze względu na ryzyko poważnych oparzeń. Tkanina (odzież, pościel, opatrunki itp.), która miała kontakt z tym lekiem łatwiej się pali i stanowi poważne zagrożenie pożarowe. Pranie odzieży i pościeli może

   zmniejszyć nagromadzenie leku, ale nie całkowicie go z nich usunąć.

   Lek Recreol a inne leki

   Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

   Brak danych dotyczących występowania interakcji maści z innymi lekami.

   Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

   Maść Recreol może być stosowana w okresie ciąży i karmienia piersią po zaleceniu przez lekarza.

   Należy unikać miejscowego stosowania na piersi, aby zapobiec kontaktowi leku z jamą ustną dziecka. Nie przeprowadzono badań dotyczących wpływu deksopantenolu na płodność u ludzi.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Maść Recreol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

   Maść Recreol zawiera alkohol cetylowy, alkohol stearylowy oraz lanolinę

   Alkohol cetylowy, alkohol stearylowy i lanolina mogą powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

 4. Jak stosować lek Recreol

 5. Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

  O ile lekarz nie zaleci inaczej, u dorosłych oraz u dzieci, cienką warstwę maści należy nakładać na zmienioną powierzchnię skóry raz lub kilka razy na dobę, w zależności od potrzeb.

  Czas trwania leczenia zależy od rodzaju i przebiegu choroby. Jeśli po upływie 14 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Stosowanie u dzieci

  Maść Recreol może być stosowana u dzieci.

  W przypadku wrażenia, że działanie maści Recreol jest zbyt mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 6. Możliwe działania niepożądane

 7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów): reakcje alergiczne, reakcje nadwrażliwości (np. zapalenie skóry/alergia i reakcje skórne wynikające z podrażnienia).

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

  Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

  Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

  Tel: +48 22 49 21 301

  Faks: +48 22 49 21 309

  strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 8. Jak przechowywać lek Recreol

 9. Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

  Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po "Termin ważności (EXP)". Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera maść Recreol

 • Substancją czynną leku jest deksopantenol. 1 g maści zawiera 50 mg deksopantenolu.

 • Pozostałe składniki to:

  • alkohol stearylowy,

  • alkohol cetylowy,

  • wosk biały,

  • protegin XN (parafina ciekła, wazelina, ozokeryt, monogliceryd kwasu oleinowego, mieszanina alkoholi lanolinowych),

  • olej migdałowy oczyszczony,

  • wazelina biała,

  • parafina ciekła,

  • lanolina,

  • woda oczyszczona.

Jak wygląda maść Recreol i co zawiera opakowanie

Żółtawa maść o jednolitej konsystencji i specyficznym zapachu.

Tuba aluminiowa zawierająca 30 g lub 50 g maści, zamknięta aluminiową membraną i wyposażona w białą zakrętkę z przebijakiem oraz umieszczona w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

AS GRINDEKS

Krustpils iela 53,

Rīga, LV-1057

Łotwa

Tel.: +371 67083205

Fax: +371 67083505

E-mail: grindeks@grindeks.lv

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Estonia RECREOL

Łotwa RECREOL 50 mg/g ziede

Litwa RECREOL 50 mg/g tepalas

Republika Czeska RECREOL

Słowacja RECREOL 50 mg/g masť

Węgry RECREOL 50 mg/g kenőcs

Finlandia Recreol 50 mg/g voide

Polska Recreol

Rumunia Recreol 50 mg/g unguent

Portugalia Recreol 50 mg/g pomada

Słowenia Recreol 50 mg/g mazilo

Austria Recreol 50 mg/g Salbe

Niemcy Dexpanthenol Grindeks 50 mg/g Salbe

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: