Reklama:

Mirzaten 30 mg

Substancja czynna: Mirtazapinum 30 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 30 mg