Reklama:

Mycosyst

Substancja czynna: Fluconazolum 200 mg
Postać farmaceutyczna: Kapsułki , 200 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Mycosyst, kapsułki, 200 mg

Fluconazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Mycosyst i w jakim celu się go stosuje

  2. Mycosyst należy do grupy leków przeciwgrzybiczych. Substancją czynną jest flukonazol.

   Lek Mycosyst stosuje się w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby chorobotwórcze i można go także stosować w zapobieganiu zakażeniom drożdżakami. Najczęstszą przyczyną zakażeń grzybiczych są drożdżaki z rodzaju zwanego po łacinie Candida.

   Dorośli

   Lekarz może przepisać ten lek w następujących zakażeniach grzybiczych:

 • kryptokokowe zapalenie opon mózgowych - grzybicze zakażenie mózgu,

 • kokcydioidomikoza - choroba układu oddechowego,

 • zakażenia wywołane przez drożdżaki Candida i wykryte we krwi, narządach wewnętrznych (np. serce, płuca) lub drogach moczowych,

 • zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej - zakażenie błony śluzowej jamy ustnej, gardła i otarć w jamie ustnej związanych ze stosowaniem protez zębowych,

 • zakażenia drożdżakowe narządów płciowych - zakażenia pochwy lub prącia,

 • grzybice skóry - np. grzybica stóp (tak zwana stopa atlety), grzybica tułowia, pachwin, paznokci.

  Lek Mycosyst można stosować również w celu:

 • zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych,

 • zapobiegania nawrotom drożdżakowych zakażeń błon śluzowych,

 • zapobiegania nawrotom drożdżakowych zakażeń pochwy,

 • zapobiegania zakażeniom drożdżakowym (u pacjentów z osłabionym, nieprawidłowo działającym układem odpornościowym).

  Dzieci i młodzież (w wieku od 0 do 17 lat)

  Lekarz może przepisać ten lek w celu leczenia następujących zakażeń grzybiczych:

 • zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej - zakażenia błony śluzowej jamy ustnej lub gardła,

 • zakażenia wywołane przez drożdżaki Candida i wykryte we krwi, narządach wewnętrznych (np. serce, płuca) lub drogach moczowych,

 • kryptokokowe zapalenie opon mózgowych - grzybicze zakażenie mózgu.

  Lek Mycosyst można stosować również w celu:

 • zapobiegania zakażeniom drożdżakowym (jeśli układ odpornościowy pacjenta jest słaby i nie funkcjonuje prawidłowo),

 • zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych.

  1. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Mycosyst Kiedy nie stosować leku Mycosyst

 • Jeśli pacjent ma uczulenie na flukonazol, lub inne leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Objawami mogą być swędzenie, zaczerwienienie skóry lub trudności w oddychaniu.

 • Jeśli pacjent stosuje astemizol, terfenadynę (leki przeciwhistaminowe stosowane w leczeniu alergii).

 • Jeśli pacjent stosuje cyzapryd (w leczeniu w zaburzeń żołądka).

 • Jeśli pacjent stosuje pimozyd (w leczeniu zaburzeń umysłowych).

 • Jeśli pacjent stosuje chinidynę (w leczeniu zaburzeń rytmu serca).

 • Jeśli pacjent stosuje erytromycynę (antybiotyk do leczenia zakażeń).

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Mycosyst należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby,

 • jeśli u pacjenta stwierdzono choroby serca, w tym zaburzenia rytmu serca,

 • jeśli u pacjenta we krwi wykryto zaburzenia stężenia potasu, wapnia lub magnezu,

 • jeśli u pacjenta występują ciężkie reakcje skórne (swędzenie, zaczerwienienie skóry lub trudności w oddychaniu),

 • jeśli u pacjenta po przyjęciu flukonazolu kiedykolwiek wystąpiła ciężka wysypka skórna lub złuszczanie się skóry, pęcherze i (lub) owrzodzenia jamy ustnej,

 • jeśli u pacjenta rozwiną się objawy „niewydolności kory nadnerczy”, kiedy nadnercza nie wytwarzają odpowiedniej ilości pewnych hormonów steroidowych, takich jak kortyzol (przewlekłe lub długo

  trwające zmęczenie, osłabienie mięśni, utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała, ból brzucha).

 • jeśli zakażenie grzybicze nie ustępuje, konieczne może być zastosowanie innego leczenia przeciwgrzybiczego.

  U pacjentów leczonych flukonazolem występowały przypadki ciężkich reakcji skórnych, w tym reakcja polekowa z eozynofilią i objawami układowymi (DRESS, ang. Drug reaction wih eosinophilia and systemic symptoms). Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z objawów ciężkich reakcji skórnych opisanych w punkcie 4, należy przerwać przyjmowanie leku Mycosyst i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną.

  Dzieci i młodzież

  Lekarz może także przepisać lek Mycosyst dzieciom oraz młodzieży.

  Mycosyst a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

  Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu astemizolu, terfenadyny (leki

  przeciwhistaminowe stosowane w alergii) lub cyzaprydu (stosowanego w zaburzeniach żołądka),

  lub pimozydu (stosowanego w zaburzeniach umysłowych), lub chinidyny (stosowanej w zaburzeniach rytmu serca), lub erytromycyny (antybiotyku stosowanego w leczeniu zakażeń), ponieważ nie należy ich stosować razem z lekiem Mycosyst (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Mycosyst”).

  Również niektóre inne leki mogą oddziaływać z lekiem Mycosyst.

  Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, powinien się upewnić, że lekarz jest o tym poinformowany:

 • ryfampicyna lub ryfabutyna (antybiotyki do leczenia zakażeń),

 • alfentanyl, fentanyl (leki znieczulające),

 • amitryptylina, nortryptylina (leki przeciwdepresyjne),

 • amfoterycyna B, worykonazol (leki przeciwgrzybicze),

 • leki zmniejszające krzepliwość krwi, zapobiegające tworzeniu się skrzepów krwi (warfaryna lub podobne leki),

 • benzodiazepiny (midazolam, triazolam lub inne podobne leki) ułatwiające zasypianie lub uspakajające,

 • karbamazepina, fenytoina (stosowane w leczeniu napadów drgawkowych),

 • nifedypina, isradypina, amlodypina, werapamil, felodypina i losartan (stosowane w leczeniu nadciśnienia),

 • olaparyb (stosowany w leczeniu raka jajnika),

 • cyklosporyna, ewerolimus, syrolimus lub takrolimus (zapobiegające odrzuceniu przeszczepów),

 • cyklofosfamid, alkaloidy barwinka (winkrystyna, winblastyna lub inne podobne leki) stosowane w leczeniu chorób nowotworowych,

 • halofantryna (stosowana w leczeniu malarii),

 • statyny (atorwastatyna, symwastatyna i fluwastatyna lub inne podobne leki) stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu,

 • metadon (lek przeciwbólowy),

 • celekoksyb, flurbiprofen, naproksen, ibuprofen, lornoksykam, meloksykam, diklofenak (niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ),

 • doustne środki antykoncepcyjne,

 • prednizon (steroid),

 • zydowudyna, znana również jako AZT; sakwinawir (stosowane u pacjentów z HIV),

 • leki przeciwcukrzycowe, takie jak chlorpropamid, glibenklamid, glipizyd lub tolbutamid,

 • teofilina (stosowana w astmie),

 • tofacytynib (stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów),

 • tolwaptan [stosowany w leczeniu hiponatremii (niskiego poziomu sodu we krwi) lub w celu spowolnienia pogarszania się czynności nerek],

 • witamina A (uzupełnienie diety),

 • iwakaftor (stosowany w leczeniu mukowiscydozy),

 • amiodaron (stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca - „arytmii”),

 • hydrochlorotiazyd (lek moczopędny)

 • ibrutynib (stosowany w leczeniu nowotworu krwi).

Stosowanie leku Mycosyst z jedzeniem i piciem

Lek można stosować zarówno w trakcie jedzenia jak i niezależnie od jedzenia.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, nie powinna stosować leku Mycosyst, chyba że lekarz zalecił inaczej.

Flukonazol przyjmowany w pierwszym trymestrze ciąży może zwiększać ryzyko poronienia.

Flukonazol przyjmowany w małych dawkach w pierwszym trymestrze ciąży może nieznacznie zwiększać ryzyko wad wrodzonych kości i (lub) mięśni narodzonego dziecka.

Pacjentka może kontynuować karmienie piersią po przyjęciu pojedynczej dawki leku Mycosyst 150mg. Nie należy karmić piersią, jeśli pacjentka przyjmuje wielokrotne dawki leku Mycosyst.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę, że sporadycznie mogą wystąpić zawroty głowy lub drgawki.

Lek Mycosyst zawiera laktozę (cukier mleczny)

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

 1. Jak stosować lek Mycosyst

 2. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Dla dawek, których nie można uzyskać z pomocą kapsułek o tej mocy, na rynku dostępne są inne moce tego produktu leczniczego.

  Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. Kapsułki najlepiej przyjmować codziennie o tej samej porze. Lek w postaci kapsułki nie jest odpowiedni do stosowania u niemowląt i małych dzieci oraz u pacjentów mających problemy z połykaniem. Płynne preparaty doustne flukonazolu są bardziej odpowiednie dla tej populacji. Lek Mycosyst nie jest dostępny w postaci płynnej. U niemowląt i małych dzieci powinien być zastosowany alternatywny produkt zawierający tę samą substancję czynną (flukonazol).

  Zalecane dawkowanie flukonazolu, zależnie od rodzaju zakażenia, przedstawiono poniżej.

  Dorośli

  Rodzaj zakażenia

  Dawka

  Leczenie kryptokokowego zapalenia opon mózgowych

  400 mg w pierwszej dobie, następnie od 200 mg do 400 mg raz na dobę przez od 6 do 8 tygodni lub w razie konieczności dłużej. Czasami dawka jest zwiększona do 800 mg

  Zapobieganie nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych

  200 mg raz na dobę do czasu, aż lekarz zaleci zakończenie leczenia

  Leczenie kokcydioidomikozy

  Od 200 mg do 400 mg raz na dobę od 11 miesięcy do 24 miesięcy lub

  w razie konieczności dłużej. Czasami dawka może zostać zwiększona do 800 mg

  Leczenie zakażenia narządów wewnętrznych wywołanego przez drożdżaki Candida

  800 mg w pierwszej dobie, następnie 400 mg raz na dobę do czasu, aż lekarz

  zaleci zakończenie leczenia

  Leczenie zakażenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła i otarć w jamie ustnej związanych ze stosowaniem protez zębowych

  Od 200 mg do 400 mg w pierwszej dobie, następnie od 100 mg do 200 mg raz na dobę do czasu, aż lekarz zaleci

  zakończenie leczenia

  Zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej - dawka zależy od lokalizacji

  Od 50 mg do 400 mg raz na dobę przez od

  7 do 30 dni, do czasu, kiedy lekarz zaleci zakończenie leczenia

  Zapobieganie nawrotom zakażeń błony śluzowej jamy ustnej i gardła

  Od 100 mg do 200 mg raz na dobę, lub 200 mg 3 razy na tydzień, jeśli u pacjenta jest zwiększone ryzyko nawrotów

  zakażenia

  Leczenie zakażeń drożdżakowych narządów płciowych

  Pojedyncza dawka 150 mg

  Zapobieganie nawrotom zakażeń pochwy

  150 mg co trzeci dzień, w sumie 3 dawki (doba 1., 4. i 7.), a następnie raz na

  tydzień przez 6 miesięcy (jeśli u pacjentki jest zwiększone ryzyko nawrotów

  zakażenia)

  Leczenie zakażeń grzybiczych skóry i paznokci

  W zależności od miejsca zakażenia 50 mg raz na dobę, 150 mg raz w tygodniu, od 300 do 400 mg raz w tygodniu przez od

  1 do 4 tygodni (w grzybicy stóp może być konieczne stosowanie do 6 tygodni,

  w zakażeniach paznokci leczenie należy kontynuować do czasu zastąpienia starego paznokcia przez nowy, niezakażony)

  Zapobieganie zakażeniom drożdżakowym (jeśli układ odpornościowy pacjenta jest słaby i nie funkcjonuje

  prawidłowo)

  Od 200 do 400 mg raz na dobę, jeśli u pacjenta jest zwiększone ryzyko

  nawrotów zakażenia

  Stosowanie u dzieci i młodzieży

  Młodzież w wieku od 12 do 17 lat

  Należy podawać dawkę przepisaną przez lekarza (jak u pacjentów dorosłych lub jak u dzieci).

  Dzieci w wieku do 11 lat

  Maksymalna dawka u dzieci wynosi 400 mg na dobę.

  Dawka będzie ustalona na podstawie masy ciała dziecka w kilogramach.

  Rodzaj zakażenia

  Dawka dobowa

  Zakażenia drożdżakowe błon śluzowych jamy ustnej i gardła - dawka i długość leczenia zależą od ciężkości i miejsca zakażenia

  3 mg/kg mc. raz na dobę (w pierwszej dobie można podać dawkę 6 mg/kg mc.)

  Kryptokokowe zapalenie opon mózgowych lub drożdżakowe zakażenia narządów wewnętrznych

  Od 6 do 12 mg/kg mc. raz na dobę

  Zapobieganie nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych

  6 mg/kg mc. raz na dobę

  Zapobieganie zakażeniom drożdżakowym u dzieci

  (jeśli układ odpornościowy nie funkcjonuje prawidłowo)

  Od 3 do 12 mg/kg mc. raz na dobę

  Dzieci w wieku od 0 do 4 tygodnia życia

  Dzieci w wieku poniżej 2 tygodnia życia

  Ta sama dawka jak wyżej podawana co 3 dni. Maksymalna dawka wynosi 12 mg/kg mc. co 72 godziny.

  Dzieci w wieku od 3 do 4 tygodnia życia

  Taka sama dawka jak wyżej, ale podawana co drugi dzień. Maksymalna dawka wynosi 12 mg/kg mc. co 48 godzin.

  Pacjenci w podeszłym wieku

  Podaje się dawkę zwykle stosowaną u dorosłych, chyba że u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek.

  Zaburzenia czynności nerek

  Lekarz może zalecić zmianę dawkowania, w zależności od czynności nerek.

  Zaburzenia czynności wątroby

  Należy zachować ostrożność podczas stosowania flukonazolu u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby, dlatego lekarz zdecyduje, czy można zastosować lek Mycosyst

  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Mycosyst

  Zastosowanie zbyt wielu kapsułek na raz może spowodować złe samopoczucie. Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala. Objawy ewentualnego przedawkowania mogą obejmować zaburzenia słuchu, widzenia i czucia, myślenie o rzeczach

  nieprawdziwych (halucynacje i zachowania paranoidalne).Wskazane może być leczenie objawowe (leczenie podtrzymujące czynności życiowe i płukanie żołądka jeśli konieczne).

  Pominięcie przyjęcia leku Mycosyst

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku

  pominięcia przyjęcia dawki należy przyjąć ją zaraz po przypomnieniu o tym. Jeśli jest to prawie czas przyjęcia kolejnej dawki, nie należy stosować pominiętej dawki.

  Przerwanie stosowania leku Mycosyst

  Jeżeli pacjent chce przerwać stosowanie tego leku, powinien zwrócić się do lekarza po poradę. Zbyt krótki okres leczenia może prowadzić do nawrotu infekcji.

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 3. Możliwe działania niepożądane

 4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działanie niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy przerwać przyjmowanie leku Mycosyst i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną:

  - rozległa wysypka, wysoka temperatura ciała i powiększenie węzłów chłonnych (zespół DRESS lub zespół nadwrażliwości na lek).

  U niektórych osób mogą wystąpić reakcje alergiczne, jednak ciężkie reakcje alergiczne są rzadkie. Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi:

  • nagłe sapanie, trudności w oddychaniu lub ucisk w piersi,

  • opuchlizna powiek, twarzy lub ust,

  • swędzenie całego ciała, zaczerwienienie skóry lub czerwone albo swędzące krosty,

  • wysypka na skórze,

  • ciężkie reakcje skórne, takie jak wysypka z powstawaniem pęcherzy (może również dotyczyć jamy ustnej i języka).

   Lek Mycosyst może mieć wpływ na wątrobę. Objawy ze strony wątroby obejmują:

  • uczucie zmęczenia,

  • utratę apetytu,

  • wymioty,

  • zażółcenie skóry lub białkówki oka (żółtaczka).

   Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy przerwać stosowanie leku Mycosyst i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

   Działania niepożądane

   Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

   Często występującymi działaniami niepożądanymi (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów) są:

  • ból głowy;

  • ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty;

  • zwiększenie wartości testów czynności wątroby;

  • wysypka.

   Niezbyt często występującymi działaniami niepożądanymi (mogą występować nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów) są:

  • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, powodujące bladość, osłabienie i duszność,

  • zmniejszenie apetytu,

  • bezsenność, senność,

  • napady drgawkowe, zawroty głowy, uczucie wirowania, uczucie mrowienia, kłucia lub drętwienia, zmiany smaku,

  • zaparcia, niestrawność, wzdęcia, suchość w jamie ustnej,

  • ból mięśni,

  • uszkodzenie wątroby oraz zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka),

  • bąble, pęcherze (pokrzywka), świąd, zwiększona potliwość,

  • uczucie zmęczenia, złe samopoczucie, gorączka.

   Rzadko występującymi działaniami niepożądanymi (mogą występować rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów) są:

  • zmniejszenie liczby białych komórek krwi uczestniczących w obronie organizmu przed zakażeniami oraz komórek krwi pomagających powstrzymać krwawienie,

  • czerwone lub purpurowe przebarwienia skóry, mogące być skutkiem zmniejszenia się liczby płytek krwi lub zmiany w obrębie innych komórek krwi,

  • zmiany parametrów biochemicznych krwi (wysokie stężenie cholesterolu, lipidów we krwi),

  • zmniejszenie stężenia potasu we krwi,

  • drżenie,

  • zaburzenia w badaniu EKG, zaburzenia tętna lub rytmu serca,

  • niewydolność wątroby,

  • reakcje alergiczne (niekiedy ciężkie), w tym rozległa wysypka pęcherzowa i złuszczanie skóry, ciężkie reakcje skórne, opuchlizna ust lub twarzy,

  • wypadanie włosów.

   Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

  • reakcja nadwrażliwości z wysypką skórną, gorączką, obrzękiem węzłów chłonnych, zwiększeniem liczby niektórych białych krwinek (eozynofilią) i stanem zapalnym narządów wewnętrznych (wątroby, płuc, serca, nerek i jelita grubego) [reakcja na lek lub wysypka z eozynofilią i objawami układowymi (ang. Drug Reaction or rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms, DRESS)].

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

  w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

  Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

  tel.: 22 49-21-301

  fax: 22 49-21-309

  Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 5. Jak przechowywać lek Mycosyst

 6. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek przechowywać w temperaturze poniżej 30ºC.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 7. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Mycosyst

 • Substancją czynną leku jest flukonazol. Jedna kapsułka zawiera 200 mg flukonazolu.

 • Pozostałe składniki to: krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny, magnezu stearynian, talk, powidon (PVP K30), skrobia kukurydziana, laktoza bezwodna.

Osłonka kapsułki-wieczko: indygokarmin (E 132), tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna

Osłonka kapsułki – korpus: tytanu dwutlenek (E 171), żelatyna

Jak wygląda lek Mycosyst i co zawiera opakowanie

Żelatynowa kapsułka barwy białej, z ciemnoniebieskim wieczkiem. Kapsułka jest rozmiaru nr 0.

Kapsułki pakowane są w blistry PVC/Aluminium zawierające 7 kapsułek. W tekturowym pudełku znajduje się jeden lub dwa blistry.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21,

1103, Budapeszt, Węgry

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących tego leku należy zwrócić się do: GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o.

Dział Medyczny

ul. ks. J. Poniatowskiego 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Tel. +48 (22)755 96 48

lekalert@grodzisk.rgnet.org

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: