Reklama:

Flucorta

Substancja czynna: Fluconazolum 200 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki , 200 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Flucorta, 50 mg, tabletki Flucorta, 100 mg, tabletki Flucorta, 200 mg, tabletki Fluconazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Flucorta i w jakim celu się go stosuje

 2. Flucorta należy do grupy leków przeciwgrzybiczych. Substancją czynną jest flukonazol.

  Lek Flucorta stosuje się w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby chorobotwórcze i można go

  także stosować w zapobieganiu zakażeniom drożdżakami. Najczęstszą przyczyną zakażeń grzybiczych są drożdżaki z rodzaju zwanego po łacinie Candida.

  Dorośli

  Lekarz może zalecić stosowanie tego leku w następujących zakażeniach grzybiczych:

  • kryptokokowe zapalenie opon mózgowych – grzybicze zakażenie mózgu;

  • kokcydioidomikoza – choroba układu oddechowego;

  • zakażenia wywołane przez drożdżaki Candida i wykryte we krwi, narządach wewnętrznych (np. serce, płuca) lub drogach moczowych;

  • zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej – zakażenie błony śluzowej jamy ustnej, gardła i otarć w jamie ustnej związanych ze stosowaniem protez zębowych;

  • zakażenia drożdżakowe narządów płciowych – zakażenia pochwy lub prącia;

  • grzybice skóry – np. grzybica stóp (tak zwana ‘stopa atlety’), grzybica tułowia, pachwin, paznokci.

  Lek Flucorta można stosować również w celu:

  • zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych;

  • zapobiegania nawrotom drożdżakowych zakażeń błon śluzowych;

  • zapobiegania nawrotom drożdżakowych zakażeń pochwy;

  • zapobiegania zakażeniom drożdżakowym (u pacjentów z osłabionym, nieprawidłowo działającym układem odpornościowym).

   Dzieci i młodzież (w wieku od 3 do 17 lat)

   Lekarz może zalecić stosowanie tego leku w celu leczenia następujących zakażeń grzybiczych:

  • zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej – zakażenia błony śluzowej jamy ustnej lub gardła;

  • zakażenia wywołane przez drożdżaki Candida i wykryte we krwi, narządach wewnętrznych (np. serce, płuca) lub drogach moczowych;

  • kryptokokowe zapalenie opon mózgowych – grzybicze zakażenie mózgu.

   Lek Flucorta można stosować również w celu:

  • zapobiegania zakażeniom drożdżakowym (jeśli układ odpornościowy pacjenta jest słaby i nie funkcjonuje prawidłowo);

  • zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych.

 3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Flucorta Kiedy nie stosować leku Flucorta:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, na inne leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych

   w punkcie 6); objawami mogą być swędzenie, zaczerwienienie skóry lub trudności w oddychaniu;

  • jeśli pacjent stosuje astemizol, terfenadynę (leki przeciwhistaminowe stosowane w leczeniu alergii);

  • jeśli pacjent stosuje cyzapryd (w leczeniu zaburzeń żołądka);

  • jeśli pacjent stosuje pimozyd (w leczeniu zaburzeń umysłowych);

  • jeśli pacjent stosuje chinidynę (w leczeniu zaburzeń rytmu serca);

  • jeśli pacjent stosuje erytromycynę (antybiotyk do leczenia zakażeń).

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli:

  • pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby;

  • u pacjenta stwierdzono choroby serca, w tym zaburzenia rytmu serca;

  • u pacjenta we krwi wykryto zaburzenia stężenia potasu, wapnia lub magnezu;

  • u pacjenta występują ciężkie reakcje skórne (swędzenie, zaczerwienienie skóry, trudności w oddychaniu).

   Przed rozpoczęciem stosowania leku Flucorta należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

   Lek Flucorta a inne leki

   Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

   Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu astemizolu, terfenadyny (leki przeciwhistaminowe stosowane w alergii) lub cyzaprydu (stosowanego w zaburzeniach żołądka), lub pimozydu (stosowanego w zaburzeniach umysłowych), lub chinidyny (stosowanej w zaburzeniach rytmu serca), lub erytromycyny (antybiotyku stosowanego w leczeniu infekcji), ponieważ nie należy ich stosować razem z lekiem Flucorta (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Flucorta”).

   Są również inne leki, które mogą oddziaływać z lekiem Flucorta.

   Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, powinien się upewnić, że lekarz jest o tym poinformowany:

  • ryfampicyna lub ryfabutyna (antybiotyki do leczenia zakażeń);

  • alfentanyl, fentanyl (leki znieczulające);

  • amitryptylina, nortryptylina (leki przeciwdepresyjne);

  • amfoterycyna B, worykonazol (leki przeciwgrzybicze);

  • leki zmniejszające krzepliwość krwi, zapobiegające tworzeniu się skrzepów krwi (warfaryna lub podobne leki);

  • benzodiazepiny (midazolam, triazolam lub inne podobne leki) ułatwiające zasypianie lub uspokajające;

  • karbamazepina, fenytoina (stosowane w leczeniu padaczki);

  • nifedypina, izradypina, amlodypina, felodypina i losartan (stosowane w leczeniu nadciśnienia);

  • cyklosporyna, ewerolimus, syrolimus lub takrolimus (zapobiegające odrzuceniu przeszczepów);

  • cyklofosfamid, alkaloidy barwinka (winkrystyna, winblastyna lub inne podobne leki) stosowane w leczeniu chorób nowotworowych;

  • halofantryna (stosowana w leczeniu malarii);

  • statyny (atorwastatyna, symwastatyna i fluwastatyna lub inne podobne leki) stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu;

  • metadon (lek przeciwbólowy);

  • celekoksyb, flurbiprofen, naproksen, ibuprofen, lornoksykam, meloksykam, diklofenak (niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ);

  • doustne środki antykoncepcyjne;

  • prednizolon (steroid);

  • zydowudyna, znana również jako AZT; sakwinawir (stosowane u pacjentów z HIV);

  • leki przeciwcukrzycowe, takie jak chlorpropamid, glibenklamid, glipizyd lub tolbutamid;

  • teofilina (stosowana w astmie);

  • witamina A (uzupełnienie diety).

   Flucorta z jedzeniem i piciem

   Lek można stosować zarówno w trakcie jedzenia, jak i niezależnie od jedzenia.

   Ciąża i karmienie piersią

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

   Nie należy stosować leku Flucorta u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę, że sporadycznie mogą wystąpić zawroty głowy lub drgawki.

   Lek Flucorta zawiera laktozę jednowodną i sód

   Laktoza jednowodna

   Lek zawiera laktozę jednowodną (jedna tabletka 50 mg zawiera 0,084 g laktozy jednowodnej, jedna tabletka 100 mg zawiera 0,08 g laktozy jednowodnej, a jedna tabletka 200 mg zawiera 0,16 g laktozy jednowodnej). Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed

   przyjęciem leku.

   Sód

   Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w jednej tabletce, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

 4. Jak stosować lek Flucorta

 5. Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Tabletkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. Tabletki najlepiej przyjmować codziennie o tej samej porze. Dla dzieci, które nie mogą połknąć tabletki i dla małych dzieci, u których konieczne jest precyzyjne dawkowanie w zależności od masy ciała, na rynku dostępny jest flukonazol w postaci syropu.

  Zalecane zwykle dawkowanie, zależnie od rodzaju zakażenia, przedstawiono poniżej.

  Dorośli

  Wskazanie

  Dawkowanie

  Leczenie kryptokokowego zapalenia opon mózgowych

  400 mg w pierwszej dobie, następnie 200 mg do 400 mg raz na dobę przez 6 do 8 tygodni lub

  w razie konieczności dłużej. Czasami dawka jest zwiększona do 800 mg

  Zapobieganie nawrotom kryptokokowego

  zapalenia opon mózgowych

  200 mg raz na dobę do czasu, aż lekarz zaleci

  zakończenie leczenia

  Leczenie kokcydioidomikozy

  200 mg do 400 mg raz na dobę od 11 miesięcy do 24 miesięcy lub w razie konieczności dłużej.

  Czasami dawka może zostać zwiększona do 800 mg

  Leczenie zakażenia narządów wewnętrznych wywołanego przez drożdżaki Candida

  800 mg w pierwszej dobie, następnie 400 mg raz

  na dobę do czasu, aż lekarz zaleci zakończenie leczenia

  Leczenie zakażenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła i otarć w jamie ustnej związanych ze

  stosowaniem protez zębowych

  200 mg do 400 mg w pierwszej dobie, następnie 100 mg do 200 mg do czasu, aż lekarz zaleci

  zakończenie leczenia

  Zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej – dawka zależy od lokalizacji

  50 mg do 400 mg raz na dobę przez 7 do 30 dni, do czasu, kiedy lekarz zaleci zakończenie leczenia

  Zapobieganie zakażeniom błony śluzowej jamy ustnej i gardła

  100 mg do 200 mg raz na dobę, lub 200 mg 3 razy na tydzień, jeśli u pacjenta jest zwiększone ryzyko

  nawrotów zakażenia

  Leczenie zakażeń drożdżakowych narządów płciowych

  Pojedyncza dawka 150 mg

  Zapobieganie nawrotom zakażeń pochwy

  150 mg co trzeci dzień, w sumie 3 dawki (doba 1., 4. i 7.), a następnie raz na tydzień przez

  6 miesięcy (jeśli u pacjentki jest zwiększone ryzyko nawrotów zakażenia)

  Leczenie zakażeń grzybiczych skóry i paznokci

  W zależności od miejsca zakażenia 50 mg raz na dobę, 150 mg raz w tygodniu, 300 do 400 mg raz w tygodniu przez 1 do 4 tygodni (w grzybicy stóp może być konieczne stosowanie do 6 tygodni,

  w zakażeniach paznokci leczenie należy kontynuować do czasu zastąpienia starego

  paznokcia przez nowy, niezakażony)

  Zapobieganie zakażeniom drożdżakowym (jeśli

  układ odpornościowy pacjenta jest słaby i nie funkcjonuje prawidłowo)

  200 do 400 mg raz na dobę, jeśli u pacjenta jest zwiększone ryzyko nawrotów zakażenia

  Młodzież w wieku od 12 do 17 lat

  Należy podawać dawkę przepisaną przez lekarza (jak u pacjentów dorosłych lub jak u dzieci).

  Dzieci w wieku od 3 do 11 lat

  Maksymalna dawka u dzieci wynosi 400 mg na dobę.

  Dawka będzie ustalona na podstawie masy ciała dziecka w kilogramach.

  Wskazanie

  Dawka dobowa

  Zakażenia drożdżakowe błon śluzowych jamy ustnej i gardła – dawka i długość leczenia zależą

  od ciężkości i miejsca zakażenia

  3 mg/kg mc. (w pierwszej dobie można podać dawkę 6 mg/kg mc.)

  Kryptokokowe zapalenie opon mózgowych lub drożdżakowe zakażenia narządów wewnętrznych

  6 do 12 mg/kg mc.

  Zapobieganie zakażeniom drożdżakowym u dzieci (jeśli układ odpornościowy nie funkcjonuje prawidłowo)

  3 do 12 mg/kg mc.

  Pacjenci w podeszłym wieku

  Podaje się dawkę zwykle stosowaną u dorosłych, chyba że u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek.

  Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

  Lekarz może zalecić zmianę dawkowania, w zależności od czynności nerek.

  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Flucorta

  Zastosowanie zbyt wielu tabletek na raz może spowodować złe samopoczucie. Należy niezwłocznie skontaktować się z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala. Objawy ewentualnego

  przedawkowania mogą obejmować zaburzenia słuchu, widzenia i czucia, myślenie o rzeczach nieprawdziwych (omamy i zachowania paranoidalne). Wskazane może być leczenie objawowe (leczenie podtrzymujące czynności życiowe i płukanie żołądka, jeśli konieczne).

  Pominięcie zastosowania leku Flucorta

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku

  pominięcia przyjęcia dawki należy przyjąć ją zaraz po przypomnieniu o tym. Jeśli jest to prawie czas przyjęcia kolejnej dawki, nie należy stosować pominiętej dawki.

  Przerwanie stosowania leku Flucorta

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 6. Możliwe działania niepożądane

 7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  U niektórych pacjentów mogą wystąpić reakcje alergiczne, jednak ciężkie reakcje alergiczne są

  rzadkie. Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi:

  • nagłe sapanie, trudności w oddychaniu lub ucisk w piersi;

  • opuchlizna powiek, twarzy lub ust;

  • swędzenie całego ciała, zaczerwienienie skóry lub czerwone albo swędzące krosty, wysypka na skórze;

  • ciężkie reakcje skórne, takie jak wysypka z powstawaniem pęcherzy (może również dotyczyć jamy ustnej i języka).

   Lek Flucorta może mieć wpływ na wątrobę. Objawy ze strony wątroby obejmują:

  • uczucie zmęczenia;

  • utratę apetytu;

  • wymioty;

  • zażółcenie skóry lub białkówki oka (żółtaczka).

   Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy przerwać stosowanie leku Flucorta i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

   Inne działania niepożądane

   Ponadto jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

   Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

  • ból głowy;

  • ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty;

  • zwiększenie wartości testów czynności wątroby;

  • wysypka.

   Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1 000 pacjentów):

  • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, powodujące bladość, osłabienie i duszność;

  • zmniejszenie apetytu;

  • bezsenność, senność;

  • drgawki, zawroty głowy, zaburzenia równowagi (uczucie wirowania), zaburzenia czucia, najczęściej w postaci mrowienia, kłucia lub drętwienia, zmiany smaku;

  • zaparcia, niestrawność, wzdęcia, suchość w jamie ustnej;

  • ból mięśni;

  • uszkodzenie wątroby oraz zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka);

  • bąble, pokrzywka, świąd, zwiększona potliwość;

  • uczucie zmęczenia, złe samopoczucie, gorączka.

   Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 pacjentów):

  • zmniejszenie liczby białych komórek krwi uczestniczących w obronie organizmu przed zakażeniami oraz komórek krwi pomagających powstrzymać krwawienie;

  • czerwone lub purpurowe przebarwienia skóry, mogące być skutkiem zmniejszenia się liczby płytek krwi lub zmiany w obrębie innych komórek krwi;

  • zmiany parametrów biochemicznych krwi (wysokie stężenie cholesterolu, lipidów we krwi);

  • zmniejszenie stężenia potasu we krwi;

  • drżenie;

  • zaburzenia w badaniu EKG, zaburzenia rytmu serca;

  • niewydolność wątroby;

  • reakcje alergiczne (niekiedy ciężkie), w tym rozległa wysypka pęcherzowa i złuszczanie skóry, ciężkie reakcje skórne, opuchlizna ust lub twarzy;

  • wypadanie włosów.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można

  zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

  Tel.: 22 49 21 301

  Faks: 22 49 21 309

  Strona internetowa:https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 8. Jak przechowywać lek Flucorta

 9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25C.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze lub pojemniku po: „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Flucorta

  • Substancją czynną leku jest flukonazol. Każda tabletka zawiera 50 mg, 100 mg lub 200 mg flukonazolu.

  • Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), powidon, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Flucorta i co zawiera opakowanie

Lek Flucorta ma postać tabletek, które nie są powlekane.

Tabletki 50 mg i 100 mg są białe lub jasnokremowe, okrągłe, obustronnie wypukłe. Tabletki 200 mg są białe lub jasnokremowe, podłużne.

Tabletki 50 mg – opakowanie zawiera 3, 7 lub 14 tabletek. Tabletki 100 mg – opakowanie zawiera 7 lub 28 tabletek. Tabletki 200 mg – opakowanie zawiera 7 lub 14 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polfarmex S.A. ul. Józefów 9

99-300 Kutno Polska (Poland) Tel.: (24) 357 44 44

Faks: (24) 357 45 45

e-mail: polfarmex@polfarmex.pl

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: