Reklama:

Fluconazole Aurobindo

Substancja czynna: Fluconazolum 200 mg
Postać farmaceutyczna: Kapsułki twarde , 200 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Fluconazole Aurobindo, 200 mg, kapsułki, twarde

Fluconazolum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Fluconazole Aurobindo i w jakim celu się go stosuje

  2. Fluconazole Aurobindo należy do grupy leków przeciwgrzybiczych. Substancją czynną jest flukonazol.

   Lek Fluconazole Aurobindo stosuje się w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby chorobotwórcze i można go także stosować w zapobieganiu zakażeniom drożdżakami. Najczęstszą przyczyną zakażeń grzybiczych są drożdżaki z rodzaju zwanego po łacinie Candida.

   Dorośli

   Lekarz może zalecić stosowanie tego leku w następujących zakażeniach grzybiczych:

   • kryptokokowe zapalenie opon mózgowych – grzybicze zakażenie mózgu,

   • kokcydioidomikoza – choroba układu oddechowego,

   • zakażenia wywołane przez drożdżaki Candida i wykryte we krwi, narządach wewnętrznych (np. serce, płuca) lub drogach moczowych,

   • zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej – zakażenie błony śluzowej jamy ustnej, gardła i otarć w jamie ustnej związanych ze stosowaniem protez zębowych,

   • zakażenia drożdżakowe narządów płciowych – zakażenia pochwy lub prącia,

   • grzybice skóry – np. grzybica stóp (tak zwana ‘stopa atlety’), grzybica tułowia, pachwin, paznokci.

    Lek Fluconazole Aurobindo można stosować również w celu:

   • zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych,

   • zapobiegania nawrotom drożdżakowych zakażeń błon śluzowych,

   • zapobiegania nawrotom drożdżakowych zakażeń pochwy,

   • zapobiegania zakażeniom drożdżakowym (u pacjentów z osłabionym, nieprawidłowo działającym układem odpornościowym).

    Dzieci i młodzież (w wieku od 0 do 17 lat)

    Lekarz może zalecić stosowanie tego leku w celu leczenia następujących zakażeń grzybiczych:

   • zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej – zakażenia błony śluzowej jamy ustnej lub gardła,

   • zakażenia wywołane przez drożdżaki Candida i wykryte we krwi, narządach wewnętrznych (np. serce, płuca) lub drogach moczowych,

   • kryptokokowe zapalenie opon mózgowych – grzybicze zakażenie mózgu.

    Lek Fluconazole Aurobindo można stosować również w celu:

   • zapobiegania zakażeniom drożdżakowym (jeśli układ odpornościowy pacjenta jest słaby i nie funkcjonuje prawidłowo),

   • zapobiegania nawrotom kryptokokowego zapalenia opon mózgowych.

  3. Informacje ważne przed przyjęciem leku Fluconazole Aurobindo Kiedy nie przyjmować leku Fluconazole Aurobindo

   • Jeśli pacjent ma uczulenie na flukonazol, na inne leki stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Objawami mogą być swędzenie, zaczerwienienie skóry lub trudności w oddychaniu.

   • Jeśli pacjent stosuje astemizol, terfenadynę (leki przeciwhistaminowe stosowane w leczeniu alergii).

   • Jeśli pacjent stosuje cyzapryd (w leczeniu w zaburzeń żołądka).

   • Jeśli pacjent stosuje pimozyd (w leczeniu zaburzeń umysłowych).

   • Jeśli pacjent stosuje chinidynę (w leczeniu zaburzeń rytmu serca).

   • Jeśli pacjent stosuje erytromycynę (antybiotyk do leczenia zakażeń).

    Ostrzeżenia i środki ostrożności

    Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Fluconazole Aurobindo należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

   • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby,

   • jeśli u pacjenta stwierdzono choroby serca, w tym zaburzenia rytmu serca,

   • jeśli u pacjenta we krwi wykryto zaburzenia stężenia potasu, wapnia lub magnezu,

   • jeśli u pacjenta występują ciężkie reakcje skórne (swędzenie, zaczerwienienie skóry, trudności w oddychaniu).

   • jeśli u pacjenta rozwiną się objawy „niewydolności kory nadnerczy”, kiedy nadnercza nie wytwarzają odpowiedniej ilości pewnych hormonów steroidowych, takich jak kortyzol

    (przewlekłe lub długo trwające zmęczenie, osłabienie mięśni, utrata apetytu, zmniejszenie masy ciała, ból brzucha).

    Lek Fluconazole Aurobindo a inne leki

    Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

    Należy niezwłocznie powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu astemizolu, terfenadyny (leki

    przeciwhistaminowe stosowane w alergii) lub cyzaprydu (stosowanego w zaburzeniach żołądka), lub pimozydu (stosowanego w zaburzeniach umysłowych), lub chinidyny (stosowanej w zaburzeniach rytmu serca), lub erytromycyny (antybiotyku stosowanego w leczeniu infekcji), ponieważ nie należy ich stosować razem z lekiem Fluconazole Aurobindo (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Fluconazole Aurobindo”).

    Są również inne leki, które mogą oddziaływać z lekiem Fluconazole Aurobindo.

    Jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z poniższych leków, powinien się upewnić, że lekarz jest o tym poinformowany:

   • ryfampicyna lub ryfabutyna (antybiotyki do leczenia zakażeń),

   • alfentanyl, fentanyl (leki znieczulające),

   • amitryptylina, nortryptylina (leki przeciwdepresyjne),

   • amfoterycyna B, worykonazol(leki przeciwgrzybicze),

   • leki zmniejszające krzepliwość krwi, zapobiegające tworzeniu się skrzepów krwi (warfaryna, indanedion lub podobne leki),

   • benzodiazepiny (midazolam, triazolam lub inne podobne leki) ułatwiające zasypianie lub uspakajające,

   • karbamazepina, fenytoina (stosowane w leczeniu padaczki),

   • nifedypina, isradypina, amlodypina, felodypina i losartan (stosowane w leczeniu nadciśnienia),

   • olaparyb (stosowany w leczeniu raka jajnika)

   • cyklosporyna, ewerolimus, syrolimus lub takrolimus (zapobiegające odrzuceniu przeszczepów),

   • cyklofosfamid, alkaloidy barwinka (winkrystyna, winblastyna lub inne podobne leki) stosowane w leczeniu chorób nowotworowych,

   • halofantryna (stosowana w leczeniu malarii),

   • statyny (atorwastatyna, symwastatyna i fluwastatyna lub inne podobne leki) stosowane w celu zmniejszenia stężenia cholesterolu,

   • metadon (lek przeciwbólowy),

   • celekoksyb, flurbiprofen, naproksen, ibuprofen, lornoksykam, meloksykam, diklofenak (niesteroidowe leki przeciwzapalne - NLPZ),

   • doustne środki antykoncepcyjne,

   • prednizolon (steroid),

   • zydowudyna, znana również jako AZT; sakwinawir (stosowane u pacjentów z HIV),

   • leki przeciwcukrzycowe, takie jak chlorpropamid, glibenklamid, glipizyd lub tolbutamid,

   • teofilina (stosowana w astmie),

   • tofacytynib (stosowany w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów),

   • witamina A (uzupełnienie diety),

   • iwakaftor (stosowany w leczeniu mukowiscydozy),

   • amiodaron (stosowany w zaburzeniach rytmu serca „arytmii serca”)

   • hydrochlorotiazyd (lek o działaniu moczopędnym i obniżającym ciśnienie krwi).

   Przyjmowanie leku Fluconazole Aurobindo z jedzeniem, piciem i alkoholem

   Lek można stosować zarówno w trakcie jedzenia jak i niezależnie od jedzenia.

   Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

   Jeśli pacjentka jest w ciąży, planuje ciążę lub karmi piersią, powinna powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku.

   Kobiety w ciąży nie powinny stosować leku Fluconazole Aurobindo, chyba że lekarz zaleci jego stosowanie. Karmienie piersią można kontynuować po przyjęciu pojedynczej dawki leku Fluconazole Aurobindo wynoszącej 150 mg. Nie należy karmić piersią w przypadku przyjmowania przez

   pacjentkę kilku dawek leku Fluconazole Aurobindo

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn należy wziąć pod uwagę, że sporadycznie mogą wystąpić zawroty głowy lub drgawki.

   Lek Fluconazole Aurobindo zawiera laktozę jednowodną, rodzaj cukru. Pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów powinni skontaktować się z lekarzem, zanim zastosują ten lek.

   Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w kapsułce, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”

  4. Jak przyjmować lek Fluconazole Aurobindo

  5. Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Kapsułkę należy połknąć w całości, popijając szklanką wody. Kapsułki najlepiej przyjmować codziennie o tej samej porze.

   Instrukcja wyjmowania kapsułki z blistra:

   Naciskanie na środkową część gniazda z kapsułką może spowodować zniekształcenie lub uszkodzenie kapsułki, jak pokazano na rysunku A. W celu uniknięcia takich uszkodzeń należy wyjmować

   kapsułkę, naciskając na końce gniazda z kapsułką tak, jak pokazano na rysunku B.

   Sample Image

   Rys. A Rys. B

   Zalecane dawkowanie, zależnie od rodzaju zakażenia, przedstawiono poniżej.

   Dorośli

   Wskazanie

   Dawkowanie

   Leczenie kryptokokowego zapalenia opon mózgowych

   400 mg w pierwszej dobie, następnie 200 mg do 400 mg raz na dobę przez 6 do 8 tygodni lub w razie konieczności dłużej. Czasami

   dawka jest zwiększona do 800 mg

   Zapobieganie nawrotom kryptokokowego

   zapalenia opon mózgowych

   200 mg raz na dobę do czasu, aż lekarz

   zaleci zakończenie leczenia

   Leczenie kokcydioidomikozy

   200 mg do 400 mg raz na dobę od 11 miesięcy do 24 miesięcy lub w razie

   konieczności dłużej. Czasami dawka może zostać zwiększona do 800 mg

   Leczenie zakażenia narządów

   wewnętrznych wywołanego przez drożdżaki

   Candida

   800 mg w pierwszej dobie, następnie 400 mg

   raz na dobę do czasu, aż lekarz zaleci zakończenie leczenia

   Leczenie zakażenia błony śluzowej jamy ustnej, gardła i otarć w jamie ustnej związanych ze stosowaniem protez

   zębowych

   200 mg do 400 mg w pierwszej dobie, następnie 100 mg do 200 mg raz dziennie do czasu, aż lekarz zaleci zakończenie leczenia

   Zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) błony śluzowej – dawka zależy od lokalizacji

   50 mg do 400 mg raz na dobę przez 7 do 30 dni, do czasu, kiedy lekarz zaleci zakończenie leczenia

   Zapobieganie nawrotom zakażeń błony śluzowej jamy ustnej i gardła

   100 mg do 200 mg raz na dobę, lub 200 mg 3

   razy na tydzień, jeśli u pacjenta jest zwiększone ryzyko nawrotów zakażenia

   Leczenie zakażeń drożdżakowych narządów

   płciowych

   Pojedyncza dawka 150 mg

   Zapobieganie nawrotom zakażeń pochwy

   150 mg co trzeci dzień, w sumie 3 dawki (doba 1., 4. i 7.), a następnie raz na tydzień przez 6 miesięcy (jeśli u pacjentki jest

   zwiększone ryzyko nawrotów zakażenia)

   Leczenie zakażeń grzybiczych skóry i paznokci

   W zależności od miejsca zakażenia 50 mg raz na dobę, 150 mg raz w tygodniu, 300 do 400 mg raz w tygodniu przez 1 do 4 tygodni (w grzybicy stóp może być konieczne stosowanie do 6 tygodni, w zakażeniach paznokci leczenie należy kontynuować do

   czasu zastąpienia starego paznokcia przez nowy, niezakażony)

   Zapobieganie zakażeniom drożdżakowym

   (jeśli układ odpornościowy pacjenta jest słaby i nie funkcjonuje prawidłowo)

   200 do 400 mg raz na dobę, jeśli u pacjenta jest zwiększone ryzyko nawrotów zakażenia

   Stosowanie u dzieci i młodzieży

   Młodzież w wieku od 12 do 17 lat

   Należy podawać dawkę przepisaną przez lekarza (jak u pacjentów dorosłych lub jak u dzieci).

   Dzieci w wieku do 11 lat

   Maksymalna dawka u dzieci wynosi 400 mg na dobę.

   Dawka będzie ustalona na podstawie masy ciała dziecka w kilogramach.

   Wskazanie

   Dawka dobowa

   Zakażenia drożdżakowe błon śluzowych jamy ustnej i gardła wywołane – dawka i długość

   leczenia zależą od ciężkości i miejsca zakażenia

   3 mg/kg mc. raz dziennie (w pierwszej dobie można podać dawkę

   6 mg/kg mc.)

   Kryptokokowe zapalenie opon mózgowych lub

   drożdżakowe zakażenia narządaów wewnętrznych

   6 do 12 mg/kg mc. raz dziennie

   Zapobieganie nawrotom kryptokokowego

   zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych

   6 mg/kg mc. raz na dobę

   Zapobieganie zakażeniom drożdżakowym u dzieci

   (jeśli układ odpornościowy nie funkcjonuje prawidłowo)

   3 do 12 mg/kg mc. raz dziennie

   Dawkowanie u dzieci w wieku od 0 do 4 tygodni życia

   Dzieci w wieku od 3 do 4 tygodni życia

   Taka sama dawka jak wyżej, ale podawana co drugi dzień. Maksymalna dawka wynosi 12 mg/kg m.c. co 48 godzin.

   Dzieci w wieku poniżej 2 tygodni życia

   Ta sama dawka co powyżej podawana co 3 dni. Maksymalna dawka wynosi 12 mg/kg m.c. co 72 godzin.

   Pacjenci w podeszłym wieku

   Podaje się dawkę zwykle stosowaną u dorosłych, chyba że u pacjenta występuja zaburzenia czynności nerek.

   Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

   Lekarz może zalecić zmianę dawkowania, w zależności od czynności nerek.

   Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fluconazole Aurobindo

   Zastosowanie zbyt wielu kapsułek na raz może spowodować złe samopoczucie. Należy niezwłocznie skontaktować się z oddziałem ratunkowym najbliższego szpitala. Objawy ewentualnego

   przedawkowania mogą obejmować zaburzenia słuchu, widzenia i czucia, myślenie o rzeczach nieprawdziwych (omamy i zachowania paranoidalne). Wskazane może być leczenie objawowe (leczenie podtrzymujące czynności życiowe i płukanie żołądka, jeśli konieczne).

   Przerwanie przyjmowania leku Fluconazole Aurobindo

   Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku

   pominięcia przyjęcia dawki należy przyjąć ją zaraz po przypomnieniu o tym. Jeśli jest to prawie czas przyjęcia kolejnej dawki, nie należy stosować pominiętej dawki.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  6. Możliwe działania niepożądane

  7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   U niektórych pacjentów mogą wystąpić reakcje alergiczne, jednak ciężkie reakcje alergiczne są rzadkie. Jeśli wystąpi jakiekolwiek działanie niepożądane,należy zwrócić się do lekarza lub

   farmaceuty. Dotyczy to również innych działań niepożądanych niewymienionych w tej ulotce. Jeśli wystąpi którychkolwiek z poniższych objawów, należy niezwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi:

   • nagłe sapanie, trudności w oddychaniu lub ucisk w piersi,

   • opuchlizna powiek, twarzy lub ust,

   • swędzenie całego ciała, zaczerwienienie skóry lub czerwone albo swędzące krosty,

   • wysypka na skórze,

   • ciężkie reakcje skórne, takie jak wysypka z powstawaniem pęcherzy (może również dotyczyć jamy ustnej i języka).

    Lek Fluconazole Aurobindo może mieć wpływ na wątrobę. Objawy ze strony wątroby obejmują:

   • uczucie zmęczenia,

   • utratę apetytu,

   • wymioty,

   • zażółcenie skóry lub białkówki oka (żółtaczka).

    Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych objawów, należy przerwać stosowanie leku Fluconazole Aurobindo i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

    Inne działania niepożądane

    Ponadto jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

    Często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 osób ):

   • ból głowy;

   • ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty;

   • zwiększenie wartości testów czynności wątroby;

   • wysypka.

    Niezbyt często występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 osób ):

   • zmniejszenie liczby czerwonych krwinek, powodujące bladość, osłabienie i duszność,

   • zmniejszenie apetytu,

   • bezsenność, senność,

   • drgawki, zawroty głowy, zaburzenia równowagi (uczucie wirowania), zaburzenia czucia, najczęściej w postaci mrowienia, kłucia lub drętwienia, zmiany smaku,

   • zaparcia, niestrawność, wzdęcia, suchość w jamie ustnej,

   • ból mięśni,

   • uszkodzenie wątroby oraz zażółcenie skóry i oczu (żółtaczka),

   • bąble, pokrzywka, świąd, zwiększona potliwość,

   • uczucie zmęczenia, złe samopoczucie, gorączka.

    Rzadko występujące działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób ):

   • zmniejszenie liczby białych komórek krwi uczestniczących w obronie organizmu przed zakażeniami oraz komórek krwi pomagających powstrzymać krwawienie,

   • czerwone lub purpurowe przebarwienia skóry, mogące być skutkiem zmniejszenia się liczby płytek krwi lub zmiany w obrębie innych komórek krwi,

   • zmiany parametrów biochemicznych krwi (wysokie stężenie cholesterolu, lipidów we krwi),

   • zmniejszenie stężenia potasu we krwi,

   • drżenie,

   • zaburzenia w badaniu EKG, zaburzenia rytmu serca,

   • niewydolność wątroby,

   • reakcje alergiczne (niekiedy ciężkie), w tym rozległa wysypka pęcherzowa i złuszczanie skóry, ciężkie reakcje skórne, opuchlizna ust lub twarzy,

   • wypadanie włosów.

   Działania niepożądane o częstości nieznanej, które mogą wystąpić (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

   - :-reakcje nadwrażliwości objawiające się:wysypką skórną, gorączką, obrzękiem węzłów chłonnych, wzrostem liczby pewnego podtypu krwinek białych(eozynofilia) i zapaleniem narządów wewnętrznych (wątroba, płuca, serce, nerki i jelito grube) [reakcja polekowa z

   eozynofilią i objawami ogólnoustrojowymi(ang. drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms, DRESS)]

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

   Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309,

   e-mail: ndl@urpl.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  8. Jak przechowywać lek Fluconazole Aurobindo

  9. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze, pudełku i butelce po: Termin ważności. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa.Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  10. Zawartość opakowania i inne informacje

  Co zawiera lek Fluconazole Aurobindo

 • Substancją czynną leku jest flukonazol.

 • Każda kapsułka zawiera 200 mg flukonazolu.

 • Ponadto lek zawiera: laktozę jednowodną, skrobię kukurydzianą, sodu laurylosiarczan, krzemionkę koloidalną bezwodną i magnezu stearynian.

Otoczka kapsułki zawiera: tytanu dwutlenek (E171), sodu laurylosiarczan i żelatynę. Tusz zawiera: szelak, glikol propylenowy, żelaza tlenek żółty.

Jak wygląda lek Fluconazole Aurobindo i co zawiera opakowanie

Kapsułki żelatynowe twarde, rozmiar „0”, wypełnione białym lub prawie białym proszkiem, z nadrukiem „FL” na białym lub prawie białym nieprzezroczystym wieczku kapsułki i „200” na białym lub prawie białym nieprzezroczystym korpusie kapsułki, wykonanym żółtym tuszem.

Kapsułki leku Fluconazole Aurobindo są dostępne w następujących opakowaniach: Blistry przezroczyste PVC/PVDC/Aluminium

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14, 20, 21, 28, 30, 50, 60, 90, 100 kapsułek.

Butelka HDPE

30 i 500 kapsułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Aurobindo Pharma (Malta) Limited Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913 Malta

Wytwórca

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia, BBG 3000

Malta lub

Generis Farmacêutica, S.A. Rua João de Deus, 19

2700 – 487 Amadora Portugalia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania: Fluconazol “Aurobindo”

Niemcy: Fluconazol Aurobindo 200 mg Hartkapseln

Włochy: Fluconazolo Aurobindo 200 mg capsule rigide

Holandia: Fluconazol Aurobindo 200 mg, capsules

Polska: Fluconazole Aurobindo

Portugalia: Fluconazol Aurobindo 200 mg cápsulas duras Hiszpania: Fluconazol Aurobindo 200 mg cápsulas duras Szwecja: Fluconazol Aurobindo 200 mg kapslar, hårda Wielka Brytania: Fluconazole 200 mg capsules, hard

Data zatwierdzenia ulotki:

Reklama: