Reklama:

Bizmutu galusan zasadowy Hasco

Substancja czynna: Bismuthi subgallas 100 g/100 g
Postać farmaceutyczna: Proszek