Reklama:

Ibuprofen Polfarmex

Substancja czynna: Ibuprofenum 200 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 200 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

IBUPROFEN POLFARMEX, 200 mg, tabletki powlekane

Ibuprofenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek Ibuprofen Polfarmex i w jakim celu się go stosuje

  2. Ibuprofen jest pochodną kwasu propionowego. Należy do grupy NLPZ, ma działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne. Mechanizm działania ibuprofenu polega na hamowaniu syntezy prostaglandyn. Przemijająco hamuje agregację płytek krwi.

   Ibuprofen Polfarmex wskazany jest do stosowania:

   • w objawowym leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów oraz choroby zwyrodnieniowej stawów;

   • w objawowym leczeniu młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów;

   • w bólach różnego pochodzenia o słabym do umiarkowanego nasileniu, np. bolesne miesiączkowanie, bóle głowy, zębów, mięśni, bóle pourazowe;

   • w gorączce różnego pochodzenia;

   • w celu łagodzenia objawów przeziębienia i grypy.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ibuprofen Polfarmex Kiedy nie stosować leku Ibuprofen Polfarmex:

   • jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6);

   • jeśli pacjent ma nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne objawiającą się astmą oskrzelową, zapaleniem błony śluzowej nosa, pokrzywką;

   • jeśli pacjent ma czynną lub przebytą chorobę wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy z perforacją lub krwawieniem;

   • jeśli pacjentka jest w trzecim trymestrze ciąży;

   • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca, wątroby, nerek;

   • jeśli pacjent ma skazę krwotoczną;

   • jeśli pacjent równocześnie stosuje inne NLPZ, w tym inhibitory COX-2.

    Ostrzeżenia i środki ostrożności

    Przed rozpoczęciem stosowania leku Ibuprofen Polfarmex należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

    Należy zachować szczególną ostrożność stosując Ibuprofen Polfarmex:

   • tak jak inne NLPZ ibuprofen może maskować objawy zakażenia i gorączki;

   • jeśli pacjent ma przebyte nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenia czynności serca (opisywano zatrzymanie płynów i obrzęki związane z przyjmowaniem NLPZ);

   • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby;

   • jeśli pacjent ma toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszaną chorobę tkanki łącznej istnieje większe niebezpieczeństwo rozwoju jałowego zapalenia opon mózgowych;

   • jeśli pacjent ma zaburzoną czynność nerek, gdyż istnieje ryzyko dalszego pogorszenia ich czynności;

   • jeśli pacjent przechodził choroby przewodu pokarmowego, takie jak wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego i Crohna, może wystąpić zaostrzenie choroby;

   • jeśli pacjent ma zaburzenia krzepnięcia (np. hemofilia) ibuprofen może wydłużać czas krwawienia;

   • jeśli pacjent ma czynną lub przebytą astmę oskrzelową oraz choroby alergiczne ibuprofen zwiększa ryzyko skurczu oskrzeli;

   • jeśli stosuje się u pacjentów w podeszłym wieku, ryzyko wystąpienia działań niepożądanych zwiększa się;

   • jeśli pacjent ma zaburzenia widzenia (mroczki, zaburzenia widzenia barwnego) należy odstawić lek i poradzić się lekarza okulisty.

    Przed zastosowaniem leku Ibuprofen Polfarmex należy zachować szczególną ostrożność ponieważ istnieje ryzyko krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które mogą mieć skutek śmiertelny i które niekoniecznie muszą być poprzedzone objawami ostrzegawczymi lub mogą wystąpić u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze występowały. Stosowanie ibuprofenu powinno być przerwane w przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia przewodu pokarmowego. Pacjenci, którzy przechodzili choroby przewodu pokarmowego, a w szczególności pacjenci w podeszłym wieku, powinni zostać poinformowani o konieczności zgłaszania lekarzowi wszystkich nietypowych objawów dotyczących przewodu pokarmowego, zwłaszcza krwawienia.

    Szczególnie istotne to jest w początkowym okresie leczenia. U takich pacjentów zaleca się stosowanie jak najmniejszej dawki leku.

    Równoczesne przyjmowanie ibuprofenu oraz leków przeciwzakrzepowych (np. warfaryny,

    acenokumarolu), leków antyagregacyjnych (np. kwasu salicylowego), czy kortykosteroidów zwiększa ryzyko krwawień lub zaburzeń żołądka i jelit.

    Należy zachować ostrożność w trakcie łącznego stosowania z cyklosporyną, metotreksatem, digoksyną, litem, probenecydem, kwasem walproinowym.

    Jednoczesne spożywanie alkoholu zwiększa ryzyko krwawień z przewodu pokarmowego. Ibuprofen może powodować nagłe zmniejszenie stężenia glukozy we krwi.

    Ibuprofen Polfarmex może utrudniać zajście w ciążę. Jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza.

    Przyjmowanie leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, może wiązać się

    z niewielkim wzrostem ryzyka zawału serca lub udaru, w szczególności gdy są stosowane w dużych dawkach. Nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia.

    Przed zastosowaniem leku Ibuprofen Polfarmex pacjent powinien omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • u pacjenta występują choroby serca, takie jak niewydolność serca, dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej), pacjent miał atak serca, operację pomostowania, występuje u pacjenta choroba tętnic obwodowych (słabe krążenie krwi w nogach z powodu zwężenia lub zablokowania tętnic) lub jeśli pacjent przeszedł jakikolwiek udar (w tym mini-udar lub przemijający atak niedokrwienny – TIA).

 • pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, występuje u niego zwiększone stężenie

  cholesterolu, w rodzinie pacjenta występowała choroba serca lub udar, lub jeśli pacjent pali tytoń.

  Długotrwałe, równoczesne stosowanie ibuprofenu i innych leków przeciwbólowych zwiększa ryzyko uszkodzenia nerek, niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna).

  U osób stosujących leki z grupy NLPZ bardzo rzadko obserwowano ciężkie reakcje skórne (niektóre śmiertelne), takie jak: złuszczające zapalenie skóry; zespół Stevensa-Johnsona; toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka. Największe ryzyko wystąpienia wyżej wymienionych reakcji występuje na początku leczenia ibuprofenem, najczęściej w pierwszym miesiącu przyjmowania leku. Po

  wystąpieniu pierwszych objawów wysypki, uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej lub innych oznak nadwrażliwości należy przerwać przyjmowanie leku.

  Dzieci i młodzież

  U odwodnionych dzieci i młodzieży istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek.

  Lek Ibuprofen Polfarmex a inne leki

  Lek Ibuprofen Polfarmex może wpływać na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na działanie leku Ibuprofen Polfarmex. Ibuprofenu, podobnie jak innych leków z grupy NLPZ, nie należy stosować jednocześnie z poniżej wymienionymi lekami:

  • z kwasem acetylosalicylowym lub innymi lekami z grupy NLPZ: zwiększa się ryzyko działań niepożądanych;

  • z lekami obniżającymi ciśnienie krwi (inhibitory ACE, takie jak kaptopril, leki beta- adrenolityczne, takie jak leki zawierające atenolol, leki będące antagonistami receptora angiotensyny II, takie jak losartan): leki z grupy NLPZ mogą zmniejszyć skuteczność działania leków zmniejszających ciśnienie tętnicze krwi;

  • z lekami moczopędnymi: istnieją nieliczne dowody na zmniejszenie skuteczności działania leków moczopędnych;

  • z lekami o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzającymi krew/zapobiegającymi powstawaniu zakrzepów, takimi jak: aspiryna/kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna): leki z grupy NLPZ mogą zwiększać działanie leków przeciwzakrzepowych;

  • z zydowudyną: istnieją dowody na wydłużenie okresu krwawienia u pacjentów leczonych jednocześnie ibuprofenem i zydowudyną;

  • z metotreksatem i litem: dowiedziono, że leki z grupy NLPZ mogą powodować zwiększenie stężenia w osoczu zarówno litu, jak i metotreksatu; zaleca się kontrolę stężenia litu

   i metotreksatu w surowicy;

  • z kortykosteroidami: równoczesne stosowanie NLPZ i kortykosteroidów może zwiększać ryzyko działań niepożądanych, zwłaszcza dotyczących przewodu pokarmowego;

  • z glikozydami nasercowymi: NLPZ mogą nasilać objawy niewydolności serca i zwiększać stężenie glikozydów nasercowych w osoczu;

  • z mifeprystonem: NLPZ stosowane w okresie od 8 do 12 dni od podania mifeprystonu mogą zmniejszyć jego skuteczność;

  • z cyklosporyną: równoczesne stosowanie NLPZ i cyklosporyny zwiększa ryzyko działania nefrotoksycznego;

  • z antybiotykami chinolonowymi: jednoczesne stosowanie NLPZ z antybiotykami chinolonowymi zwiększa ryzyko wystąpienia drgawek.

Także niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na leczenie lekiem Ibuprofen Polfarmex. Dlatego też przed zastosowaniem leku Ibuprofen Polfarmex z innymi lekami zawsze należy poradzić się z lekarza lub farmaceuty.

Ibuprofen Polfarmex z jedzeniem i piciem

Lek należy przyjmować bezpośrednio po posiłkach, popijając dużą ilością płynów; w przypadkach zaburzeń dotyczących przewodu pokarmowego zaleca się podawanie leku w czasie posiłków lub

z mlekiem.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Istnieje mało danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania ibuprofenu u kobiet w ciąży. Nie zaleca się stosowania ibuprofenu w pierwszym i drugim trymestrze ciąży.

Przeciwwskazane jest stosowanie ibuprofenu podczas trzeciego trymestru ciąży. Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Brak danych dotyczących szkodliwego wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

W rzadkich przypadkach, głównie podczas stosowania dużych dawek, mogą wystąpić zaburzenia widzenia (zamglone lub podwójne widzenie). Należy zasięgnąć porady lekarza odnośnie możliwości kierowania pojazdami.

Ibuprofen Polfarmex zawiera laktozę

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

 1. Jak stosować Ibuprofen Polfarmex

 2. Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Podanie doustne

  Lek należy przyjmować bezpośrednio po posiłkach, popijając dużą ilością płynów; w przypadkach zaburzeń dotyczących przewodu pokarmowego zaleca się podawanie leku w czasie posiłków lub

  z mlekiem.

  Lek nie jest wskazany dla dzieci poniżej 12 lat, z wyjątkiem młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów.

  Dorośli i dzieci powyżej 12 lat

  Zalecana dawka dobowa wynosi od 1200 mg do 1800 mg w dawkach podzielonych. U niektórych pacjentów można podawać ibuprofen w dawce podtrzymującej od 600 mg do 1200 mg na dobę.

  W stanach ciężkich lub ostrych korzystne może być zwiększanie dawki, aż do opanowania fazy ostrej, nie przekraczając 2400 mg ibuprofenu na dobę.

  Reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa stawów

  400 mg trzy do czterech razy na dobę. Dawkę należy dostosować w zależności od reakcji pacjenta na lek.

  Zwykle u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów konieczne jest zastosowanie większych dawek niż u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów.

  Dawka maksymalna wynosi 2400 mg ibuprofenu na dobę.

  Młodzieńcze reumatoidalne zapalenie stawów

  Stosuje się do 40 mg/kg mc. na dobę w dawkach podzielonych. Nie zaleca się stosowania u dzieci o masie ciała poniżej 7 kg.

  Bóle słabe do umiarkowanych, bolesne miesiączkowanie, gorączka, łagodzenie objawów przeziębienia i grypy

  Od 200 do 400 mg jednorazowo lub trzy do czterech razy na dobę, w miarę potrzeby. Dawka jednorazowa większa niż 400 mg nie powoduje silniejszego działania przeciwbólowego.

  Bez zalecenia lekarza nie należy stosować dawki większej niż 1200 mg ibuprofenu w ciągu doby.

  Dzieci powyżej 12 lat

  Dawka dobowa wynosi 20 mg/kg masy ciała w dawkach podzielonych. W leczeniu gorączki lub bólu leku nie należy stosować dłużej niż trzy dni bez rozmowy z lekarzem.

  Osoby w podeszłym wieku

  Nie jest konieczna zmiana dawkowania, o ile nie jest zaburzona czynność wątroby i (lub) nerek. W przypadku zaburzeń czynności nerek i czynności wątroby dawkę należy ustalać indywidualnie.

  Przyjmowanie leku w najmniejszej dawce skutecznej przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych.

  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ibuprofen Polfarmex

  U dorosłych pacjentów jednorazowa dawka ibuprofenu mogąca spowodować objawy przedawkowania nie jest precyzyjnie określona. U dzieci objawy przedawkowania mogą wystąpić po przyjęciu dawki powyżej 400 mg (dwie tabletki). Okres półtrwania wynosi wówczas od 1,5 do 3 godzin.

  Objawy przedawkowania: wymioty; nudności; bóle w nadbrzuszu; krwawienie z żołądka i jelit; szumy uszne; bóle głowy; zawroty głowy; rzadziej biegunka. W przypadku ciężkiego zatrucia może pojawić się kwasica metaboliczna, senność, bardzo rzadko: pobudzenie i dezorientacja lub śpiączka. Podczas

  ciężkiego zatrucia może nastąpić zwiększenie czasu protrombinowego. Bardzo rzadko mogą wystąpić napady drgawkowe. Objawami przedawkowania są również: ostra niewydolność nerek; uszkodzenie wątroby; zaostrzenie objawów astmy u pacjentów z astmą. W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

  Zalecane jest leczenie objawowe i podtrzymujące. Lekarz będzie kontrolować parametry życiowe. Postępowanie lecznicze obejmuje opróżnienie żołądka, podanie węgla aktywnego (jeżeli od podania leku upłynęło nie więcej niż 1 godzina). W przypadku występowania częstych lub

  przedłużających się napadów drgawkowych lekarz może zalecić dożylne podanie diazepamu lub lorazepamu. U pacjentów z astmą lekarz poda leki rozszerzające oskrzela.

  Pominięcie zastosowania leku Ibuprofen Polfarmex

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  Przerwanie stosowania leku Ibuprofen Polfarmex

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 3. Możliwe działania niepożądane

 4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

  Działania niepożądane zostały zestawione wg częstości ich występowania, zaczynając od najczęściej występujących, wg następującej konwencji: bardzo często (występują u więcej niż 1 osoby na 10);

  często (występują u 1 do 10 osób na 100); niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1 000); rzadko

  (występują u 1 do 10 osób na 10 000); bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 osoby na 10 000); częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

  Niezbyt często: niestrawność; ból i uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej; zgaga; nudności; zawroty głowy; wysypka; pokrzywka; świąd.

  Rzadko: biegunka; wzdęcia; zaparcia; wymioty; zapalenie błony śluzowej żołądka; bóle głowy; obrzęki; świąd.

  Bardzo rzadko: wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej; zaostrzenie zapalenia jelita grubego; choroby Crohna; smołowate stolce; krwawe wymioty; zapalenie dwunastnicy; zapalenie

  przełyku; depresja; bezsenność; dezorientacja; zmienność nastroju; pobudzenie; senność; drażliwość

  i uczucie zmęczenia; drgawki; aseptyczne zapalenie opon mózgowych z gorączką lub śpiączką; szumy uszne; zmniejszenie ilości wydalanego moczu; niewydolność nerek; martwica brodawek nerkowych; zwiększenie stężenia sodu w osoczu krwi (retencja sodu); zaburzenia czynności wątroby, szczególnie podczas długotrwałego stosowania: zapalenie wątroby, trzustki, żółtaczka, zwiększenie aktywności

  enzymów wątrobowych; anemia (hemolityczna i aplastyczna); agranulocytoza (brak we krwi krwinek białych zwanych granulocytami); leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek); trombocytopenia bez lub z plamicą (zmniejszenie liczby płytek krwi); pancytopenia (zmniejszenie liczby komórek krwi); rumień wielopostaciowy; zespół Stevensa-Johnsona; toksyczne martwicze oddzielenie się naskórka (zespół Lyella); pokrzywka; rumień wielopostaciowy; łysienie; złuszczające zapalenie skóry; nadwrażliwość na światło; obrzęk twarzy, krtani, języka; duszność; tachykardia – zaburzenia rytmu serca; hipotensja – nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi; wstrząs; ostry wstrząs; zaostrzenie astmy; skurcz oskrzeli; niedociśnienie; nadciśnienie tętnicze; niewydolność serca związane ze

  stosowaniem leków z grupy NLPZ w dużych dawkach.

  Może wystąpić choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, krwawienie z przewodu

  pokarmowego (mogące doprowadzić do zgonu) i perforacja, szczególnie u osób w podeszłym wieku.

  Pierwsze objawy zaburzeń krwi i układu chłonnego: gorączka; ból gardła; powierzchowne

  owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej; objawy grypopodobne; zmęczenie; krwawienie (np. siniaki, wybroczyny, plamica, krwawienie z nosa).

  Obserwowano przypadki wystąpienia objawów nadwrażliwości na ibuprofen: reakcji alergicznych; neutropenii; eozynofilii; zmniejszenia hematokrytu; utraty słuchu; zaburzeń widzenia.

  U pacjentów z auto-immunologicznymi chorobami, takimi jak toczeń rumieniowaty układowy, mieszana choroba tkanki łącznej, przyjmujących ibuprofen zaobserwowano pojedyncze przypadki objawów aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych: sztywność karku; ból głowy; nudności; wymioty; gorączka; dezorientacja.

  W pojedynczych przypadkach wystąpiły ostre reakcje nadwrażliwości manifestujące się niedociśnieniem tętniczym.

  W związku z leczeniem NLPZ zgłaszano występowanie obrzęków, nadciśnienia i niewydolności serca.

  Przyjmowanie takich leków, jak Ibuprofen Polfarmex może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawał serca) lub udaru.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

  Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

  Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 5. Jak przechowywać Ibuprofen Polfarmex

 6. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze lub pojemniku po napisie „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 7. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Ibuprofen Polfarmex

  • Substancją czynną leku jest ibuprofen. Jedna tabletka powlekana zawiera 200 mg ibuprofenu.

  • Pozostałe składniki to: skrobia kukurydziana, kroskarmeloza sodowa, powidon, hypromeloza, talk.

Otoczka: hypromeloza, laktoza jednowodna, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek żółty (E 172).

Jak wygląda Ibuprofen Polfarmex i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane o barwie żółto-brązowej, okrągłe, obustronnie wypukłe. W opakowaniu znajduje się 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Polfarmex S.A. ul. Józefów 9

99-300 Kutno Polska (Poland) Tel.: 24 357 44 44

Fax: 24 357 45 45

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: