Reklama:

Ibuprom Regular

Substancja czynna: Ibuprofenum 200 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 200 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

IBUPROM REGULAR, 200 mg, tabletki powlekane

(Ibuprofenum)

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest IBUPROM REGULAR i w jakim celu się go stosuje

 2. Jedna tabletka powlekana IBUPROM REGULAR zawiera 200mg ibuprofenu, który należy do grupy

  niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Lek łagodzi takie dolegliwości, jak gorączka, ból i obrzęk poprzez działanie w miejscu ich powstawania.

  Lek jest przeznaczony do stosowania w następujących przypadkach:

  • bóle różnego pochodzenia o nasileniu słabym do umiarkowanego: bóle głowy, np. migrena, bóle okolicy krzyżowej, bóle zębów, np. po ekstrakcji zęba, nerwobóle, bóle stawów i mięśni, bolesne miesiączkowanie.

  • gorączka w przebiegu grypy i przeziębienia.

  Lek IBUPROM REGULAR jest przeznaczony dla osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat o masie ciała powyżej 40 kg.

  Lek ten wskazany jest do doraźnego, krótkotrwałego stosowania. Lekarz może zlecić stosowanie leku w innych przypadkach niż wymienione powyżej (także w niektórych chorobach przewlekłych). Należy wówczas przestrzegać wskazówek lekarza dotyczących dawkowania i czasu leczenia.

  Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

 3. Informacje ważne przed przyjęciem leku IBUPROM REGULAR

 4. Kiedy nie stosować leku IBUPROM REGULAR

  Leku IBUPROM REGULAR nie należy stosować:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

  • u pacjentów, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) występowały kiedykolwiek w przeszłości reakcje

   nadwrażliwości (np. pokrzywka, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy lub astma oskrzelowa),

  • u pacjentów z czynną lub występującą w przeszłości chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawieniem (dwa lub więcej wyraźne epizody potwierdzonego owrzodzenia lub krwawienia),

  • u pacjentów z perforacją lub krwawieniem z przewodu pokarmowego w wywiadzie,

   związanymi z wcześniejszym leczeniem NLPZ (patrz punkt "Ostrzeżenia i środki ostrożności"),

  • u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością serca (patrz punkt "Ostrzeżenia i środki ostrożności"),

  • w ostatnim trymestrze ciąży (patrz punkt "Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność"),

  • u pacjentów ze skazą krwotoczną.

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Przed rozpoczęciem stosowania leku IBUPROM REGULAR należy omówić to z lekarzem, jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej:

  • toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszaną chorobę tkanki łącznej,

  • choroby przewodu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, chorobę Leśniowskiego - Crohna),

  • nadciśnienie tętnicze i (lub) zaburzenie czynności serca,

  • zaburzenia czynności nerek,

  • zaburzenia czynności wątroby,

  • zaburzenia krzepnięcia krwi (ibuprofen może przedłużyć czas krwawienia),

  • czynną lub przebytą astmę oskrzelową czy też objawy reakcji alergicznych w przeszłości; po zażyciu leku może wystąpić skurcz oskrzeli,

  • u pacjenta występuje zakażenie — patrz poniżej, punkt zatytułowany „Zakażenia”.

  • choroby, w których pacjent przyjmuje inne leki (szczególnie leki przeciwzakrzepowe, moczopędne, nasercowe, kortykosteroidy).

   Należy unikać stosowania leku IBUPROM REGULAR jednocześnie z NLPZ, w tym z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2.

   U pacjentów odwodnionych – dzieci i młodzieży, istnieje ryzyko zaburzenia czynności nerek. Zakażenia

   IBUPROM REGULAR może ukrywać objawy zakażenia, takie jak gorączka i ból. W związku z tym IBUPROM

   REGULAR może opóźnić zastosowanie odpowiedniego leczenia zakażenia, a w konsekwencji prowadzić do

   zwiększonego ryzyka powikłań. Zaobserwowano to w przebiegu wywołanego przez bakterie zapalenia płuc i bakteryjnych zakażeń skóry związanych z ospą wietrzną. Jeśli pacjent przyjmuje ten lek podczas

   występującego zakażenia, a objawy zakażenia utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

   Istnieje ryzyko wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego, owrzodzenia lub perforacji, które może być śmiertelne i które niekoniecznie musi być poprzedzone objawami ostrzegawczymi lub może wystąpić

   u pacjentów, u których takie objawy ostrzegawcze występowały. W razie wystąpienia krwotoku z przewodu pokarmowego czy owrzodzenia, należy natychmiast odstawić lek. Pacjenci z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie, szczególnie osoby w wieku podeszłym, powinni poinformować lekarza

   o wszelkich nietypowych objawach dotyczących układu pokarmowego (szczególnie o krwawieniu), zwłaszcza w początkowym okresie terapii.

   Jednoczesne, długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do uszkodzenia nerek z ryzykiem niewydolności nerek (nefropatia postanalgetyczna).

   Przyjmowanie leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, może wiązać się

   z niewielkim wzrostem ryzyka zawału serca lub udaru, w szczególności gdy są stosowane w dużych dawkach. Nie należy przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia.

   Jeśli objawy się utrzymują, nasilają lub nie ustąpią po 3 dniach, lub jeśli wystąpią nowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

   Przed zastosowaniem leku IBUPROM REGULAR pacjent powinien omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

  • u pacjenta występują choroby serca, takie jak niewydolność serca, dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej), pacjent miał atak serca, operację pomostowania, występuje u pacjenta choroba tętnic obwodowych (słabe krążenie krwi w nogach z powodu zwężenia lub zablokowania tętnic) lub jeśli pacjent przeszedł jakikolwiek udar (w tym mini-udar lub przemijający atak niedokrwienny).

  • pacjent choruje na nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, występuje u niego zwiększone stężenie

   cholesterolu, w rodzinie pacjenta występowała choroba serca lub udar, lub jeśli pacjent pali tytoń.

   Reakcje skórne

   Notowano występowanie ciężkich reakcji skórnych związanych ze stosowaniem leku IBUPROM REGULAR. Jeśli pojawią się: jakakolwiek wysypka na skórze, zmiany na błonach śluzowych, pęcherze lub inne objawy uczulenia, należy przerwać przyjmowanie leku IBUPROM REGULAR i niezwłocznie zwrócić się o pomoc

   medyczną, ponieważ mogą to być pierwsze objawy bardzo ciężkiej reakcji skórnej. Patrz punkt 4.

   Lek ten należy do grupy leków (niesteroidowe leki przeciwzapalne), które mogą niekorzystnie wpływać na płodność u kobiet. Jest to działanie przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

   IBUPROM REGULAR a inne leki

   Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również tych wydawanych bez recepty.

   Należy unikać stosowania ibuprofenu jednocześnie z lekami wymienionymi poniżej:

  • kwasem acetylosalicylowym,

  • innymi NLPZ, w tym selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2.

   Lek IBUPROM REGULAR może wpływać na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na działanie leku IBUPROM REGULAR. Na przykład:

  • leki o działaniu przeciwzakrzepowym (tj. rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu zakrzepów, takie jak aspiryna - kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna);

  • leki obniżające ciśnienie krwi (inhibitory ACE, takie jak kaptopryl, leki beta-adrenolityczne, takie jak leki zawierające atenolol, leki będące antagonistami receptora angiotensyny II, takie jak losartan).

   Ibuprofen powinien być stosowany ostrożnie z poniższymi lekami:

  • lekami moczopędnymi,

  • lekami przeciwpłytkowymi i selektywnymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI),

  • glikozydami nasercowymi,

  • litem (lek stosowany m.in. w leczeniu stanów maniakalnych i nawracającej depresji) i

   metotreksatem (lek stosowany m.in. w niektórych chorobach nowotworowych i reumatoidalnym zapaleniu stawów),

  • cyklosporyną,

  • mifeprystonem,

  • takrolimusem,

  • zydowudyną (lek przeciwwirusowy),

  • antybiotykami chinolowymi,

  • kortykosteroidami.

   Także niektóre inne leki mogą ulegać wpływowi lub mieć wpływ na leczenie lekiem IBUPROM REGULAR. Dlatego też przed zastosowaniem leku IBUPROM REGULAR z innymi lekami zawsze należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

   Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

   Ciąża

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

   Nie należy przyjmować leku IBUPROM REGULAR, jeśli pacjentka jest w ostatnich 3 miesiącach ciąży, gdyż może on zaszkodzić nienarodzonemu dziecku lub być przyczyną problemów podczas porodu. Lek IBUPROM REGULAR może powodować problemy z nerkami i sercem u nienarodzonego dziecka. Może on zwiększać skłonność do krwawień pacjentki i dziecka oraz powodować opóźnienie lub wydłużenie okresu porodu.

   W ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży nie należy stosować leku IBUPROM REGULAR chyba że lekarz uzna użycie go za bezwzględnie konieczne. Jeśli konieczne jest leczenie w tym okresie lub podczas starań o ciążę, należy zastosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy czas. Od 20 tygodnia ciąży lek IBUPROM REGULAR może skutkować zaburzeniami czynności nerek u nienarodzonego dziecka, jeśli jest

   przyjmowany dłużej niż kilka dni. Może to prowadzić do niskiego poziomu płynu owodniowego

   otaczającego dziecko (małowodzie) lub zwężenia naczynia krwionośnego (przewodu tętniczego) w sercu dziecka. Jeśli wymagane jest leczenie przez okres dłuższy niż kilka dni, lekarz może zalecić dodatkowe monitorowanie.

   Karmienie piersią

   Ibuprofen może w niewielkich ilościach przenikać do mleka karmiących matek. Nie są znane przypadki wystąpienia działań niepożądanych u niemowląt karmionych piersią, dlatego nie ma konieczności

   przerwania karmienia podczas krótkotrwałego przyjmowania leku w zaleconych dawkach. Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza.

   Płodność

   Patrz punkt „Ostrzeżenia i środki ostrożności”.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Nie przewiduje się wpływu leku IBUPROM REGULAR na zdolność do prowadzenia pojazdów

   i obsługiwania maszyn po zastosowaniu zalecanych dawek i określonego czasu trwania leczenia.

 5. Jak stosować IBUPROM REGULAR

 6. Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Lek należy stosować doustnie, krótkotrwale. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

  Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat i masie ciała powyżej 40 kg: początkowa dawka – 2 tabletki, następnie, jeśli koniczne, 1 - 2 tabletki co 4 – 6 godzin. Tabletki należy popić wodą. Nie stosować więcej niż 6 tabletek (1200 mg ibuprofenu) w ciągu doby. Należy zachować odstęp 4 godzin pomiędzy przyjmowaniem kolejnych dawek.

  W przypadku zaburzeń czynności wątroby lub nerek, lekarz ustali indywidualne dawkowanie. Lek nie jest wskazany dla dzieci w wieku poniżej 12 lat.

  Osoby w podeszłym wieku: modyfikacja dawki nie jest konieczna. Nie należy stosować większej dawki leku niż zalecana.

  Należy zwrócić się do lekarza, jeśli podawanie leku jest konieczne przez dłużej niż 3 dni lub jeśli objawy ulegają nasileniu.

  Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Jeśli w przebiegu zakażenia jego objawy (takie jak gorączka i ból) utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem (patrz punkt 2).

  Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku IBUPROM REGULAR

  Przypadki przedawkowania występują rzadko, jednak jeśli pacjent zastosował większą niż zalecana dawkę leku IBUPROM REGULAR lub jeśli dziecko przypadkowo przyjęło lek, należy zawsze zwrócić się do lekarza lub zgłosić do najbliższego szpitala, aby uzyskać opinię o możliwym zagrożeniu dla zdrowia

  i poradę na temat działań, jakie należy w takim przypadku podjąć. Objawy mogą obejmować nudności, bóle żołądka, wymioty (mogą występować ślady krwi), bóle głowy, dzwonienie w uszach, dezorientacja

  i oczopląs. Mogą również wystąpić: ból w nadbrzuszu lub rzadziej biegunka, krwawienie z żołądka lub jelit.

  Po przyjęciu dużej dawki występowała senność, ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, utrata

  przytomności, drgawki (głównie u dzieci), osłabienie i zawroty głowy, krew w moczu, uczucie zimna

  i problemy z oddychaniem, kwasica metaboliczna (nadmiar kwasów we krwi), a okres krzepnięcia krwi

  /INR może być zwiększony, ostra niewydolność nerek lub uszkodzenie wątroby. U pacjentów z astmą może wystąpić zaostrzenie objawów astmy. Bardzo rzadko może wystąpić także pobudzenie i dezorientacja lub śpiączka oraz konwulsje.

  Nie ma swoistego antidotum. Leczenie jest objawowe i podtrzymujące, polegające na podtrzymywaniu

  czynności życiowych do czasu usunięcia leku z organizmu. Powinna być monitorowana czynność serca i kontrolowane parametry życiowe pacjenta, o ile są stabilne. Lekarz rozważy podanie doustnie węgla

  aktywnego w ciągu 1 godziny od przedawkowania. W przypadku wystąpienia częstych lub przedłużających się drgawek, powinien być podany dożylnie diazepam lub lorazepam. Pacjentom z astmą powinny być podane leki rozszerzające oskrzela.

  Pominięcie zastosowania leku IBUPROM REGULAR

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  Przerwanie stosowania leku IBUPROM REGULAR

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 7. Możliwe działania niepożądane

 8. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas krótkotrwałego stosowania ibuprofenu w dawkach dostępnych bez recepty zaobserwowano działania niepożądane wymienione poniżej. W przypadku stosowania ibuprofenu w innych wskazaniach i długotrwale, mogą wystąpić inne działania niepożądane.

  Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania, stosując następujące określenia: Bardzo często: występują u więcej niż 1 na 10 leczonych pacjentów.

  Często: występują u mniej niż 1 na 10, ale więcej niż u 1 na 100 pacjentów.

  Niezbyt często: występują u mniej niż 1 na 100, ale więcej niż u 1 na 1000 pacjentów. Rzadko: występują u mniej niż 1 na 1000, ale więcej niż u 1 na 10 000 pacjentów.

  Bardzo rzadko: występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów i w pojedynczych przypadkach. Częstość nieznana: nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

  Niezbyt często:

  • ból brzucha, nudności i niestrawność,

  • ból głowy,

  • różnego rodzaju wysypki skórne,

  • pokrzywka i świąd.

   Rzadko:

  • biegunka, wzdęcia, zaparcia, wymioty, zapalenie błony śluzowej żołądka,

  • zawroty głowy,

  • zaburzenia psychotyczne, depresja, bezsenność, pobudzenie,

  • szumy uszne,

  • drażliwość, zmęczenie.

   Bardzo rzadko:

  • wrzody trawienne, perforacja lub krwawienie z przewodu pokarmowego, smoliste stolce, krwawe wymioty (czasem ze skutkiem śmiertelnym, szczególnie u osób w podeszłym wieku), wrzodziejące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, zaostrzenie zapalenia jelita grubego oraz choroby

   Leśniowskiego - Crohna,

  • aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,

  • ostra niewydolność nerek, martwica brodawek nerkowych, szczególnie przy długotrwałym użyciu, związana ze wzrostem stężenia mocznika w surowicy krwi i obrzękami, hipernatremia (retencja sodu), zmniejszenie ilości wydalanego moczu,

  • zaburzenia czynności wątroby,

  • zaburzenia wskaźników morfologii krwi (niedokrwistość, leukopenia – zmniejszenie liczby białych krwinek - leukocytów, trombocytopenia – zmniejszanie liczby płytek krwi, pancytopenia –

   zaburzenie hematologiczne polegające na niedoborze wszystkich prawidłowych elementów morfotycznych krwi: krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi, agranulocytoza – zmniejszenie liczby pewnego rodzaju krwinek białych - granulocytów). Do pierwszych objawów należą: gorączka, ból gardła, powierzchowne owrzodzenie jamy ustnej, objawy grypopodobne, silne zmęczenie, niewyjaśnione krwawienie i siniaczenie (np. wybroczyny, plamica i krwawienie z nosa),

  • ciężkie reakcje skórne, takie jak reakcje pęcherzowe, w tym zespół Stevensa-Johnsona, rumień wielopostaciowy i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka,

  • ciężkie reakcje nadwrażliwości. Objawy mogą obejmować: obrzęk twarzy, języka lub krtani, duszność, tachykardię, spadek ciśnienia krwi (anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy lub ciężki wstrząs),

  • niewydolność serca i obrzęk,

  • nadciśnienie tętnicze,

  • zmniejszenie stężenia hemoglobiny.

   Częstość nieznana:

  • nadreaktywność dróg oddechowych, np. astma, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli, duszność,

  • mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne znane jako zespół DRESS. Do objawów zespołu DRESS należą: wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych oraz zwiększenie liczby eozynofilów (rodzaj białych krwinek),

  • czerwona łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami, umiejscowiona przeważnie

   w fałdach skórnych, na tułowiu i kończynach górnych, z gorączką, występująca na początku leczenia (ostra uogólniona osutka krostkowa). Jeśli takie objawy wystąpią, należy przerwać przyjmowanie leku IBUPROM REGULAR i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz także punkt 2.

  • skóra staje się wrażliwa na światło.

  U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku zaobserwowania powyższych objawów, jak również innych, niewymienionych w tej ulotce, lek należy odstawić i skontaktować się z lekarzem.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

  w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa

  Tel.: + 48 22 49 21 301

  Faks: + 48 22 49 21 309

  Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 9. Jak przechowywać IBUPROM REGULAR

 10. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

  Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku tekturowym oraz na blistrze po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 11. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek IBUPROM REGULAR

Substancją czynną leku jest ibuprofen.

Substancje pomocnicze to: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, skrobia żelowana, kukurydziana, uwodorniony olej roślinny, krospowidon (typ A), talk, krzemionka koloidalna bezwodna. Otoczka: Opadry White 65F280000 (alkohol poliwynylowy, makrogol 3350, tytanu dwutlenek (E 171), talk, Krzemian potasowo-glinowy i tytanu dwutlenek (E 171), wosk Carnauba.

Jak wygląda lek IBUPROM REGULAR i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane (15 mm x 6 mm) koloru białego lub prawie białego z lekkim połyskiem, o podłużnym kształcie, obustronnie wypukłe z grawerem "RR" z jednej strony.

Blister z PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku. Wielkości opakowań:

10 szt. – 1 blister po 10 tabletek powlekanych;

Butelka z polietylenu HDPE w tekturowym pudełku. Wielkość opakowania:

50 szt. – 1 butelka po 50 tabletek powlekanych;

96 szt. – 1 butelka po 96 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

US Pharmacia Sp. z o.o. ul. Ziębicka 40

50-507 Wrocław

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

USP Zdrowie Sp. z o.o. ul. Poleczki 35

02-822 Warszawa

tel.+48 (22) 543 60 00

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Polska IBUPROM REGULAR

Bułgaria IBUPROM REGULAR

Estonia Ibuprofenum US Pharmacia

Łotwa Ibuprofenum US Pharmacia, 200 mg, apvalkotās tabletes Rumunia Ibuprofen US Pharmacia, 200 mg, comprimate filmate

Data ostatniej aktualizacji ulotki: Grudzień 2022 r.

Reklama: