Reklama:

Inflanor

Substancja czynna: Ibuprofenum 200 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 200 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Inflanor, 200 mg, tabletki powlekane

Ibuprofenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 3 dni w przypadku gorączki lub migrenowego bólu głowy lub 5 dni w przypadku bólu nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek Inflanor i w jakim celu się go stosuje

 2. Inflanor należy do grupy leków nazywanych niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Te leki wykazują działanie przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne.

  Dorośli i młodzież (w wieku 12-18 lat, od 40 kg masy ciała): Lek Inflanor jest stosowany w krótkotrwałym, objawowym leczeniu bólu o nasileniu małym do umiarkowanego, takim jak:

  • ból głowy (w tym migrenowy ból głowy),

  • ból pleców oraz bóle mięśni i stawów,

  • ból zębów,

  • bolesne miesiączkowanie.

   Inflanor stosuje się w ostrych dolegliwościach bólowych i gorączce związanej z przeziębieniem.

   Dzieci w wieku 6-12 lat (20-40 kg masy ciała) mogą być leczone lekiem Inflanor, podczas ostrych dolegliwości bólowych i gorączce związanej z przeziębieniem.

   Lek Inflanor, jest zalecany do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci od 20 kg masy ciała (w wieku powyżej 6 lat).

 3. Informacje ważne przed przyjęciem leku Inflanor Kiedy nie przyjmować leku Inflanor

  • jeśli u pacjenta stwierdzono nadwrażliwość na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

  • jeśli u pacjenta kiedykolwiek w przeszłości wystąpiły reakcje nadwrażliwości w postaci astmy, kataru, swędzącej wysypki na skórze lub obrzęk warg, twarzy, języka lub gardła po przyjęciu

   leków kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

  • jeśli u pacjenta występują lub kiedykolwiek występowały nawracające wrzody lub krwawienie z żołądka lub jelita cienkiego (dwunastnicy) z dwoma lub więcej takimi epizodami

   w przeszłości.

  • jeśli u pacjenta wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforacja, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ.

  • jeśli u pacjenta występują zaburzenia procesu tworzenia się krwi lub zaburzenia krzepnięcia krwi.

  • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca, wątroby lub nerek.

  • jeśli pacjent jest znacznie odwodniony (z powodu wymiotów, biegunki lub przyjmowania niewystarczającej ilości płynów).

  • jeśli u pacjenta występuje jakiekolwiek aktywne krwawienie (w tym w mózgu).

  • jeśli pacjentka jest w ostatnich 3 miesiącach ciąży (patrz punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”).

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Inflanor należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

  • jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

  • jeśli pacjent ma astmę.

  • jeśli pacjent ma katar sienny, polipy nosa lub przewlekłe, obturacyjne choroby układu oddechowego, ze względu na zwiększone ryzyko reakcji alergicznych.

  • jeśli pacjent przyjmuje również leki, które mogą zwiększać ryzyko owrzodzenia lub krwawienia (patrz poniżej, punkt „Lek Inflanor a inne leki”).

  • jeśli u pacjenta występują choroby serca, takie jak niewydolność serca, dusznica bolesna (ból w klatce piersiowej), pacjent miał atak serca, operację pomostowania, występuje u pacjenta choroba tętnic obwodowych (słabe krążenie krwi w rękach, nogach lub stopach z powodu zwężenia lub zablokowania tętnic) lub jeśli pacjent przeszedł jakikolwiek udar (w tym mini udar lub przemijający atak niedokrwienny).

  • jeśli pacjent ma nadciśnienie tętnicze, cukrzycę, występuje u niego zwiększone stężenie cholesterolu, w rodzinie pacjenta występowała choroba serca lub udar, lub jeśli pacjent pali tytoń.

  • jeśli u pacjenta występuje toczeń rumieniowaty układowy (zaburzenie układu odpornościowego) lub mieszana choroba tkanki łącznej (ryzyko aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych).

  • jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa przewodu pokarmowego, taka jak choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego.

  • jeśli u pacjenta występuje problem z prawidłowym mechanizmem krzepnięcia krwi.

  • jeśli pacjent był ostatnio poddany rozległemu zabiegowi chirurgicznemu.

  • jeśli pacjentka jest w pierwszych sześciu miesiącach ciąży.

  • jeśli pacjentka karmi piersią (patrz punkt „Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”).

  • jeśli u pacjenta występuje zakażenie - patrz punkt "Zakażenia" poniżej.

  Pacjenci w podeszłym wieku

  Pacjenci w podeszłym wieku powinni być świadomi zwiększonego ryzyka występowania u nich działań niepożądanych, zwłaszcza krwawień z przewodu pokarmowego oraz perforacji, które mogą prowadzić do zgonu.

  Wrzody, perforacja i krwawienie w żołądku lub jelitach

  Krwawienie, owrzodzenie lub perforacja żołądka lub jelit mogą wystąpić bez żadnych objawów ostrzegawczych, nawet u pacjentów, którzy nigdy wcześniej nie mieli takich problemów. Może to zagrażać życiu.

  Ryzyko krwawienia z żołądka lub jelit, owrzodzenia lub perforacji zasadniczo zwiększa się wraz ze stosowaniem dużych dawek ibuprofenu. Jest ono również większe u osób w podeszłym wieku, więcej

  informacji na ten temat znajduje się w punkcie „Osoby w podeszłym wieku” w części „Jak przyjmować lek Inflanor”. Ryzyko zwiększa się również w przypadku przyjmowania niektórych innych leków jednocześnie z ibuprofenem (patrz punkt „Lek Inflanor a inne leki”).

  Pacjenci, którzy kiedykolwiek mieli problemy żołądkowe, zwłaszcza osoby w podeszłym wieku, powinni zwracać uwagę na wszelkie nietypowe objawy ze strony żołądka lub jelit i natychmiast zgłaszać je lekarzowi.

  Należy przerwać leczenie w przypadku wystąpienia krwawienia lub owrzodzenia w przewodzie pokarmowym w trakcie leczenia ibuprofenem.

  Wpływ na serce i mózg

  Przyjmowanie leków przeciwzapalnych i (lub) przeciwbólowych, takich jak ibuprofen, może wiązać się z niewielkim wzrostem ryzyka zawału serca lub udaru, w szczególności gdy są stosowane w dużych dawkach. Nie przekraczać zalecanej dawki i czasu trwania leczenia. Wszelkie ryzyko jest bardziej prawdopodobne w przypadku dużych dawek i długotrwałego leczenia.

  Reakcje skórne

  Notowano występowanie ciężkich reakcji skórnych związanych ze stosowaniem ibuprofenu. Jeśli pojawią się: jakakolwiek wysypka na skórze, zmiany na błonach śluzowych, pęcherze lub inne objawy uczulenia, należy przerwać przyjmowanie leku Inflanor i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną, ponieważ mogą to być pierwsze objawy bardzo ciężkiej reakcji skórnej. Patrz punkt 4.

  Wpływ na nerki

  Ibuprofen może powodować zaburzenia czynności nerek, nawet u pacjentów, którzy wcześniej nie mieli chorób dotyczących nerek. Może to powodować obrzęk nóg, a nawet prowadzić do niewydolności sercalub wysokiego ciśnienia krwi u osób predysponowanych.

  Ibuprofen może powodować uszkodzenie nerek szczególnie u pacjentów, którzy już mają choroby nerek, serca lub wątroby, lub przyjmują leki moczopędne, lub inhibitory ACE, a także u osób w podeszłym wieku. Jednakże, zaprzestanie stosowania ibuprofenu prowadzi zazwyczaj do wyzdrowienia.

  Zakażenia

  Inflanor może ukryć objawy zakażenia, takie jak gorączka i ból. W związku z tym Inflanor może opóźnić zastosowanie odpowiedniego leczenia zakażenia, a w konsekwencji prowadzić do zwiększonego ryzyka powikłań. Zaobserwowano to w przebiegu wywołanego przez bakterie zapalenia płuc i bakteryjnych zakażeń skóry związanych z ospą wietrzną. Jeśli pacjent przyjmuje ten lek podczas występującego zakażenia, a objawy zakażenia utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast skonsultowaćsię z lekarzem.

  Inne ostrzeżenia

  Długotrwałe stosowanie jakiegokolwiek leku przeciwbólowego na ból głowy może pogorszyć jego działanie. Jeśli pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leku na ból głowy występują częste lubcodzienne bóle głowy, należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem innego leku przeciwbólowego. Leczenie należy przerwać w przypadku rozpoznania bólu głowy spowodowanego nadużywaniem leków (ang. medication overuse headache, MOH).

  Nie przyjmować leku Inflanor jeśli pacjentka planuje ciążę. Należy najpierw skonsultować się zlekarzem. Patrz także punkt "Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność".

  Dzieci i młodzież

  Nie stosować leku Inflanor, u dzieci poniżej 20 kg masy ciała (w wieku poniżej 6 lat).

  Należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku, jeśli:

  • dziecko jest ciężko chore lub ma bóle brzucha, sztywny kark lub bóle pleców.

  • dziecko ma ciężkie choroby uszu, gardła lub tchawicy.

   Jeśli dziecko ma gorączkę, należy skonsultować się z lekarzem, jeśli:

  • dziecko nie piło żadnych płynów lub straciło dużą ilość płynów w wyniku uporczywych

   wymiotów lub biegunki.

  • leczenie nie przyniosło żadnego efektu w zakresie bólu lub gorączki po pierwszym dniu.

  • wystąpiły nowe objawy lub ból brzucha lub problemy żołądkowe nasiliły się lub utrzymują się przez dłuższy czas.

   Lek Inflanor a inne leki

   Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Lek Inflanor może wpływać na działanie innych leków lub też inne leki mogą wpływać na działanie leku Inflanor. Na przykład:

  • leki o działaniu przeciwzakrzepowym (takie jak rozrzedzające krew/zapobiegające powstawaniu zakrzepów, takie jak kwas acetylosalicylowy, warfaryna, tyklopidyna).

  • leki obniżające ciśnienie krwi (inhibitory ACE, takie jak kaptopryl, leki beta-adrenolityczne, takie jak leki zawierające atenolol, leki będące antagonistami receptora angiotensyny II, takie jak losartan).

  • inne leki z grupy NLPZ lub kwas acetylosalicylowy, ponieważ leki te mogą zwiększać ryzyko wystąpienia wrzodów trawiennych lub krwawienia z przewodu pokarmowego.

  • metotreksat (stosowany w leczeniu raka i chorób autoimmunologicznych), ponieważ ibuprofen może nasilać działanie tego leku.

  • digoksyna (stosowana w leczeniu różnych chorób serca), ponieważ działanie digoksyny może być wzmocnione.

  • fenytoina (stosowana w zapobieganiu występowania napadów padaczkowych), ponieważ ibuprofen może nasilać działanie tego leku.

  • lit (stosowany w leczeniu depresji i manii), ponieważ ibuprofen może nasilać działanie tego leku.

  • leki moczopędne oszczędzające potas, ponieważ może to prowadzić do hiperkaliemii (zwiększonego stężenia potasu we krwi).

  • cholestyramina (stosowana w leczeniu zwiększonego stężenia cholesterolu), ponieważ działanie ibuprofenu może być zmniejszone. Produkty lecznicze należy podawać z zachowaniem co najmniej jedno-godzinnego odstępu.

  • aminoglikozydy (leki przeciw niektórym rodzajom bakterii), ponieważ ibuprofen może zmniejszać eliminację aminoglikozydów, ich jednoczesne stosowanie może zwiększać ryzyko toksyczności.

  • SSRI (leki o działaniu przeciwdepresyjnym), takie jak paroksetyna, sertralina, cytalopram, ponieważ mogą one zwiększać ryzyko krwawienia z przewodu pokarmowego.

  • moklobemid (RIMA - lek stosowany w leczeniu depresji lub fobii społecznej), ponieważ działanie ibuprofenu może być wzmocnione.

  • cyklosporyna, takrolimus (w celu obniżenia odporności po przeszczepieniu narządu), ponieważ może wystąpić uszkodzenie nerek.

  • zydowudyna (stosowana w leczeniu pacjentów zakażonych wirusem HIV), ponieważ stosowanie tego leku może powodować zwiększone ryzyko krwawienia do stawu lub krwawienia prowadzącego do obrzęku u pacjentów z hemofilią HIV (+).

  • rytonawir (stosowany w leczeniu pacjentów zakażonych wirusem HIV), ponieważ rytonawir może zwiększać stężenie ibuprofenu.

  • mifepryston, ponieważ ibuprofen może osłabiać działanie tego leku.

  • probenecyd lub sulfinpyrazon (w leczeniu dny moczanowej), ponieważ wydalanie ibuprofenu może być opóźnione.

  • antybiotyki chinolonowe, ponieważ może być zwiększone ryzyko wystąpienia drgawek.

  • pochodne sulfonylomocznika (w leczeniu cukrzycy typu 2), ponieważ działanie tych leków może być wzmocnione.

  • kortykosteroidy (stosowane w stanach zapalnych), ponieważ leki te mogą zwiększać ryzyko wystąpienia wrzodów przewodu pokarmowego lub krwawienia.

  • bisfosfonianów (stosowanych w osteoporozie, chorobie Pageta oraz w celu zmniejszenia zwiększonego stężenia wapnia we krwi), ponieważ mogą zwiększać ryzyko wystąpienia wrzodów lub krwawienia.

  • okspentyfilina (pentoksyfilina) (stosowana w leczeniu chorób krążenia w tętnicach nóg lub rąk),

   ponieważ może ona zwiększać ryzyko wystąpienia wrzodów trawiennych lub krwawienia.

  • baklofen (lek zwiotczający mięśnie), ponieważ toksyczność baklofenu może być zwiększona.

  • inhibitory CYP2C9, ponieważ jednoczesne podawanie ibuprofenu z inhibitorami CYP2C9 (worykonazol, flukonazol) może zwiększać ekspozycję na ibuprofen (substrat CYP2C9).

  Inflanor z jedzeniem, piciem i alkoholem

  Jeśli pacjent ma wrażliwy żołądek, zaleca się przyjmowanie tego leku razem z jedzeniem.

  Należy unikać alkoholu, ponieważ może on nasilać działania niepożądane tego leku, szczególnie tedotyczące żołądka, jelit lub mózgu.

  Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

  Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

  Ciąża

  Nie stosować leku Inflanor w ostatnich trzech miesiącach ciąży, ponieważ może on zaszkodzić nienarodzonemu dziecku lub być przyczyną problemów podczas porodu. Może on powodować problemy z nerkami i sercem u nienarodzonego dziecka. Może on zwiększać skłonność do krwawień pacjentki i dziecka oraz powodować opóźnienie lub wydłużenie okresu porodu. W ciągu pierwszych 6 miesięcy ciąży nie należy stosować leku Inflanor, chyba że lekarz uzna użycie go za bezwzględnie konieczne. Jeśli konieczne jest leczenie w tym okresie lub podczas starań o zajście w ciążę, należy zastosować jak najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy czas. Od 20. tygodnia ciąży lek Inflanor może skutkować zaburzeniami czynności nerek u nienarodzonego dziecka, jeśli jest przyjmowany dłużej niż kilka dni. Może to prowadzić do niskiego poziomu płynu owodniowego otaczającego dziecko (małowodzie) lub zwężenia naczynia krwionośnego (przewodu tętniczego) w sercu dziecka. Jeśli wymagane jest leczenie przez okres dłuższy niż kilka dni, lekarz może zalecić dodatkowe monitorowanie.

  Karmienie piersią

  Ibuprofen przenika do mleka kobiet karmiących piersią, ale nie jest prawdopodobne, aby miał wpływ na dziecko karmione piersią, gdy jest stosowany w leczeniu krótkotrwałym. Jeśli jednak zalecane jest dłuższe leczenie, należy rozważyć wczesne zakończenie karmienia piersią.

  Płodność

  Inflanor może utrudniać zajście w ciążę. Należy poinformować lekarza o planowanym zajściu wciążę lub o problemach z zajściem w ciążę.

  Lek należy do grupy leków (NLPZ), które mogą upośledzać płodność u kobiet. Działanie to jestodwracalne po zaprzestaniu stosowania leku.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Ibuprofen ogólnie nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Niemniej jednak, ponieważ mogą wystąpić działania niepożądane wywołane dużymi dawkami leku, takiejak: zmęczenie i zawroty głowy, zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn może być zaburzona. Jest to szczególnie ważne w przypadku jednoczesnego spożywaniu alkoholu.

  Lek Inflanor zawiera sód

  Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na tabletkę, to znaczy lek uznaje się "wolny od sodu".

 4. Jak przyjmować lek Inflanor

 5. Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza, lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Jak przyjmować lek Inflanor

  Tabletkę należy połknąć, popijając szklanką wody. Nie rozgniatać, żuć ani ssać tabletki, aby uniknąć podrażnienia żołądka lub gardła. Jeśli pacjent ma wrażliwy żołądek, zaleca się przyjmowanie tego leku z

  jedzeniem.

  Ile przyjmować lek Inflanor

  Najmniejsza skuteczna dawka powinna być stosowana przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Jeśli u pacjenta występuje zakażenie, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli objawy (takie jak gorączka i ból) utrzymują się lub nasilają (patrz punkt 2).

  Dorośli: Jeśli pacjent nie czuje poprawy lub czuje się gorzej po 3 dniach w przypadku gorączki lub migrenowego bólu głowy lub po 5 dniach w przypadku bólu, należy skonsultować się z lekarzem.

  Dzieci i młodzież: Jeśli konieczne jest stosowanie tego leku dłużej niż 3 dni lub jeśli objawy się nasilą,należy skonsultować się z lekarzem.

  Dawka ibuprofenu u dzieci i młodzieży uzależniona jest od wieku i masy ciała pacjenta. Nie stosować leku Inflanor u dzieci o masie ciała poniżej 20 kg lub młodszych niż 6 lat.

  Większe dawki niż zalecane mogą stanowić poważne ryzyko. Nie należy stosować różnych rodzajówleków przeciwbólowych w tym samym czasie bez zalecenia lekarza.

  Łagodny do umiarkowanego ból oraz ostry ból i gorączka w związku z przeziębieniem

  Do podawania dawek u dzieci należy stosować Inflanor.

  Dzieci o masie ciała 20-29 kg (w wieku 6-9 lat):

  Maksymalna dawka dobowa: 600 mg (3 tabletki po 200 mg).

  Jedna tabletka 200 mg, 1 do 3 razy na dobę w razie potrzeby. Pomiędzy kolejnymi dawkami należy zachować co najmniej 4 do 6 godzin przerwy.

  Dzieci o masie ciała 30-40 kg (w wieku 10-12 lat):

  Maksymalna dawka dobowa: 800 mg (4 tabletki po 200 mg).

  Jedna tabletka 200 mg, 1 do 4 razy na dobę, z przerwami co najmniej 4 do 6 godzin pomiędzy dawkami.

  Dorośli i młodzież o masie ciała od 40 kg (w wieku powyżej 12 lat):

  Maksymalna dawka dobowa:1200 mg.

  Dawkę należy przyjmować w następujący sposób:

  Tabletki 200 mg: Jedna do dwóch tabletek przyjmowanych jako dawka pojedyncza lub 3 do 4 razy na dobę. Pomiędzy dawkami należy zachować co najmniej 4 do 6 godzin przerwy. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 6 tabletek.

  Jednorazowa dawka większa niż 400 mg nie zapewnia lepszego złagodzenia bólu.

  Migrenowy ból głowy

  Dorośli i młodzież o masie ciała od 40 kg (w wieku powyżej 12 lat):

  Maksymalna dawka dobowa:1200 mg.

  Dawkę należy przyjmować w następujący sposób:

  Dwie tabletki po 200 mg przyjmowane w zależności od potrzeb, 1 do 3 razy na dobę. Pomiędzy kolejnymi dawkami należy zachować odstęp co najmniej 4 do 6 godzin.

  Jednorazowa dawka większa niż 400 mg nie zapewnia lepszego złagodzenia bólu.

  Ból menstruacyjny

  Dorośli i młodzież o masie ciała od 40 kg (w wieku powyżej 12 lat):

  Maksymalna dawka dobowa:1200 mg.

  Dawkę należy przyjmować w następujący sposób:

  Jedna do dwóch tabletek po 200 mg przy pierwszych objawach związanychz miesiączkowaniem, 1 do 3 razy na dobę. Pomiędzy kolejnymi dawkami należy zachować odstęp co najmniej 4 do 6 godzin.

  Jednorazowa dawka większa niż 400 mg nie zapewnia lepszego złagodzenia bólu.

  Osoby w podeszłym wieku

  Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku, powinien zawsze skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem leku Inflanor. Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku, będzie bardziej podatny na działania niepożądane, zwłaszcza na krwawienie i perforację przewodu pokarmowego, które mogą być śmiertelne.

  Lekarz udzieli odpowiedniej porady.

  Zaburzenia czynności wątroby lub nerek

  Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby, należy zawsze skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Inflanor.

  Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Inflanor

  Jeśli pacjent zastosował większą niż zalecana dawkę leku Inflanor lub jeśli dziecko przypadkowoprzyjęło lek, należy zawsze zwrócić się do lekarza lub zgłosić do najbliższego szpitala, aby uzyskać opinię o możliwym zagrożeniu dla zdrowia i poradę na temat działań, jakie należy w takim przypadku podjąć.

  Objawy mogą obejmować nudności, bóle żołądka, wymioty (mogą występować ślady krwi), bóle głowy, dzwonienie w uszach, dezorientację i oczopląs. Po przyjęciu dużej dawki zgłaszano utratę przytomności, drgawki (głównie u dzieci), spowolnione bicie serca, osłabienie i zawroty głowy (spadek ciśnienia krwi), krew w moczu, uczucie zimna i trudności z oddychaniem.

  Pominięcie przyjęcia leku Inflanor

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 6. Możliwe działania niepożądane

 7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane są bardziej prawdopodobne po stosowaniu dużych dawek i długotrwałym leczeniu.

  Przerwać przyjmowanie leku Inflanor i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych działań niepożądanych:

  • Obrzęk naczynioruchowy (może dotyczyć do 1 na 10 000 osób) z takimi objawami jak:

   • obrzęk twarzy, języka lub gardła

   • trudność w przełykaniu

   • wysypka i trudność w oddychaniu.

  • Czarne, smoliste stolce lub wymiociny z domieszką krwi (mogą dotyczyć do 1 na 10 osób).

  • Ciężkie zmiany skóry i błon śluzowych, takie jak nekroliza naskórka i (lub) rumień wielopostaciowy (bardzo rzadko występujące działanie niepożądane). Dodatkowo mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne znane jako zespół DRESS. Do objawów zespołu DRESS należą: wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych oraz zwiększenie liczby eozynofilów (rodzaj białych krwinek). Częstość nieznana (częstość nie może być oszacowana na podstawie dostępnych danych).

  • Czerwona łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami, umiejscowiona przeważnie w fałdach skórnych, na tułowiu i kończynach górnych, z gorączką występująca na początku leczenia (ostra uogólniona osutka krostkowa). Częstość występowania nieznana (częstość nie może być oszacowana na podstawie dostępnych danych).

  • Niewyraźne widzenie lub inne problemy z oczami, takie jak wrażliwość na światło, utrata wzroku (mogą dotyczyć do 1 na 1 000 osób).

   Inne działania niepożądane, które mogą wystąpić, są wymienione poniżej w grupach według częstości występowania:

   Bardzo często (mogą dotyczyć więcej niż 1 na 10 osób):

  • Zgaga, bóle brzucha, niestrawność.

  • Zaburzenia przewodu pokarmowego, takie jak biegunka, złe samopoczucie, wymioty, wiatry, zaparcia.

   Często (może dotyczyć do 1 na 10 pacjentów):

  • Wrzód przewodu pokarmowego z perforacją lub bez perforacji.

  • Zapalenie jelita i zaostrzenie zapalenia jelita grubego (zapalenie okrężnicy) i przewodu pokarmowego (choroba Leśniowskiego-Crohna) oraz powikłania uchyłków jelita grubego (perforacja lub przetoka).

  • Mikroskopijne krwawienia z jelita, które mogą powodować niedokrwistość.

  • Owrzodzenia i stany zapalne jamy ustnej.

  • Ból głowy, senność, zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, zmęczenie, pobudzenie, bezsenność i drażliwość.

   Niezbyt często (może dotyczyć do 1 na 100 pacjentów):

  • Zapalenie błony śluzowej żołądka.

  • Choroby dotyczące nerek, w tym rozwój obrzęku, zapalenie nerek i niewydolność nerek.

  • Katar, astma.

  • Wysypka, zwiększona wrażliwość skóry na słońce.

  • Reakcja nadwrażliwości, taka jak pokrzywka, świąd.

   Rzadko (może dotyczyć do 1 na 1000 pacjentów):

  • Depresja, stany splątania, omamy.

  • Zespół tocznia rumieniowatego.

  • Zwiększenie stężenia azotu mocznikowego we krwi i innych enzymów wątrobowych, zmniejszenie wartości hemoglobiny i hematokrytu, zahamowanie agregacji płytek krwi i wydłużenie czasu krwawienia, zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy i zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy.

   Bardzo rzadko (może dotyczyć do 1 na 10 000 pacjentów):

  • Nieprzyjemne uczucie bicia serca, niewydolność serca lub zawał serca lub wysokie ciśnienie krwi.

  • Zaburzenia powstawania krwinek (z objawami takimi jak: gorączka, ból gardła, powierzchniowe owrzodzenia jamy ustnej, objawy grypopodobne, silne zmęczenie, krwawienia z nosa i skóry).

  • Dzwonienie lub brzęczenie w uszach.

  • Zapalenie przełyku lub trzustki.

  • Zwężenie jelita.

  • Uszkodzenie wątroby powodujące żółtawe przebarwienie skóry lub białkówek oczu oraz zatrzymanie płynów w organizmie.

  • Zapalenie błony mózgowej (bez zakażenia bakteryjnego).

  • Uszkodzenie tkanki nerek.

  • Łysienie.

  • Reakcje psychotyczne.

  • Zapalenie naczyń krwionośnych.

  • Ibuprofen może maskować objawy zakażenia, nasilenie zakażenia lub powikłania zakażenia. Jeśli pacjent zażywa ten lek w czasie zakażenia, a objawy zakażenia utrzymują się lub nasilają, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

   Częstość nieznana (częstość nie może być oszacowana na podstawie dostępnych danych):

  • Mrowienie rąk i stóp.

  • Niepokój.

  • Osłabiony słuch.

  • Ogólne złe samopoczucie.

  • Zapalenie nerwu wzrokowego, które może powodować zaburzenia widzenia.

  • Mała liczba neutrofilii (rodzaj białych krwinek).

  Stosowanie leków, takich jak lek Inflanor może w niewielkim stopniu zwiększać ryzyko zawałuserca lub udaru mózgu. W związku ze stosowaniem NLPZ zgłaszano zatrzymanie wody w organizmie (obrzęki), wysokie ciśnienie krwi i niewydolność serca.

  Inflanor może powodować zmniejszenie liczby białych krwinek, a odporność na zakażenia możebyć zmniejszona. Jeśli u pacjenta wystąpi zakażenie z objawami takimi jak gorączka i poważne pogorszenie stanu ogólnego lub gorączka z objawami miejscowego zakażenia, takimi jak ból gardła lub jamy ustnej lub problemy z oddawaniem moczu, należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Zostanie wykonane badanie krwi w celu sprawdzenia ewentualnego zmniejszenia liczby białych krwinek (agranulocytoza). Ważne jest, aby poinformować lekarza o stosowaniu leku.

  Podczas leczenia ibuprofenem obserwowano kilka przypadków zapalenia opon mózgowych (objawiających się sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką lub dezorientacją)u pacjentów z istniejącymi zaburzeniami autoimmunologicznymi, takimi jak toczeń rumieniowaty układowy lub mieszana choroba tkanki łącznej.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

  Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, fax: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu lub przedstawicielowi podmiotu odpowiedzialnego w Polsce.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 8. Jak przechowywać lek Inflanor

 9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

  Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważnościoznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 10. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Inflanor

Substancją czynną leku jest ibuprofen.

Każda tabletka leku Inflanor, zawiera 200 mg ibuprofenu.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, hypromeloza 2910/5, kwas stearynowy, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hypromeloza 2910/5, makrogol 300, talk, tytanu dwutlenek (E 171), żelaza tlenek, żółty (E172).

Jak wygląda lek Inflanor i co zawiera opakowanie

Jasnożółte do beżowych, okrągłe tabletki powlekane o średnicy 9 mm. Tabletki pakowane są w blistry PVC/Aluminium.

Wielkości opakowań:

10, 12, 20, 24, 50, 100 tabletek powlekanych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Zentiva, k.s.,

U kabelovny 130 Dolní Měcholupy 102 37 Praga 10 Republika Czeska

Wytwórca

Zentiva, k.s.,

U kabelovny 130 Dolní Měcholupy 102 37 Praga 10 Republika Czeska

S.C. Zentiva S.A.

B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, 032266 Bukareszt

Rumunia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria, Dania, Estonia,

Łotwa, Litwa, Republika Czeska, Słowacja

Ibuprofen Zentiva

Bułgaria

Extralgin

Finlandia, Islandia, Szwecja

Ibetin

Polska

Inflanor

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku należy zwrócić się do

przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego w Polsce:

Zentiva Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

tel.: +48 22 375 92 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki: marzec 2023

11

Reklama: