Reklama:

IbuTeva

Substancja czynna: Ibuprofenum 200 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 200 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

IbuTeva, 200 mg, tabletki powlekane

Ibuprofenum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 3 dni u dzieci i młodzieży lub po upływie 7 dni u dorosłych nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest lek IbuTeva i w jakim celu się go stosuje

  2. IbuTeva należy do grupy leków zwanej NLPZ (niesteroidowe leki przeciwzapalne), które działają poprzez zmniejszenie bólu, stanu zapalnego i wysokiej temperatury.

   IbuTeva jest stosowany w celu łagodzenia bólu łagodnego lub średnio nasilonego takiego jak: ból głowy, w tym migrenowy ból głowy, ból zębów, bolesne miesiączkowanie i gorączka.

  3. Informacje ważne przed zastosowaniem leku IbuTeva Kiedy nie przyjmować leku IbuTeva:

   • jeśli pacjent ma uczulenie na ibuprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6)

   • jeśli u pacjenta wystąpiła reakcja nadwrażliwości, taka jak: astma, katar, swędząca wysypka skórna lub obrzęk warg, twarzy, języka lub gardła po zastosowaniu leków zawierających kwas acetylosalicylowy lub innych leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych (NLPZ)

   • jeśli u pacjenta występowała choroba wrzodowa lub krwawienia w żołądku lub dwunastnicy związane ze stosowaniem leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych (NLPZ)

   • jeśli u pacjenta występuje choroba wrzodowa lub krwawienia z żołądka lub dwunastnicy lub jeśli u pacjenta wystąpiły dwa lub więcej takie epizody w przeszłości

   • jeśli u pacjenta występowały ciężkie zaburzenia czynności wątroby, nerek lub serca (w tym choroba wieńcowa)

   • jeśli pacjentka jest w ostatnich trzech miesiącach ciąży

   • jeśli pacjent jest znacznie odwodniony (z powodu wymiotów, biegunki lub niewystarczającego nawodnienia)

   • jeśli u pacjenta występuje czynne krwawienie (włączając krwawienie w mózgu)

   • jeśli u pacjenta stwierdzono nieznanego pochodzenia zaburzenia powodujące wytwarzanie nieprawidłowych komórek krwi.

    Ostrzeżenia i środki ostrożności

    Przed rozpoczęciem przyjmowania leku IbuTeva należy omówić to z lekarzem:

   • jeśli u pacjenta występuje toczeń rumieniowaty układowy lub inne choroby autoimmunologiczne

   • jeśli u pacjenta występuje wrodzona choroba czerwonego barwnika krwi – hemoglobiny (porfiria)

   • jeśli u pacjenta występują przewlekłe stany zapalne jelit, takie jak: zapalenie okrężnicy

    z owrzodzeniem (wrzodziejące zapalenie okrężnicy), stany zapalne wpływające na przewód pokarmowy (choroba Crohna) lub inne choroby żołądka lub jelit

   • jeśli u pacjenta występują zaburzenia tworzenia się czerwonych krwinek

   • jeśli u pacjenta występuje problem z procesem krzepnięcia krwi

   • jeśli u pacjenta występuje alergia, katar sienny, astma, przewlekły obrzęk błony śluzowej nosa, polipy nosa lub przewlekła obturacyjna choroba płuc, ponieważ ibuprofen może powodować zwężenie dróg oddechowych i trudności w oddychaniu (skurcz oskrzeli)

   • jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby, nerek lub serca,

   • jeśli u pacjenta występują problemy z sercem, w tym niewydolność serca, dusznica bolesna (ból w klatce piersiowej) lub wysokie ciśnienie krwi, lub jeśli pacjent miał zawał serca, operację wszczepienia bajpasów lub jakikolwiek udar lub przemijający atak niedokrwienny („TIA”) lub jeśli u pacjenta występują problemy z krążeniem tętniczym w kończynach górnych i dolnych

    (choroba tętnic obwodowych). Patrz punkt „Wpływ na serce i mózg”.

   • jeśli pacjent jest bezpośrednio po dużym zabiegu chirurgicznym

   • jeśli pacjentka jest w pierwszych sześciu miesiącach ciąży

   • jeśli pacjentka karmi piersią

   • u pacjenta występuje zakażenie — patrz poniżej, punkt „Zakażenia”.

    Należy stosować możliwie najmniejszą dawkę przez jak najkrótszy okres, aby zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych.

    Wpływ na przewód pokarmowy

    Należy unikać jednoczesnego stosowania produktu IbuTeva z NLPZ, w tym również z selektywnymi inhibitorami cyklooksygenazy-2.

    Pacjenci w podeszłym wieku

    Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku, może być bardziej podatny na występowanie działań

    niepożądanych, zwłaszcza krwawień i perforacji w przewodzie pokarmowym, które potencjalnie mogą być śmiertelne.

    Owrzodzenia, perforacje i krwawienia w żołądku lub dwunastnicy

    Jeśli u pacjenta występowało wcześniej owrzodzenie żołądka lub dwunastnicy, zwłaszcza jeśli było powikłane przez perforację lub towarzyszyło mu krwawienie, należy uważnie obserwować wszelkie nietypowe objawy występujące w obrębie jamy brzusznej i niezwłocznie powiadomić lekarza,

    zwłaszcza jeżeli wystąpią one na początku leczenia. Ryzyko krwawienia i owrzodzenia przewodu pokarmowego jest w tym przypadku większe u pacjentów w podeszłym wieku. Jeżeli wystąpi krwawienie lub owrzodzenie przewodu pokarmowego, leczenie musi zostać przerwane.

    Krwawienie, owrzodzenie lub perforacja żołądka lub jelit może wystąpić bez żadnych sygnałów ostrzegawczych nawet u pacjentów, którzy nigdy wcześniej nie mieli takich problemów. Może być śmiertelne.

    Ryzyko owrzodzeń, perforacji lub krwawienia w obrębie przewodu pokarmowego zazwyczaj wzrasta po dużych dawkach ibuprofenu. Ryzyko wzrasta również, jeśli jednocześnie z ibuprofenem są stosowane niektóre inne leki (patrz punkt „IbuTeva a inne leki”).

    Leki z grupy NLPZ należy stosować ostrożnie u pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego w wywiadzie (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna), ponieważ ich stan może ulec zaostrzeniu.

    Wpływ na serce i mózg

    Stosowanie leków przeciwzapalnych/przeciwbólowych takich jak ibuprofen może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru, szczególnie jeżeli są

    stosowane w wysokich dawkach. Nie należy przekraczać zalecanej dawki ani czasu trwania leczenia.

    Przed rozpoczęciem stosowania leku IbuTeva należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

 • pacjent ma problemy z sercem w tym niewydolność serca, dusznicę bolesną (ból w klatce piersiowej), lub jeśli miał atak serca, operację pomostowania, choroby tętnic obwodowych (słabe krążenie w nogach lub stopach ze względu na wąskie lub zablokowane tętnice), lub jakikolwiek udar mózgu (w tym mini-udar lub przemijający napad niedokrwienny TIA).

 • pacjent ma wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę, wysoki poziom cholesterolu, lub u któregoś z członków rodziny występują choroby serca lub udar mózgu, lub jeśli pacjent jest palaczem.

  Wpływ na nerki

  W przypadku stosowania leku u odwodnionych dzieci i młodzieży ibuprofen może powodować problemy z nerkami.

  Ibuprofen może powodować problemy z czynnością nerek nawet u pacjentów, którzy nie mieli

  wcześniej problemów z nerkami. W związku z tym może wystąpić obrzęk nóg, a także niewydolność serca lub zwiększone ciśnienie tętnicze u pacjentów z takimi skłonnościami.

  Ibuprofen może powodować uszkodzenie nerek, zwłaszcza u pacjentów, którzy mają już problemy z nerkami, sercem lub wątrobą lub przyjmują leki moczopędne lub inhibitory ACE, a także u osób starszych. Zatrzymanie Ibuprofenu jednak generalnie prowadzi do wyzdrowienia.

  Ibuprofen może powodować uszkodzenie nerek zwłaszcza u pacjentów, u których niedawno wystąpiły problemy z nerkami, sercem lub wątrobą, u pacjentów, którzy przyjmują leki moczopędne

  lub inhibitory konwertazy angiotensyny (ang. ACE), jak również u pacjentów w podeszłym wieku. Zaprzestanie stosowania ibuprofenu zazwyczaj prowadzi do poprawy.

  Reakcje skórne

  Notowano występowanie ciężkich reakcji skórnych związanych ze stosowaniem ibuprofenu. Jeśli

  pojawią się: jakakolwiek wysypka na skórze, zmiany na błonach śluzowych, pęcherze lub inne objawy uczulenia, należy przerwać przyjmowanie ibuprofenu i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną, ponieważ mogą to być pierwsze objawy bardzo ciężkiej reakcji skórnej. Patrz punkt 4.

  Zakażenia

  Ibuprofen może ukryć objawy przedmiotowe zakażenia, takie jak gorączka i ból. W związku z tym ibuprofen może opóźnić zastosowanie odpowiedniego leczenia zakażenia, a w konsekwencji prowadzić do zwiększonego ryzyka powikłań. Zaobserwowano to w przebiegu wywołanego przez bakterie zapalenia płuc i bakteryjnych zakażeń skóry związanych z ospą wietrzną. Jeśli pacjent przyjmuje ten lek podczas występującego zakażenia, a objawy zakażenia utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

  Ospa wietrzna

  Podczas ospy wietrznej (łac. varicella) wskazane jest unikanie stosowania ibuprofenu.

  Aseptyczne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (zapalenie błony mózgowej bez zakażenia bakteryjnego)

  Podczas leczenia ibuprofenem odnotowano przypadki zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych (objawiające się sztywnością karku, bólem głowy, nudnościami, wymiotami, gorączką

  lub dezorientacją). Pomimo, że prawdopodobieństwo zachorowania jest większe u pacjentów z

  chorobami autoimmunologicznymi, takimi jak toczeń rumieniowaty układowy lub mieszana układowa

  choroba tkanki łącznej, to odnotowano je również u pacjentów, którzy nie chorują na chorobę przewlekłą.

  Inne ostrzeżenia

  Podczas długotrwałego stosowania dużych dawek leków przeciwbólowych może wystąpić ból głowy, którego nie należy leczyć zwiększonymi dawkami tego leku. Nawykowe stosowanie leków

  przeciwbólowych może spowodować trwałe uszkodzenie nerek i powodować ryzyko wystąpienia niewydolności nerek.

  Ibuprofen może okresowo wydłużać czas krwawienia.

  W przypadku długotrwałego podawania ibuprofenu wymagana jest regularna kontrola parametrów wątroby, czynności nerek oraz morfologii krwi.

  IbuTeva może utrudniać zajście w ciążę. Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub jeśli ma problemy z zajściem w ciążę. Patrz punkt „ Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność”.

  Dzieci i młodzież

  Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

  IbuTeva a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

  Działania niepożądane leku IbuTeva mogą być nasilone przez pewne leki przyjmowane w tym samym czasie. Ponadto lek IbuTeva może zwiększać lub zmniejszać skuteczność innych przyjmowanych

  jednocześnie leków lub nasilać ich działania niepożądane.

  • W szczególności należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje którykolwiek z następujących leków:inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ)

  • leki przeciwzakrzepowe (rozrzedające krew lub zapobiegające krzepnięciu np. kwas acetylosalicylowy, warfaryna, heparyna,)

  • inhibitory agregacji płytek krwi (przeciwko krzepnięciu), takie jak klopidogrel, tyklopidyna

  • selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (leki stosowane w depresji) takie jak: paroksetyna, sertralina, citalopram

  • kortykosteroidy (stosowane w leczeniu stanów zapalnych)

  • metotreksat (stosowany w leczeniu raka i chorób autoimmunologicznych)

  • digoksyna (stosowana w leczeniu różnych chorób serca)

  • fenytoina (stosowana w zapobieganiu występowania drgawek padaczkowych)

  • lit (stosowany w leczeniu depresji i manii)

  • diuretyki (leki moczopędne), w tym leki moczopędne oszczędzające potas

  • leki stosowane w leczeniu wysokiego ciśnienia tętniczego krwi (ACE-inhibitory takie jak: kaptopryl, leki beta-adrenolityczne takie jak atenolol, antagoniści angiotensyny II, np. losartan)

  • cholestyramina (stosowana w leczeniu zwiększonego stężenia cholesterolu)

  • aminoglikozydy (stosowane przeciwko niektórym typom bakterii)

  • cyklosporyna, takrolimus (stosowane jako leki osłabiające system immunologiczny po przeszczepieniu organów)

  • zydowudyna (stosowane w leczeniu pacjentów z HIV)

  • mifepryston

  • probenecyd lub sulfinpyrazon (stosowane w leczeniu dny moczanowej)

  • antybiotyki chinolonowe

  • sulfonylomocznik (stosowany w leczeniu cukrzycy 2 typu)

  • flukonazol lub worykonazol (stosowane w leczeniu zakażeń grzybiczych)

  • bisfosfoniany (stosowane w osteoporozie, chorobie Pageta i w celu zmniejszenia stężenia wapnia we krwi)

  • okspentyfilina (pentoksyfilina) (stosowana w leczeniu zaburzeń krążenia w kończynach górnych i dolnych)

  • baklofen (lek rozluźniający mięśnie).

  • ginkgo biloba (miłorząb japoński)

   IbuTeva z jedzeniem i piciem

   Lek IbuTeva należy połykać popijając szklanką wody podczas lub po posiłku.

   Należy unikać spożywania alkoholu, ponieważ może on nasilać działania niepożądane leku IbuTeva, zwłaszcza te dotyczące żołądka, jelit lub mózgu.

   Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

   Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

   Leku IbuTeva nie wolno przyjmować w ostatnich 3 miesiącach ciąży, ponieważ może on powodować ciężkie choroby serca, płuc i nerek u nienarodzonego dziecka. Jeśli lek jest stosowany pod koniec

   ciąży, może powodować skłonność do krwawień u matki i dziecka i osłabiać skurcze macicy, przez co może opóźnić poród.

   Podczas pierwszych 6 miesięcy ciąży lek IbuTeva można stosować tylko na zalecenie lekarza i tylko jeśli jest to bezwzględnie konieczne.

   Podczas stosowania leku, ibuprofen w niewielkich ilościach występuje w mleku matki karmiącej i w trakcie krótkotrwałego leczenia tym lekiem zwykle nie ma potrzeby przerywania karmienia piersią. Jednak, jeśli zalecane jest długotrwałe stosowanie leku, należy rozważyć wcześniejsze zakończenie karmienia piersią.

   Ten lek należy do grupy leków (NLPZ), które mogą zaburzać płodność u kobiet. Działanie to jest przemijające i ustępuje po zakończeniu terapii.

   Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

   Ibuprofen może u niektórych pacjentów upośledzać czas reakcji w wyniku działań niepożądanych, takich jak zawroty głowy w tym pochodzenia błędnikowego, senność lub zaburzenia widzenia. W indywidualnych przypadkach zdolność do prowadzenia samochodu lub obsługi maszyn może być upośledzona. Działanie to może być nasilone w przypadku jednoczesnego spożywania alkoholu.

   IbuTeva zawiera sód

   Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na jedną tabletkę, to znaczy lek uznaje się za „wolny od sodu”.

   1. Jak stosować lek IbuTeva

   2. Lek IbuTeva należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta

    lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

    Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę przez najkrótszy okres konieczny do złagodzenia objawów. Jeśli w przebiegu zakażenia jego objawy (takie jak gorączka i ból) utrzymują się lub nasilają, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem (patrz punkt 2).

    U dorosłych leku IbuTeva nie należy stosować bez konsultacji z lekarzem dłużej niż 7 dni.

    U dzieci i młodzieży leku IbuTeva nie należy stosować bez konsultacji z lekarzem przez dłużej niż 3 dni.

    Zalecana dawka to:

    Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat (o masie ciała 40 kg i większej):

    Bóle o nasileniu łagodnym do umiarkowanego i gorączka

    1. do 2 tabletek podawane w pojedynczej dawce lub 3 do 4 razy na dobę co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekroczyć 6 tabletek (1200 mg).

     Bóle migrenowe

     Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat (≥40kg):

    2. tabletki podawane w pojedynczej dawce, jeśli konieczne 2 tabletki, co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekraczać 6 tabletek (1200mg).

    Bolesne miesiączkowanie

    Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

    1 do 2 tabletek, 1 do 3 razy na dobę jeśli konieczne, co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka nie powinna przekroczyć 6 tabletek (1200 mg) na dobę.

    Dzieci w wieku 6-12 lat

    Bóle o nasileniu łagodnym do umiarkowanego i gorączka

    Dzieci w wieku 6-9 lat (o masie ciała 20-29 kg): 1 tabletka, 1 do 3 razy na dobę co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka nie powinna przekroczyć 3 tabletek na dobę.

    Dzieci w wieku 10-12 lat (o masie ciała 30-40 kg): 1 tabletka, 1 do 4 razy na dobę co 4 do 6 godzin. Maksymalna dawka nie powinna przekroczyć 4 tabletek na dobę.

    Leku IbuTeva nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

    Sposób podania:

    Tabletki należy połykać, popijając szklanką wody podczas lub po jedzeniu. W celu ułatwienia połknięcia lub dostosowania dawki, tabletki mogą być dzielone na równe połowy.

    Pacjenci w podeszłym wieku

    Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku powinien zawsze skonsultować się z lekarzem zanim zacznie stosowanie leku IbuTeva, ponieważ pacjent może być bardziej podatny na wystąpienie działań

    niepożądanych, zwłaszcza krwawień i perforacji w przewodzie pokarmowym, które mogą być śmiertelne. Lekarz zaleci odpowiednie stosowanie leku.

    Zaburzenia czynności wątroby i nerek

    Jeżeli pacjent choruje z powodu zmniejszonej czynności nerek lub wątroby, należy zawsze skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku IbuTeva. Lekarz zaleci odpowiednie stosowanie leku.

    Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku IbuTeva

    Jeśli pacjent zastosował większą niż zalecana dawkę leku IbuTeva lub jeśli dziecko przypadkowo przyjęło lek, należy zawsze zwrócić się do lekarza lub zgłosić do najbliższego szpitala, aby uzyskać opinię o możliwym zagrożeniu dla zdrowia i poradę na temat działań, jakie należy w takim przypadku podjąć.

    Objawy przedawkowania mogą obejmować: nudności, bóle żołądka, biegunkę wymioty (mogą występować ślady krwi), bóle głowy, dzwonienie w uszach, dezorientacja i oczopląs. Może także wystąpić krwawienie z żołądka lub jelit.

    Po przyjęciu dużej dawki w cięższych przypadkach przedawkowania zgłaszano występowanie senności, bólu w klatce piersiowej, kołatania serca, utraty przytomności, pobudzenia, dezorientacji,

    śpiączki, drgawek (głównie u dzieci), osłabienia, zawrotów głowy, skurczy (zwłaszcza u dzieci), zaburzenia widzenia, problemów z oczami, niewydolności nerek, krwi w moczu, uszkodzenia wątroby, zmniejszonego ciśnienia tętniczego, uczucia zimna, problemów z oddychaniem sinego

    zabarwienia ust, języka i palców i zwiększonej skłonności do krwawienia. U pacjentów chorujących na astmę może nastąpić zaostrzenie choroby.

    Pominięcie zastosowania leku IbuTeva

    W przypadku pominięcia zastosowania dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko jak jest to możliwe, z wyjątkiem sytuacji, gdy pozostało mniej niż cztery godziny do przyjęcia następnej dawki.

    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

    W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   3. Możliwe działania niepożądane

   4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

    Wystąpienie działań niepożądanych jest bardziej prawdopodobne po zastosowaniu dużych dawek i dłuższego czasu trwania leczenia.

    Następujące działania niepożądane są ważne i jeśli wystąpią wymagają podjęcia niezwłocznego postępowania. Należy przerwać stosowanie leku IbuTeva i niezwłocznie skontaktować się

    z lekarzem, jeżeli wystąpią następujące objawy:

  • Czarne smoliste stolce lub wymioty zawierające krew (owrzodzenie przewodu pokarmowego z krwawieniem, częste działanie niepożądane)

  • Obrzęk twarzy, języka lub gardła, które mogą powodować trudności w połykaniu lub oddychaniu i pokrzywka (obrzęk naczynioruchowy), nieczęste działanie niepożądane),

  • przyspieszone bicie serca, znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi lub zagrażający życiu wstrząs (reakcja anafilaktyczna, rzadkie działanie niepożądane)

  • Jeśli u pacjenta wystąpi zakażenie z objawami takimi jak gorączka i poważne pogorszenie ogólnego stanu zdrowia lub gorączka z miejscowymi objawami infekcji, takimi jak ból gardła, ust lub problemy z oddawaniem moczu, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Ibuprofen może spowodować zmniejszenie liczby białych krwinek co może skutkować w obniżeniu odporności na infekcję (agranulocytoza, bardzo rzadkie działanie niepożądane).

   Należy poinformować lekarza o przyjmowanym tego leku.

  • Ciężkie zmiany skóry i błon śluzowych z wysypką, łuszczenie się skóry zwłaszcza nóg, rąk, dłoni i stóp, które może także obejmować twarz i usta (rumień wielopostaciowy,złuszczające zapalenie skóry, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, bardzo rzadkie działania niepożądane).

  • Może także wystąpić ciężkie zakażenie z rozpadem (nekrolizą) skóry, tkanki podskórnej i mięśni (martwicze zapalenie powięzi, bardzo rzadkie działanie niepożądane)

  • mogą wystąpić ciężkie reakcje skórne znane jako zespół DRESS. Do objawów zespołu DRESS należą: wysypka skórna, gorączka, obrzęk węzłów chłonnych oraz zwiększenie liczby

   eozynofilów (rodzaj białych krwinek, częstość nieznana).

  • Czerwona łuskowata wysypka ze zgrubieniami pod skórą i pęcherzami, umiejscowiona

  przeważnie w fałdach skórnych, na tułowiu i kończynach górnych, z gorączką występującą na początku leczenia (Ostra uogólniona osutka krostkowa, AGEP, częstość nieznana). Jeśli takie objawy wystąpią, należy przerwać przyjmowanie leku IbuTeva i niezwłocznie zwrócić się o pomoc medyczną. Patrz także punkt 2.

  Inne możliwe działania niepożądane:

  Często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

 • Ból głowy, zawroty głowy

 • Zaburzenia dotyczące przewodu pokarmowego (niestrawność, biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha, wzdęcia, zaparcia, czarne stolce, krwawienie z żołądka i jelit, krwawe wymioty)

 • Powikłania uchyłków jelita grubego (perforacja lub przetoka)

 • Wysypka

 • Zmęczenie

  Niezbyt często (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów)

 • Katar (nieżyt nosa)

 • Reakcja nadwrażliwości na światło

 • Bezsenność, niepokój

 • Zaburzenia widzenia

 • Osłabienie słuchu

 • Astma, skurcz oskrzeli, trudności w oddychaniu

 • Owrzodzenie jamy ustnej

 • Wrzód żołądka, wrzód jelit, pęknięty wrzód żołądka, zapalenie błony śluzowej żołądka

 • Zapalenie wątroby, żółtaczka, nieprawidłowa czynność wątroby

 • Świąd, drobne siniaki na skórze i błonach śluzowych

 • Nadwrażliwość skóry na światło

 • Upośledzona czynność nerek

 • Senność

 • Mrowienie

 • Utrata słuchu

  Rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

 • Zapalenie błony mózgowej bez infekcji bakteryjnej

 • Reakcja anafilaktyczna

 • Depresja, dezorientacja

 • Zaburzenia widzenia

 • Szum w uszach (dzwonienie w uszach), zawroty głowy pochodzenia błędnikowego

 • Uszkodzenie wątroby

 • Zatrzymanie płynów w organizmie (obrzęki)

 • Zwiększenie stężenia azotu mocznikowego i aktywności enzymów wątrobowych, zmniejszenie wartości hemoglobiny i hematokrytu, hamowanie agregacji płytek, wydłużenie czasu krwawienia, zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy, zwiększenie stężenia kwasu moczowego w surowicy.

  Bardzo rzadko (mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

 • Zaburzenia tworzenia krwinek (niedokrwistość (zmniejszenie liczby czerwonych krwinek), leukopenia, trombocytopenia, neutropenia, pancytopenia, agranulocytoza)

  -Niewydolność serca, zawał serca lub zwiększone ciśnienie tętnicze

 • Zapalenie trzustki

 • Zapalenie przełyku

 • Zwężenie jelit

 • Niewydolność wątroby

 • Wypadanie włosów (łysienie)

  Częstość nieznana (częstość nie może być ustalona na podstawie dostępnych danych):

 • Nasilenie owrzodzeń w jelicie grubym (zapalenie okrężnicy) i choroby Leśniowskiego-Crohna (choroba jelit)

  Leki takie jak IbuTeva mogą powodować niewielkie zwiększenie ryzyka wystąpienia ataku serca (zawału serca) lub udaru.

  Zatrzymanie wody (obrzęk), zwiększone ciśnienie tętnicze i niewydolność serca obserwowano w związku ze stosowaniem leków z grupy NLPZ.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

  Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  1. Jak przechowywać lek IbuTeva

  2. Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin ważności”, „Termin ważności (EXP)” lub „EXP”. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  3. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek IbuTeva

 • Substancją czynną leku jest ibuprofen. Każda tabletka zawiera 200 mg ibuprofenu.

 • Pozostałe składniki leku to:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, hydroksypropyloceluloza, sodu laurylosiarczan, kroskarmeloza sodowa, talk. Otoczka tabletki (Opadry White 06B28499): hypromeloza 5cP, hypromeloza 15cP, hypromeloza 50cP, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek IbuTeva i co zawiera opakowanie

Tabletka powlekana.

200 mg: białe, owalne, obustronnie wypukłe tabletki powlekane z rowkiem dzielącym po jednej stronie.

Wielkości opakowań:

Blistry: 6, 10, 12 lub 24 tabletki powlekane.

Pojemnik: 30 lub 50 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53

00-113 Warszawa

tel.(22) 345 93 00

Wytwórca:

Balkanpharma – Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str. 2600 Dupnitsa

Bułgaria

Medis International a.s. výrobní závod Bolatice

Průmyslová 961/16, 747 23 Bolatice Republika Czeska

Balkanpharma-Razgrad AD 68 Aprilsko vastanie Bled Razgrad 7200

Bułgaria

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Irlandia Buplex 400 mg film coated tablets

Malta Irfen 400 mg

Norwegia Ifenin

Polska IbuTeva

Rumunia Adagin Forte 400 mg comprimate filmate

Data ostatniej aktualizacji ulotki: styczeń 2022 r.

Reklama: