Reklama:

Diohespan Max

Substancja czynna: Diosminum 1000 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki , 1000 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Diohespan max, 1000 mg, tabletki

Diosminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy

  niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest Diohespan max i w jakim celu się go stosuje

  2. Diohespan max zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia. Zwiększa

   drenaż limfatyczny nasilając perystaltykę (ruchliwość) naczyń chłonnych i przepływ limfy. Lek działa na mikrokrążenie, zmniejszając przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe

   stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu. Zmniejsza również podatność małych naczyń krwionośnych na pękanie.

   Wskazania do stosowania leku

   Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych (żylaki):

 • uczucie ciężkości nóg,

 • ból nóg,

 • nocne kurcze.

  Leczenie objawowe w przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu (hemoroidy).

  Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

  1. Informacje ważne przed przyjęciem leku Diohespan max Kiedy nie przyjmować leku Diohespan max

 • jeśli pacjent ma uczulenie na diosminę lub którykolwiek z pozostałych składników leku (wymienionych w punkcie 6).

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Jeżeli dolegliwości związane z żylakami odbytu utrzymują się lub nasilają mimo stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem. Leczenie objawów związanych z żylakami odbytu powinno być krótkotrwałe.

  Diohespan max a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

  Nie stwierdzono występowania interakcji z innymi lekami.

  Diohespan max z jedzeniem

  Lek należy przyjmować podczas posiłków.

  Ciąża i karmienie piersią

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Ciąża

  Lek może być stosowany w czasie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności, wyłącznie z przepisu lekarza. Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia, powinna zasięgnąć porady

  lekarza, ponieważ tylko lekarz może zdecydować, czy należy kontynuować leczenie.

  Karmienie piersią

  Ze względu na brak danych dotyczących przenikania do mleka kobiecego, stosowanie leku w okresie karmienia piersią jest niewskazane.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Lek nie ma wpływu na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

  1. Jak przyjmować Diohespan max

  2. Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Lek podaje się doustnie.

   Zalecana dawka

   1 tabletka na dobę, podczas posiłku.

   Zaostrzenie dolegliwości dotyczących żylaków odbytu: 3 tabletki na dobę przez 4 dni, a następnie 2 tabletki na dobę przez kolejne 3 dni, podczas posiłków.

   Nie stosować większej niż zalecana dawki leku.

   Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

   Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Diohespan max

   Nie odnotowano przypadków wystąpienia zatrucia lekiem z powodu jego przedawkowania. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty i nudności.

   W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Pominięcie przyjęcia leku Diohespan max

   Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Brak danych dotyczących skutków przerwania leczenia.

  3. Możliwe działania niepożądane

  4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane

   Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):

 • biegunka;

 • niestrawność;

 • nudności;

 • wymioty;

 • zawroty głowy;

 • ból głowy;

 • złe samopoczucie;

 • wysypka (swędzące, czerwone grudki na skórze);

 • świąd;

 • pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze).

  Zaobserwowane działania niepożądane nie powodują konieczności odstawienia leku.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

  Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

  Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301

  Faks: + 48 22 49 21 309

  e-mail: ndl@urpl.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  1. Jak przechowywać Diohespan max

  2. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Oznaczenia na blistrze Lot - numer serii

   EXP - termin ważności

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  3. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Diohespan max

 • Substancją czynną leku jest diosmina.

 • Jedna tabletka zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy.

 • Pozostałe składniki to: alkohol poliwinylowy, kroskarmeloza sodowa, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda Diohespan max i co zawiera opakowanie

Diohespan max ma postać tabletek z linią podziału. Opakowanie zawiera 10, 20, 30 lub 60 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

Tel. (42) 22-53-100

Wytwórca

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Szkolna 31

95-054 Ksawerów

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 22.06.2020

Reklama: