Reklama:

DiosMax

Substancja czynna: Diosminum 1000 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki powlekane , 1000 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta DiosMax, 1000 mg, tabletki powlekane

Diosminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki

 1. Co to jest lek DiosMax i w jakim celu się go stosuje

 2. DiosMax zawiera zmikronizowaną diosminę, należącą do grupy substancji zwanych bioflawonoidami. Diosmina zwiększa napięcie i elastyczność naczyń żylnych oraz działa osłaniająco na naczynia.

  Zmniejsza przepuszczalność ścian naczyń krwionośnych, przez co przyczynia się do poprawy krążenia żylnego. Zwiększa drenaż limfatyczny, nasila perystaltykę (ruchy) naczyń chłonnych i przepływ limfy oraz poprawia powrót krwi z układu żylnego oraz zmniejsza zastój żylny i (lub) nadciśnienie w kończynach dolnych. Diosmina zmniejsza też przepuszczalność małych naczyń krwionośnych –

  ogranicza stany zapalne, zwłaszcza w zapaleniach okołożylnych. Poprzez przywrócenie naczyniom włosowatym prawidłowej przepuszczalności zmniejsza podatność na pękanie małych naczyń krwionośnych.

  Wskazania do stosowania DiosMax:

  • leczenie objawów występujących w przewlekłej niewydolności krążenia żylnego w obrębie kończyn dolnych, takich jak: obrzęki, uczucie zmęczenia, ból i ciężkość nóg, pieczenie, nocne kurcze oraz poszerzanie bardzo drobnych naczyń żylnych (tzw. „pajączki”);

  • objawowe leczenie żylaków kończyn dolnych;

  • zaostrzenie dolegliwości związanych z żylakami odbytu (hemoroidów).

   Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

 3. Informacje ważne przed przyjęciem leku DiosMax Kiedy nie stosować leku DiosMax:

  • jeśli pacjent ma uczulenie na diosminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Przed rozpoczęciem stosowania leku DiosMax należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

   Zaostrzenie dolegliwości związanych z żylakami odbytu

   Należy pamiętać, że terapia lekiem DiosMax jest wyłącznie objawowa i powinna być ona krótkotrwała. Jeśli dolegliwości utrzymują się lub nasilają mimo stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

   Przewlekła niewydolność krążenia żylnego

   Jeżeli objawy choroby ulegają pogorszeniu w trakcie leczenia, tzn. obserwuje się stan zapalny skóry, stan zapalny żył, stwardnienie tkanki podskórnej, silny ból, owrzodzenie skóry lub gdy występują nietypowe objawy, takie jak np. gwałtowny obrzęk jednej lub obu nóg, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

   Skuteczność terapii można zwiększyć poprzez odpowiedni tryb życia tj. unikanie długotrwałej ekspozycji słonecznej, unikanie przebywania w pozycji stojącej przez dłuższy czas, redukcję nadwagi, kontrolowanie prawidłowej masy ciała, noszenie specjalnych pończoch uciskowych, aktywność fizyczną.

   DiosMax nie jest skuteczny w przypadku gdy obrzęki kończyn dolnych są spowodowane chorobami serca, wątroby lub nerek.

   Dzieci i młodzież

   Nie zaleca się stosowania leku u dzieci i młodzieży.

   Lek DiosMax a inne leki

   Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

   W szczególności należy poinformować o stosowaniu:

  • metronidazolu (lek przeciwbakteryjny) – działanie metronidazolu może się nasilić,

  • diklofenaku (lek przeciwzapalny, przeciwbólowy) – działanie diklofenaku może się nasilić,

  • feksofenadyny (lek przeciwalegiczny) – działanie feksofenadyny może się nasilić,

  • karbamazepiny (lek przeciwpadaczkowy) – działanie karbamazepiny może się nasilić.

  Stosowanie leku DiosMax z jedzeniem i piciem

  Tabletkę należy połknąć i popić odpowiednią ilością wody. Lek należy przyjmować podczas posiłków.

  Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Ciąża

  Nie zaleca się stosowania produktów leczniczych zawierających diosminę w okresie ciąży, chyba że lekarz zaleci inaczej.

  Karmienie piersią

  Leku nie zaleca się stosować w okresie karmienia piersią, ze względu na brak danych na temat przenikania leku do mleka matki.

  Płodność

  Brak danych wskazujących na możliwość wpływu tego leku na płodność.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

 4. Jak przyjmować lek DiosMax

 5. Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych

  Zalecana dawka to 1 tabletka raz na dobę, podczas posiłku.

  W celu uzyskania poprawy, lek ten należy stosować przez co najmniej 4 do 5 tygodni.

  Zaostrzenie dolegliwości związanych z żylakami odbytu

  Zalecana dawka to 1 tabletka 3 razy na dobę przez pierwsze 4 dni leczenia, a następnie jedna tabletka 2 razy na dobę (rano i wieczorem) przez kolejne 3 dni, podczas posiłków.

  Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach leczenia, należy skonsultować się z lekarzem.

  Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku DiosMax

  W razie przyjęcia większej dawki leku niż zalecana, należy skontaktować się z lekarzem.

  Nie odnotowano przypadków wystąpienia zatrucia lekiem z powodu jego przedawkowania. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty i nudności.

  Pominięcie przyjęcia leku DiosMax

  Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 6. Możliwe działania niepożądane

 7. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania.

  Rzadko (mogą wystąpić u 1 do 10 osób na 10 000):

  • dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (ból brzucha, biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, zaparcia),

  • bóle i zawroty głowy.

   W pojedynczych przypadkach na początku leczenia (przez pierwsze 4 dni) może wystąpić świąd lub pokrzywka.

   Leki z diosminą, w większości przypadków są dobrze tolerowane, a wystąpienie któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów niepożądanych nie powoduje konieczności odstawienia leku.

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można

   zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

   Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel: +48 22 492 13 01, fax: + 48 22 492 13 09, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

 8. Jak przechowywać lek DiosMax

 9. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

  Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po symbolu EXP.

  Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

  Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

 10. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek DiosMax

 • Substancją czynną leku jest diosmina. Każda tabletka zawiera 1000 mg diosminy w postaci zmikronizowanej.

 • Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: rdzeń tabletki (celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza sodowa, alkohol poliwinylowy, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna), otoczka Opadry II Clear (alkohol poliwinylowy, makrogol 3350, talk).

Jak wygląda lek DiosMax i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane, podłużne, obustronnie wypukłe, w kolorze szarawożółtym lub jasnożółtym. Dopuszczalne jaśniejsze zabarwienia na krawędzi tabletki.

Blister PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 30 lub 60 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

OLIMP Laboratories Sp. z o.o. Pustynia 84 F

39-200 Dębica

{logo OLIMP Laboratories}

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: