Reklama:

Diosmina Colfarm Max

Substancja czynna: Diosminum 1000 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki , 1000 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Diosmina Colfarm Max

1000 mg, tabletki

Diosminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Diosmina Colfarm Max i w jakim celu się go stosuje

  2. Lek Diosmina Colfarm Max zawiera zmikronizowaną diosminę. Diosmina Colfarm Max zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia. Zwiększa drenaż limfatyczny nasilając perystaltykę (ruchliwość) naczyń chłonnych i przepływ limfy. Lek wpływa na mikrokrążenie, zmniejszając przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu. Zmniejsza również podatność na pękanie małych naczyń krwionośnych.

   Lek Diosmina Colfarm Max jest wskazany:

 • w leczeniu objawów związanych z przewlekłą niewydolnością krążenia żylnego i limfatycznego kończyn dolnych:

  • uczucie ciężkości nóg;

  • ból nóg;

  • nocne kurcze nóg;

  • pajączki naczyniowe - spowodowane przez rozszerzenie i rozgałęzienie powierzchownych skórnych naczyń krwionośnych;

 • w leczeniu objawowym w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

  1. Informacje ważne przed przyjęciem leku Diosmina Colfarm Max Kiedy nie przyjmować leku Diosmina Colfarm Max

  2. jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Diosmina Colfarm Max należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu, należy pamiętać, że terapia lekiem Diosmina Colfarm Max jest tylko objawowa i powinna być krótkotrwała. Jeżeli dolegliwości nie ustępują, należy przeprowadzić badanie u lekarza proktologa, który wybierze odpowiednią metodę leczenia.

   W przypadku zaburzeń krążenia żylnego w kończynach dolnych, działanie terapeutyczne leku Diosmina Colfarm Max można zwiększyć poprzez odpowiedni tryb życia:

 • unikanie ekspozycji słonecznej,

 • unikanie przebywania w pozycji stojącej przez dłuższy czas,

 • utrzymanie odpowiedniej wagi ciała,

 • noszenie specjalnych pończoch.

  Lek Diosmina Colfarm Max, a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

  Diosmina podawana jednocześnie z diklofenakiem lub metronidazolem może podwyższyć ich maksymalne stężenie w osoczu i wydłużyć czas ich wydalania z organizmu.

  Diosmina hamuje agregację płytek krwi. Mechanizm ten może mieć wpływ na skumulowanie się działań niepożądanych u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe.

  Diosmina Colfarm Max z jedzeniem i piciem

  Lek należy przyjmować podczas posiłków.

  Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Ciąża

  Nie zaleca się stosowania leku Diosmina Colfarm Max w okresie ciąży.

  Karmienie piersią

  Nie zaleca się stosowania leku Diosmina Colfarm Max w okresie karmienia piersią.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Lek Diosmina Colfarm Max nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

  1. Jak przyjmować lek Diosmina Colfarm Max

  2. Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Zalecana dawka to 1 tabletka raz na dobę, podczas posiłku.

   W przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu dawka wynosi 1 tabletka trzy razy na dobę przez 4 dni, a następnie przez kolejne 3 dni 1 tabletka dwa razy na dobę, podczas posiłków.

   Nie stosować większej niż zalecana dawki leku.

   Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Diosmina Colfarm Max

   Nie zgłoszono żadnych przypadków przedawkowania.

   W razie przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem.

   Pominięcie przyjęcia leku Diosmina Colfarm Max

   Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   Przerwanie przyjmowania leku Diosmina Colfarm Max

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  3. Możliwe działania niepożądane

  4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Rzadko występują: biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie, wysypka, świąd, pokrzywka.

   W przypadku łagodnych działań niepożądanych, dotyczących żołądka i jelit, oraz zaburzeń takich jak wzmożony niepokój, przyśpieszone bicie serca, nadmierna potliwość, lękliwość, bezsenność nie jest wymagane odstawienie leku.

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al.

   Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  5. Jak przechowywać lek Diosmina Colfarm Max

  6. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  7. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Diosmina Colfarm Max

 • Substancją czynną leku jest diosmina (Diosminum). Jedna tabletka zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy.

 • Pozostałe składniki to: alkohol poliwinylowy, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Diosmina Colfarm Max i co zawiera opakowanie

Tabletki - podłużne, obustronnie wypukłe, beżowego koloru, z linią podziału.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Lek Diosmina Colfarm Max jest dostępny w opakowaniach zawierających: 30, 60 lub 90 tabletek. Tabletki pakowane są w blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A. ul. Wojska Polskiego 3

39-300 Mielec

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: