Reklama:

Diohespan Max

Substancja czynna: Diosminum 1000 mg
Postać farmaceutyczna: Proszek doustny , 1000 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Diohespan max, 1000 mg, proszek doustny

Diosminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy

  niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki

  1. Co to jest Diohespan max i w jakim celu się go stosuje

  2. Diohespan max zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia. Zwiększa

   drenaż limfatyczny nasilając perystaltykę (ruchliwość) naczyń chłonnych i przepływ limfy. Lek działa na mikrokrążenie, zmniejszając przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe

   stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu. Zmniejsza również podatność małych naczyń krwionośnych na pękanie.

   Wskazania do stosowania leku

   Objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych:

   • bóle i nocne kurcze nóg;

   • uczucie ciężkości nóg;

   • żylaki kończyn dolnych;

   • obrzęki nóg (opuchlizna / puchnięcie nóg);

   • poszerzenia bardzo drobnych naczyń żylnych, tzw. pajączki naczyniowe. Objawowe leczenie żylaków odbytu (hemoroidów).

    Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

  3. Informacje ważne przed przyjęciem leku Diohespan max Kiedy nie przyjmować leku Diohespan max

 • jeśli pacjent ma uczulenie na diosminę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

  Ostrzeżenia i środki ostrożności

  Jeżeli dolegliwości związane z żylakami odbytu utrzymują się lub nasilają mimo stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem. Leczenie objawów związanych z żylakami odbytu powinno być krótkotrwałe.

  Diohespan max a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

  Nie należy stosować leku Diohespan max jednocześnie z następującymi lekami:

 • diklofenak (niesteroidowy lek przeciwzapalny);

 • metronidazol (lek stosowany w leczeniu zakażeń wywołanych przez niektóre bakterie i pierwotniaki);

 • feksofenadyna (lek stosowany w leczeniu alergii);

 • karbamazepina (lek stosowany w leczeniu padaczki).

  Diohespan max z jedzeniem i piciem

  Lek należy przyjmować podczas posiłków.

  Ciąża i karmienie piersią

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Ciąża

  W przypadku konieczności lek może być stosowany w czasie ciąży, wyłącznie z przepisu lekarza.

  Jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia, powinna zasięgnąć porady lekarza, ponieważ tylko lekarz może zdecydować, czy należy kontynuować leczenie.

  Karmienie piersią

  Nie należy stosować tego leku w okresie karmienia piersią z uwagi na brak danych dotyczących przenikania diosminy do mleka kobiet karmiących piersią.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn.

  Diohespan max zawiera alkohol benzylowy, fruktozę, glukozę i sacharozę Alkohol benzylowy

  Lek zawiera 0,157 mg alkoholu benzylowego w każdej saszetce. Alkohol benzylowy może powodować reakcje alergiczne.

  Fruktoza

  Lek zawiera 0,407 mg fruktozy w każdej saszetce. Fruktoza zawarta w produkcie leczniczym może wpływać szkodliwie na zęby.

  Glukoza

  Lek zawiera 657,60 mg glukozy w każdej saszetce.

  Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

  Sacharoza

  Lek zawiera 445,69 mg sacharozy w każdej saszetce.

  Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

  1. Jak przyjmować Diohespan max

  2. Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w tej ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Zalecana dawka

   1 saszetka na dobę.

   Zaostrzenie dolegliwości dotyczących żylaków odbytu: 3 saszetki na dobę przez 4 dni, a następnie 2 saszetki na dobę przez kolejne 3 dni.

   Nie stosować większej niż zalecana dawki leku. Lek należy przyjmować podczas posiłków.

   Lek podaje się doustnie.

   Należy wysypać proszek bezpośrednio na język i połknąć. W razie potrzeby można popić go wodą lub zawiesić w małej ilości wody i wypić.

   Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Diohespan max

   Nie odnotowano przypadków wystąpienia zatrucia lekiem z powodu jego przedawkowania. Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe, wymioty i nudności.

   W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Pominięcie przyjęcia leku Diohespan max

   Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   Przerwanie przyjmowania leku Diohespan max

   Brak danych dotyczących skutków przerwania leczenia.

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  3. Możliwe działania niepożądane

  4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane

   Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10 000):

 • biegunka;

 • niestrawność;

 • nudności;

 • wymioty;

 • zawroty głowy;

 • ból głowy;

 • złe samopoczucie;

 • wysypka (swędzące, czerwone grudki na skórze);

 • świąd;

 • pokrzywka (jasnoróżowe, swędzące bąble na skórze).

  Zaobserwowane działania niepożądane nie powodują konieczności odstawienia leku.

  Zgłaszanie działań niepożądanych

  Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

  Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania

  Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

  Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301

  Faks: + 48 22 49 21 309

  Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

  Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

  Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  1. Jak przechowywać Diohespan max

  2. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na saszetce i na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Oznaczenia na saszetce Lot - numer serii

   EXP - termin ważności

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  3. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Diohespan max

 • Substancją czynną leku jest diosmina.

  Jedna saszetka zawiera 1000 mg zmikronizowanej diosminy.

 • Pozostałe składniki to: sacharoza, alkohol poliwinylowy, polisorbat 80, glukoza, kwas cytrynowy, guma ksantan, krzemionka koloidalna bezwodna, aromat pomarańczowy SD1918 (w tym: fruktoza), aromat wiśniowy SD0559 (w tym: alkohol benzylowy), sukraloza.

Jak wygląda Diohespan max i co zawiera opakowanie

Diohespan max ma postać proszku doustnego o zapachu pomarańczowo-wiśniowym, barwy od szaro- żółtej do jasnobrązowej z jaśniejszymi wtrąceniami.

Opakowanie zawiera 10, 20, 30 lub 60 saszetek po 2,2 g leku w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

Tel. (42) 22-53-100

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: