Reklama:

Diovemin

Substancja czynna: Diosminum 1000 mg
Postać farmaceutyczna: Tabletki , 1000 mg
Reklama:

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Diovemin

1000 mg, tabletki

Diosminum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

 • Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

  Spis treści ulotki:

  1. Co to jest lek Diovemin i w jakim celu się go stosuje

  2. Lek Diovemin zawiera zmikronizowaną diosminę. Diosmina zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia. Zwiększa drenaż limfatyczny nasilając perystaltykę (ruchliwość) naczyń chłonnych i przepływ limfy. Lek wpływa na mikrokrążenie, zmniejszając przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu. Zmniejsza również podatność na pękanie małych naczyń krwionośnych.

   Lek Diovemin jest wskazany:

 • w leczeniu objawów związanych z przewlekłą niewydolnością krążenia żylnego i limfatycznego kończyn dolnych:

  • uczucie ciężkości nóg;

  • ból nóg;

  • nocne kurcze nóg;

  • pajączki naczyniowe - spowodowane przez rozszerzenie i rozgałęzienie powierzchownych skórnych naczyń krwionośnych;

 • w leczeniu objawowym w przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu – w tym wskazaniu lek jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania.

  Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

  1. Informacje ważne przed przyjęciem leku Diovemin Kiedy nie przyjmować leku Diovemin

  2. jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

   Ostrzeżenia i środki ostrożności

   Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Diovemin należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku nasilenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu, należy pamiętać, że terapia lekiem Diovemin jest tylko objawowa i powinna być krótkotrwała. Jeżeli dolegliwości nie ustępują, należy przeprowadzić badanie u lekarza proktologa, który wybierze odpowiednią metodę leczenia.

   W przypadku zaburzeń krążenia żylnego w kończynach dolnych, działanie terapeutyczne leku Diovemin można zwiększyć poprzez odpowiedni tryb życia:

 • unikanie ekspozycji słonecznej,

 • unikanie przebywania w pozycji stojącej przez dłuższy czas,

 • utrzymanie odpowiedniej wagi ciała,

 • noszenie specjalnych pończoch

 • aktywność fizyczną i stosowanie odpowiednich ćwiczeń.

  Lek Diovemin, a inne leki

  Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

  Diosmina podawana jednocześnie z diklofenakiem lub metronidazolem może podwyższyć ich maksymalne stężenie w osoczu i wydłużyć czas ich wydalania z organizmu.

  Diosmina hamuje agregację płytek krwi. Mechanizm ten może mieć wpływ na skumulowanie się działań niepożądanych u pacjentów przyjmujących leki przeciwzakrzepowe.

  Diosmina podawana jednocześnie z feksofenadyną, może zwiększyć wchłanianie i dostępność feksofenadyny w organizmie.

  Diosmina hamuje działanie karbamazepiny w organizmie.

  Diovemin z jedzeniem i piciem

  Lek należy przyjmować podczas posiłków.

  Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

  Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

  Ciąża

  Nie zaleca się stosowania leku Diovemin w okresie ciąży.

  Karmienie piersią

  Nie zaleca się stosowania leku Diovemin w okresie karmienia piersią.

  Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

  Lek Diovemin nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych.

  1. Jak przyjmować lek Diovemin

  2. Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

   Zalecana dawka to 1 tabletka raz na dobę, podczas posiłku.

   W przypadku zaostrzenia dolegliwości związanych z żylakami odbytu dawka wynosi 1 tabletka trzy razy na dobę przez 4 dni, a następnie przez kolejne 3 dni 1 tabletka dwa razy na dobę, podczas posiłków.

   Nie stosować większej niż zalecana dawki leku.

   Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Diovemin

   Nie zgłoszono żadnych przypadków przedawkowania.

   W razie przedawkowania należy skontaktować się z lekarzem.

   Pominięcie przyjęcia leku Diovemin

   Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

   Przerwanie przyjmowania leku Diovemin

   W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  3. Możliwe działania niepożądane

  4. Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

   Rzadko występują: biegunka, niestrawność, nudności, wymioty, zawroty głowy, ból głowy, złe samopoczucie, wysypka, świąd, pokrzywka.

   W przypadku łagodnych działań niepożądanych, dotyczących żołądka i jelit, oraz zaburzeń takich jak wzmożony niepokój, przyśpieszone bicie serca, nadmierna potliwość, lękliwość, bezsenność nie jest wymagane odstawienie leku.

   Zgłaszanie działań niepożądanych

   Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

   Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

   Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

   Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

  5. Jak przechowywać lek Diovemin

  6. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

   Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

   Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

  7. Zawartość opakowania i inne informacje

  Co zawiera lek Diovemin

 • Substancją czynną leku jest diosmina (Diosminum).

  Jedna tabletka zawiera 1000 mg diosminy w postaci zmikronizowanej.

 • Pozostałe składniki: alkohol poliwinylowy, kroskarmeloza sodowa, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Diovemin i co zawiera opakowanie

Tabletki - podłużne, obustronnie wypukłe, beżowego koloru, z linią podziału.

Linia podziału na tabletce ułatwia tylko jej rozkruszenie, w celu łatwiejszego połknięcia, a nie podział na równe dawki.

Lek Diovemin jest dostępny w opakowaniach zawierających: 30, 60 lub 90 tabletek.

Tabletki pakowane są w blistry z folii PVC/PVDC/Aluminium, w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakłady Farmaceutyczne COLFARM S.A. ul. Wojska Polskiego 3

39-300 Mielec

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Reklama: