Reklama:

Emend

Postać farmaceutyczna: Kapsułki twarde , 80 mg