Reklama:

Betadine

Postać farmaceutyczna: Roztwór na skórę , 100 mg/ml